...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Bilgisayar Bilimi DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Aşağıdakilerden hangisi problem çözme teknikleri arasında değildir?

  A) Problemi tekrar tekrar ifade edin
  B) Her zaman bir planınız olsun ve plana sadık kalın.
  C) Problemi bütünleştirin.
  D) Önceki bildiklerinizden yola çıkın
  E) Problemi basitleştirin.

  Cevap: C

 • 2) Aşağıdakilerden hangisi istatistiksel fonksiyonlara örnektir?

  A) string
  B) value
  C) Sqrt
  D) Sum
  E) Length

  Cevap: D

 • 3)
  I. Söz dizimsel hatalar
  II. Çalışma zamanı hataları
  III. Anlam bilimsel hataları
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri programlama hata çeşitleri arasındadır?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız III
  E) I, II ve III

  Cevap: E

 • 4)
  I.Gizlilik
  II. Bütünlük
  III. Paylaşılabilirlik
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri bilgi güvenliğinin temel öğeleri arasındadır?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız II
  E) I, II ve III

  Cevap: A

 • 5) Veri türü belirlenirken aşağıdakilerden hangisi göz önüne alınmamalıdır?

  A) Her bir veri türü için kendi tanımlı veri seti kullanılmalıdır.
  B) Matematiksel işlemlerde kullanılacak veriler sayısal olarak tanımlanmalıdır.
  C) Veri türleri karışık kullanılmalıdır.
  D) Programcı veri türünü ve adını belirlemelidir.
  E) Programcı kendi veri türünü oluştururken dikkat etmelidir.

  Cevap: C

 • 6) Bilişim etiği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değilidir?

  A) Lisansız yazılım kullanılmamalıdır.
  B) Bilişim teknolojilerinde yalancı şahitlik yapılmamalıdır.
  C) Başkalarına ait veriler, kişilerin haberi olmadan kullanılmalıdır.
  D) Bilişim teknolojileri zarar vermek için kullanılmamalıdır.
  E) Bilişim teknolojileri her zaman saygı çerçevesinde kullanılmalıdır.

  Cevap: C

 • 7) Aşağıdakilerden hangisi doğru bir değişken ismidir?

  A) 1adı
  B) adı 1
  C) sinif 
  D) Okul No
  E) 1.Öğrenci Kilo

  Cevap: C

 • 8) Aşağıdakilerden hangisi ticari amaç güden internet sitesi uzantısıdır?

  A) .net
  B) .gov
  C) .edu
  D) .org
  E) .k12

  Cevap: A

 • 9) Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı türde bir operatördür?

  A) Toplama
  B) Çarpma
  C) Modül alma
  D) Büyüktür
  E) Bölme

  Cevap: D

 • 10) Aşağıdakilerden hangisi için tam sayı veri türü kullanılması daha iyi olur?

  A) TC Kimlik no
  B) Posta kodu
  C) Tarih
  D) IBAN
  E) Yaş

  Cevap: E

 • 11)
  I. Kendi kendine çoğalırlar.
  II. Ağ bağlantısı aracılığı ile bulaşır.
  III. Bilgisayarda güvenlik açıkları oluşturur.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri bilgisayar solucanları için doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız III
  E) I, II ve III

  Cevap: E

 • 12)
  I. İlk yapılması gereken zorbalık yapan hesabın engellenmesidir.
  II. Zorbalık yapan hesap site yönetimine şikayet edilmelidir.
  III. Zorbalık yapan hesabın ekran görüntüleri alınarak kanıt toplanmalıdır.
  Siber zorbalığa maruz kalındığında yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri uygulanmalıdır?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız II
  E) I, II ve III

  Cevap: E

 • 13) Ham verilerin bilgisayarda işlendikten sonra dışarı döndürülen değere ........... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?


  A) çıktı
  B) girdi
  C) süreç
  D) veri
  E) operatör

  Cevap: A

 • 14) Aşağıdakilerden hangisi bir fonksiyon türü değildir?

  A) Dizi fonksiyonları
  B) Sabitsel fonksiyonlar
  C) Matematiksel fonksiyonlar
  D) Yardımcı fonksiyonlar
  E) İstatiksel fonksiyonlar

  Cevap: B

 • 15) Aşağıdakilerden hangisi değişkenlere isim verilirken dikkat edilmesi gereken kurallardan biri değildir?

  A) Matematiksel semboller çokça kullanılmalıdır.
  B) Değişken isminde boşluk bulunmamalıdır.
  C) Değişken ismi içeriği ile tutarlı olmalıdır.
  D) Değişken ismi bir karakter ile başlamalıdır.
  E) Değişken isimleri çok uzun olmamalıdır.

  Cevap: A
 • Bilgisayar Bilimi Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.