...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) İnsanları, diğer canlılardan ayıran en önemli özellik hangisidir?
  a. hareket
  b. akıl
  c. güç
  d. uyumak
  Cevap: B
 • 2) Kanuna göre kaç yaşından küçükler çocuk sayılır?
  A) 15
  B) 17
  C) 18
  D) 21
  Cevap: C
 • 3) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) İnsanlar haklarının tümünü doğuştan kazanır.
  B) Bazı haklar 18 yaşından sonra kazanılır.
  C) Bazı haklar doğumla başlar.
  D) Her insan yaşama hakkına sahiptir.
  Cevap: A
 • 4) İnsanların birbirlerine, çevreye ve topluma karşı .............. vardır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) sorumluluk
  B) özgürlük
  C) güvence
  D) ayrım
  Cevap: A
 • 5) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Eğitim hakkı ücretsizdir.
  B) Her çocuk eğitim hakkına sahiptir.
  C) Eğitim hakkı devlet tarafından güvence altındadır.
  D) Zenginlerin eğitim hakkı daha fazladır.
  Cevap: D
 • 6) İnsanların hakları ................. tarafından güvence altındadır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) okullar
  B) öğretmenler
  C) aileler
  D) devletler
  Cevap: D
 • 7) Eşitlik ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Her insan eşit haklara sahip olarak doğar.
  B) Temel haklarda her insan eşittir.
  C) Eşitlik insanların sosyal statüsüne göre değişir.
  D) Devlet önünde insanların zengin olup olmamasına bakılmaksızın herkesin eşit olduğu varsayılır.
  Cevap: C
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi insanların kendilerine karşı sorumlulukları arasında değildir?
  A) Bolca kitap okumak
  B) Kişisel bakımını yapmak
  C) Sağlığına dikkat etmek
  D) Vergisini ödemek
  Cevap: D
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi sorumluluğa örnektir?
  A) Kişisel temizliğimizi yapmak
  B) İstemediğimiz bir şeye karşı hayır demek.
  C) Fikirlerimizi açıkça söyleyebilmek.
  D) Kendimize bir ev almak.
  Cevap: A
 • 10) Bütün insanlar;
  I. Özgürlük
  II. Yaşama hakkı
  III. Onur
  verilenlerden hangisi veya hangileri bakımından eşittirler?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 11) Bütün insanları dil, din, ırk farketmeksizin ................... yaşına kadar çocuk kabul edilir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?


  A) 23
  B) 20
  C) 18
  D) 15
  Cevap: C
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi temel haklarımızdan biri değildir?
  A) Yaşama hakkı
  B) Eğitim hakkı
  C) Sağlık hakkı
  D) Araba alma hakkı
  Cevap: D
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi sadece insana ait olan özelliklerden biri değildir?
  A) Yemek yeme
  B) Saygı gösterme
  C) Haklarını bilme
  D) Çevresine karşı duyarlı olma
  Cevap: A
 • 14) Bir insanın temel haklara sahip olabilmesi için .................. olması yeterlidir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) insan
  B) zengin
  C) yetişkin
  D) fakir
  Cevap: A
 • 15) Temel haklarla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Devredilemez
  B) Dokunulmaz
  C) Doğumla başlar
  D) Vazgeçilebilir.
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder