...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Peygamberimizin Hayatı 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Peygamber efendimiz ...................... şehrinde dünyaya gelmiştir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Mekke
  B) Medine
  C) Yemen
  D) Yesir
  Cevap: A
 • 2) Kabe ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Medine şehrinde bulunmaktadır.
  B) İslamdan önce de sonrada kutsal bir alan olmuştur.
  C) İslamdan önce içerisine putlar konulurdu.
  D) Hz. İbrahim tarafından inşa edilmiştir.
  Cevap: A
 • 3) Cahiliye dönemi ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) İslam öncesi Arap yarım adası zamanını kapsar.
  B) Faizcilik ve haksızlık çok fazlaydı.
  C) İnsanlar arasında eşitlik bulunurdu.
  D) Kız çocukları canlı canlı toprağa gömülürdü.
  Cevap: C
 • 4) Arap yarım adasında göçebe olarak çöllerde yaşayan insanlara ................ denirdi.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) bedevi
  B) hür
  C) köle
  D) medeni
  Cevap: A
 • 5) Peygamber efendimizin dedesi vefat ettikten sonra peygamber efendimiz amcası .................... ile yaşamaya başlamıştır.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Abdulmüttalip
  B) Ebu Talip
  C) Ebubekir
  D) Abdullah
  Cevap: B
 • 6) Peygamber efendimiz duğduğunda Mekke şehrini filleri ile kuşatmaya gelen ancak Allah'ın gönderdiği kuşlarla ordusu dağılan Ebrehe olayına .................. denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Kuş Olayı
  B) Fil Olayı
  C) Mekke Olayı
  D) Medine Olayı
  Cevap: B
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi peygamber efendimizin isimlerinden biri değildir?
  A) Mustafa
  B) Mahmud
  C) Ahmed
  D) Hamza
  Cevap: D
 • 8) Pyegamber efendimize dedesi tarafından verilen ve "yerde ve gökte övülen" anlamına gelen ismi hangisidir?
  A) Mustafa
  B) Mahmud
  C) Ahmed
  D) Muhammed
  Cevap: D
 • 9) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Peygamber efendimizin bir çok ismi vardır.
  B) Peygamber efendimize Ahmed ismi amcası tarafından verilmiştir.
  C) Peygamber efendimizin en çok kullanılan ismi Muhammed'tir.
  D) Peygamber efendimiz doğmadan önce babası vefat etmiştir.
  Cevap: B
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi peygamber efendimizin yaptığı mesleklerden bir tanesidir?
  A) Ticaret
  B) Muhasebeci
  C) Marangoz
  D) Demirci
  Cevap: A
 • 11) Peygamber efendimiz ............ yıl süt annesi ................ ile yaşamıştır.
  Yukarıda verilen boşluklara sırasıyla hangisi getirilmelidir?
  A) 2 - Halime
  B) 4 - Amine
  C) 2 - Amine
  D) 4 - Halime
  Cevap: B
 • 12) Peygamber efendimiz gençlik yıllarında Mekke'de, haksızlıklara uğrayanları korumak için kurulmuş .................................... katılmıştır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Erdemliler Topluluğu
  B) Hukuk Birliği
  C) Mekke Adaleti
  D) Hak Topluluğu
  Cevap: A
 • 13) Mekke'den Medine'ye hicret eden Mekkelilere ............................. denirdi.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Muhacir
  B) Ensar
  C) Göçebe
  D) Bedevi
  Cevap: A
 • 14) Peygamber efendimiz amcası Ebu Talip'in yanında .................. yaşına kadar yaşamıştır?
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) 12
  B) 25
  C) 30
  D) 40
  Cevap: B
 • 15) Peygamber efendimize inen ilk ayet ................. suresine aittir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Bakara
  B) Alak
  C) Fatiha
  D) Sübhaneke
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder