...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Başkalarına iyilik eden, yardımlaşan, cömert olan, güzel söz söyleyen kimseler için ne denir?
  A) Düzenbaz
  B) Kıskanç
  C) Ahlâklı
  D) Misafirperver
  Cevap: C
 • 2) Yalan söylememek, günahlardan uzak durmak, başkaları hakkında kötü düşünmemek nasıl bir temizliktir?
  A) Çevre temizliği
  B) Kalp temizliği
  C) Elbise temizliği
  D) Beden temizliği
  Cevap: B
 • 3) Peygamberimizin doğduğu çevre ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Peygamberimizin doğduğu yıllarda Kâbe’de putlar vardı.
  B) O dönemde halk arasında çatışmalar ve kan davaları vardı.
  C) Peygamberimizin doğduğu yıllarda kölelere ve kadınlara çok değer verilirdi.
  D) Peygamberimizin doğduğu yıllarda bazı cahil insanlar yeni doğan çocuklarını kız olduğu için öldürürlerdi.
  Cevap: C
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi manevi temizliğe örnektir
  A) Dişlerimizi fırçalamak
  B) Sözünde durmak, dürüst ve güvenilir olmak
  C) Elbisemizi temiz tutmak
  D) Sokağımızı temiz tutmak
  Cevap: B
 • 5) Aşağıdaki davranışlardan hangisi bize sevap kazandırmaz?
  A) İnsanlara yardım etmek
  B) Çevreyi kirletmek
  C) Yoksula yardım etmek
  D) Büyüklere saygı gö
  Cevap: B
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi dinin öğütlerinden değildir?
  A) Din, sevgi ve saygıyı öğütler.
  B) Din, yardımlaşmayı ve dayanışmayı öğütler.
  C) Din, insanlara karşı bencilliği öğütler.
  D) Din, insana güzel ahlaklı olmayı öğütler.
  Cevap: C
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi peygamberimiz zamanında diş temizliği için kullanılırdı?
  A)Sabun
  B)Diş Fırçası
  C)Misvak
  D)İp
  Cevap: C
 • 8) Hz. Muhammed’in doğduğu yıllarda Mekke’nin genel durumu hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) İnsanlar kendi elleriyle yaptıkları putlara tapıyorlardı.
  B) Kumar, içki gibi alışkanlıklar yaygındı.
  C) Fakir ve güçsüzler ezilmekte idi.
  D) Ailede kız çocuklarına büyük değer verilirdi.
  Cevap: D
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Peygamberimiz miladi 571 yılında Mekke’de doğmuştur.
  B) Peygamberimiz daha doğmadan babasını kaybetmiştir.
  C) Peygamberimizin annesinin adı Hatice’dir.
  D) Peygamberimiz daha 6 yasındayken annesi vefat etmiştir.
  Cevap: C
 • 10) “Lailahe illallah Muhammedun Resulullah” cümlesine kısaca ne denir?
  a. Besmele
  b. Kelime-i Tevhid
  c. Kelime-i Şahadet
  d. Kelime-i Saadet
  Cevap: B
 • 11) Peygamberimizin ailesi ile verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
  A) Süt annesinin adı Halime’dir.
  B) Amcasının adı Abdulmuttalip’tir.
  C) Annesinin adı Halime’dir.
  D) Dedesinin adı Ebu Talip’tir.
  Cevap: A
 • 12) Aşağıdaki cümleleri okuyup boş bırakılan yerlere en uygun kelimeleri yazınız.
  Muhammed ------ bismillahirrahmanirrahim----
  -----yalan ---------haram------çalışmak -----Fatiha temizlenenleri ---- dua --- elhamdülillah----dış

  1.Güzel söz ve davranışlar konusunda Hz............................bütün insanlara örnektir.
  2.Her işe başlarken ..................... deriz
  3.Yemekten sonra .......................................deriz.
  4.”Allah temizdir,....................................sever”
  5.Helalinden kazanmak için dürüstçe ....................... da bir ibadettir.

  6.Müslüman asla ….......................söylememelidir
  7..............................isteklerimizi Allah’a iletmemizdir.
  8......................suresi Kur’an-ı Kerim’in ilk suresidir.
  9. Temizlik iç ve ……………. temizlik olarak ikiye ayrılır.
  10. Allah’ın yapmamızı yasakladığı işlere ………………. denir.
  Cevap:
 • 13) Allah’ın ödüllendireceği doğru, iyi, güzel söz ve davranışlara ne denir?
  A) Sevap
  B) Selam
  C) Günah
  D) Sembol
  Cevap: B
 • 14) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına ( D ), yanlış olanların başına ( Y ) koyunuz.
  ( )6-Ahlaklı insan kötü insandır.
  ( )7-Güzel ahlak, güzel söz ve davranışlarda bulunmaktır.
  ( )8-Dürüst insanlar başarısız olurlar .
  ( )9-Peygamberimiz,”Temizlik imanın yarısıdır” buyurmuştur.
  ( )10-Temizlik, hem sağlığımız hem de dini ibadetlerimiz için gereklidir.
  Cevap:
 • 15) Aşağıdaki boşlukları verilen kelimelerle ve kelime gruplarıyla doldurunuz.
  besmele – Şükür – Kur’an-ı Kerim –– selamünaleyküm –
  Allah – peygamber – iman – iyi ahlak – abdest –– Cebrail

  1.Yapacağımız her işe …………………………………………………….. ile başlamak sevaptır.
  2. …………………………………………………….. bize verdiği nimetler için Allah’a teşekkür etmektir.
  3.Müslümanların kutsal kitabı …………………………………………………….. ‘dir.
  4.Allah’tan peygamberlere vahiy getiren melek-----------------------------‘dir.
  5.İnsanlarla …………………………………………………….. diyerek selamlaşmalıyız.
  6.Tüm varlıkları ve insanları yaratan …………………………………………………….. tır.
  7.Allah’ın insanlara dini öğretmek için gönderdiği elçilere …………………………………………………… denir.
  8. Temizlik …………………………………………………….. dan gelir.
  9.Din…………………………………………………….. demektir.
  10.Dinimize göre namaz kılmadan önce……………………………………………………..almalıyız.
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder