...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Bilim Uygulamaları DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1)
  I. Çapları çok incedir.
  II. Tüm vücutta ağ oluşturur.
  III. Hepsi kirli kan taşır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri kılcaldamar için doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: A

 • 2)
  I. Üst üste dizilmiş kıkırtak halkalardan oluşur.
  II. Havanın akciğere taşınmasında görevlidir.
  III. Tuttuğu yabancı maddeleri balgam şeklinde dışarı atılır.
  Yukarıdaki özellikleri verilen solun sistemi organı hangisidir?

  A) Soluk borusu
  B) Diyafram
  C) Gırtlak
  D) Diafram

  Cevap: A

 • 3)
  I. Kan akışı hızlıdır.
  II. Kalpten organlara kan taşır
  III. Akciğer atardamarı hariç hepsi temiz kan taşır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri atardamar için doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: D

 • 4) Hücre için gerekli enerji kaynağı hangi organel tarafından üretilmektedir?

  A) Mitokondri
  B) Lizozom
  C) Kloroplast
  D) Koful

  Cevap: A

 • 5) Soluk alma olayında aşağıda verilenlerden hangisi görülmez?

  A) Kaburga kasları kasılır.
  B) Göğüz kafesi genişler
  C) Akciğer yukarı doğru hareket eder.
  D) Akciğerin içindeki basınç azalır.

  Cevap: C

 • 6) Hücre ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Canlının en küçük yapı taşıdır.
  B) Doğada bulunan tüm canlılar çok hücrelidir.
  C) Doğadaki tüm canlılar hücrelerden oluşmaktadır.
  D) Canlılardaki hücre sayısı, hücre şekli değişkendir.

  Cevap: B

 • 7) Hücre içi sindirim görevi hangi organel tarafından yürütülmektedir?

  A) Mitokondri
  B) Lizozom
  C) Kloroplast
  D) Koful

  Cevap: B

 • 8) Ağız ve burun boşluğuyla, yemek ve soluk borusunun birleştiği yere .............. denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Yutak
  B) Diyafram
  C) Gırtlak
  D) Diafram

  Cevap: A

 • 9) Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının görevleri arasında değildir?

  A) Hücrenin sindirim olayını gerçekleştirir.
  B) Hücreye şeklini verir.
  C) Hücreyi dış tehditlere karşı korur.
  D) Hücreyi bir bütün halinde tutar.

  Cevap: A

 • 10)
  I. Hücre duvarı yoktur
  II. Sentrozom yoktur
  III. Kloroplast vardır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri bitki hücresi için doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: B

 • 11) Organ ve dokulardaki kanı kalbe geri getiren damarlara ............................. denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Atardamar
  B) Toplardamar
  C) Kılcaldamar
  D) Distrodamar

  Cevap: B

 • 12) Hücrenin yönetim merkezi olan organel hangisidir?

  A) Sitoplazma
  B) Hücre duvarı
  C) Çekirdek
  D) Hücre zarı

  Cevap: C

 • 13) Hücre duvarı için verilenlerden hangisi doğru değildir?

  A) Canlıdır
  B) Madde alış verişi yapar
  C) Üzerinde por denilen delikler vardır.
  D) Bitki, bakteri ve mantar hücrelerinde bulunur.

  Cevap: A

 • 14) Destek ve hareket sistemimiz ................ ve ................... oluşur.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) iskelet ve kas
  B) kas ve damar
  C) damar ve iskelet
  D) kas ve hücre

  Cevap: A

 • 15)
  I. Kloroplastlar
  II. Kromoplastlar
  III. Lökaplastlar
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri bitkilerden bulunan plastitlere örnektir?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: D
 • Bilim Uygulamaları Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.