...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Matematik Uygulamaları 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Yirmi üç bin yetmiş dört.
  Yukarıda okunuşu verilen sayı hangisidir?

  A) 23 074
  B) 74 023
  C) 73 024
  D) 20 890
  Cevap: A
 • 2) Beş bin dört yüz on iki.
  Yukarıda okunuşu verilen sayı hangisidir?

  A) 4234
  B) 2987
  C) 5412
  D) 6754
  Cevap: C
 • 3) 8763 doğal sayısının okunuşu hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Yedi bin sekiz yüz altmış iki
  B) Sekiz bin yedi yüz altmış üç
  C) Altı bin yedi yüz seksen üç
  D) Üç bin altı yüz yetmiş sekiz
  Cevap: B
 • 4) 45 800 doğal sayısının okunuşu hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Seksen bin dört yüz
  B) Kırk bin sekiz yüz
  C) Elli bin dört yüz sekiz
  D) Kırk beş bin sekiz yüz
  Cevap: D
 • 5) 5649 doğal sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış şekli hangisidir?
  A) 5000
  B) 5500
  C) 5600
  D) 5700
  Cevap: C
 • 6) 6874 doğal sayısının en yakın binliğe yuvarlanmış şekli hangisidir?
  A) 5000
  B) 6000
  C) 7000
  D) 8000
  Cevap: C
 • 7) Mehmet her gün bir önceki günden 10 sayfa kitap okumaktadır. 
  Buna göre Mehmet 4. günün sonunda kaç sayfa kitap okumuştur?
  A) 30
  B) 40
  C) 50
  D) 60
  Cevap: B
 • 8)

  Yukarıda verilen abaküste 7 sayısının basamak değeri hangisidir?
  A) 70
  B) 7000
  C) 700000
  D) 700
  Cevap: D
 • 9) Bir doğal sayı ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmektedir.
  Bu sayının;
  Birler bölüğü 548,
  Binler bölüğü 792 ve
  Milyonlar bölüğü 403'tür.
  Buna göre bu sayı hangisinde doğru olarak verilmiştir?


  A) 548 403 792
  B) 403 792 548
  C) 548 792 403
  D) 403 548 792
  Cevap: B
 • 10) Aşağıda verilen sayılardan hangisinin binler bölüğü 506'dır?
  A) 401 345 506
  B) 506 456 990
  C) 401 506 301
  D) 432 324 056
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder