...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Bütün işlerimize ne ile başlamalıyız?
  A) Besmele ile
  B)Namazla
  C) Oruçla
  D)Selamla
  Cevap: A
 • 2) “Dinimizin gereği olarak doğru ve güzel olanı yaparsak …….. , kötü olanı yaparsak ……… kazanırız.” İfadesinde boş bırakılan yerlere hangi sözcük çifti gelmelidir?
  A) günah-sevap
  B) dua-ibadet
  C) doğru-güzel
  D) sevap-günah
  Cevap: D
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi Hz.Muhammed’in davranışlarına örnek değildir?
  A) Hz. Muhammed, aile büyüklerini sever ve sayar.
  B) Hz. Muhammed, kötü davranışlardan kaçınır.
  C) Hz. Muhammed, haksızlıklara güzel bir tavırla karşı koyar.
  D) Hz. Muhammed, çocukları sevmezdi.
  Cevap: D
 • 4) Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh.”
  Anlamı: “Şahitlik ederim ki Allah’tan başka tanrı yoktur ve yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed onun kulu ve elçisidir.”
  Yukarıda okunuşu ve anlamı verilen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Besmele
  B) Kelime-i Şehadet
  C) Kelime-i Tevhit
  D) Sübhaneke duası
  Cevap: B
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi güzel ahlaklı bir insana yakışan bir davranış değildir
  A) İyilik ve yardımseverlik
  B) Doğruluk ve dürüstlük
  C) Hoşgörülülük
  D) Kin ve nefret besleme
  Cevap: D
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi hem ibadettir, hem de temiz olmamızı sağlar?
  A) Hac
  B) Abdest
  C) Zekât
  D) Oruç
  Cevap: B
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi ahlâklı insanlara özgü bir davranış olamaz?
  A) Hoşgörülü olmak.
  B) Yalan söylemek.
  C) Güzel sözler söylemek.
  D) Küçükleri sevmek.
  Cevap: B
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi dinin öğütlerinden değildir?
  A) Din, insanlara karşı bencilliği öğütler.
  B) Din, yardımlaşmayı ve dayanışmayı öğütler.
  C) Din, sevgi ve saygıyı öğütler.
  D) Din, insana güzel ahlaklı olmayı öğütler.
  Cevap: A
 • 9) “Dürüstlük” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Dürüst kişilerden oluşan toplumlar mutlu olurlar.
  B) Dürüstlük, iç temizliğin bir göstergesidir.
  C) Dürüst insanlar başarısız olurlar.
  D) Dürüst insanlar diğer insanlar tarafından sevilir.
  Cevap: C
 • 10) Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
  A) Dinimize göre yaşadığımız çevrenin temizliği önemlidir.
  B) Namaz kılmak için beden ve giysilerin yanı sıra namaz kılınacak yerin de temiz olması gerekir.
  C) Sevgili peygamberimiz çevreyi kirletmenin günah olduğunu belirtmemiştir.
  D) Her varlık, evrendeki denge ve düzenin bir parçasıdır.
  Cevap: C
 • 11) Kelime-i Tevhidi yazınız.

  Cevap:
 • 12) Aşağıda karışık olarak verilen Fatiha Suresi’nin doğru yazılışının numaralandırılmasını yazınız.
  1- Elhamdü lillahi rabbil alemin.
  2- Errahmanirrahim.
  3- Bismillahirrahmanirrahim
  4- Maliki yevmiddin.
  5- İyyakena'büdü ve iyyake nestain.
  6- Siratallezine enamte aleyhim
  7- İhdinas siratel müstakim.
  8- amin.
  9- ğayril mağdubi aleyhim veladdâllin
  Cevap:
 • 13) Hz. Muhammed’in anne ve babasının adı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hz. Âmine - Hz. Abdullah
  B) Hz. Hatice – Hz.Ebubekir
  C) Hz. Fatma – Hz. Ali
  D) Hz.Aişe – Hz. Ömer
  Cevap: A
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi dürüst bir insanın yapması gereken davranışlardan biri değildir?
  a) Herkes için iyilik düşünür.
  b) Söyledikleri ile davranışları farklı olur.
  c) Yalan söylemez.
  d) Verdiği sözü yerine getirir.
  Cevap: B
 • 15) Bir işe başlarken niçin besmele çekeriz?
  A) İşimizi hızlı yapmak için.
  B) Allah’ın işimizi kolaylaştırması ve bizi amacımıza ulaştırması için.
  C) Alışkanlık olduğu için.
  D) Allah’a şükretmek için.
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder