...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Bilişim Teknolojileri ve Yazılım DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Bilgisayar başında çalışırken her bir saatlik süre sonucunda   .............. arasında ara verilmelidir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) 1 - 2 dk
  B) 3 - 4 dk
  C) 5 - 9 dk
  D) 5 - 15 dk

  Cevap: D

 • 2) Bilgisayar donanımının istenilen amaçlar doğrultusunda çalıştırılmasıyla kullanıcının bilgisayarda işlemler yapabilmesini sağlayan programların tümüne ..................... denir.
  Yukarıda verilen boşluklara hangisi getirilmelidir?

  A) uygulama
  B) yazılım
  C) donanım
  D) aplikasyon

  Cevap: B

 • 3) Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında kullanılan bilişim teknolojilerinden biri değildir?

  A) Fotokopi makinesi
  B) Akıllı tahta
  C) Projeksion cihazı
  D) Röntgen

  Cevap: D

 • 4) Bir bilgisayar sistemini oluşturan ve fiziksel olarak dokunulabilen araçların tümüne .................... denir.
  Yukarıda verilen boşluklara hangisi getirilmelidir?

  A) uygulama
  B) yazılım
  C) donanım
  D) aplikasyon

  Cevap: C

 • 5) Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarı kullanırken dikkat edilmesi gereken kurallardan biri değildir?

  A) Dik oturulmalıdır.
  B) Kollar aşağı doğru sarkmalıdır.
  C) Ekran göz hizasında olmalıdır.
  D) Ekran ile göz arasında 50 ile 70 cm arasında bir uzaklık olmalıdır.

  Cevap: B

 • 6) İnsanın yaşamını kolaylaştırmak amacı ile geliştirdiği araç gereçlerin tümüne ..................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Teknoloji
  B) İcat
  C) Bilgi
  D) Bilişim

  Cevap: A

 • 7) Neredeyse dünyadaki tüm bilgisayarların ağ ile birbirlerine bağlanarak oluşturdukları veri alış verişine ne denir?

  A) İnternet
  B) Etkileşim
  C) Youtube
  D) Arayüz

  Cevap: B

 • 8)
  I. Bilgisayar
  II. Kalem
  III. Tablet
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri teknolojik üründür?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: D

 • 9) Bilgisayara ait tüm donanımların ve yazılım kaynaklarını kullanarak bilgisayarın yönetimini sağlayan yazılımlara ne denir?

  A) Ücretli yazılımlar
  B) İşletim sistemleri
  C) Antivirüs programları
  D) Zararlı programlar

  Cevap: B

 • 10) Bilgisayarda verilerin kalıcı olarak depolanmasını ve istenildiğinde silinebilmesini sağlayan donanıma .................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) ram bellek
  B) işlemci
  C) sabit disk
  D) güç kaynağı

  Cevap: C

 • 11) Aşağıdaki dış donanımlardan hangisi bilgisayarda yapılan tüm işlemleri görmemizi sağlar?

  A) Klavye
  B) Ses kartı
  C) Ekran
  D) Fare

  Cevap: C

 • 12) Aşağıdakilerden hangisi ulaşım alanında kullanılan bilişim teknolojilerinden biri değildir?

  A) Radar
  B) MR
  C) Navigasyon
  D) Mobese

  Cevap: B

 • 13)
  I. Göz bozukluğu
  II. Tembellik
  III. Dikkat bozukluğu
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri bilgisayar bağımlısı olmanın sonucunda ortaya çıkan sonuçlar arasındadır?

  A) II ve III
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: D

 • 14)
  I. ATM
  II. Kredi kartı
  III. Para sayma makineleri
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri bankacılık alanında kullanılan bilişim teknolojileri ürünü arasındadır?

  A) I ve III
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) I ve II

  Cevap: C

 • 15) Kullanıcının bilgisayar üzerinde çalışması sırasında yaptığı işlemlere ait verilerin geçici olarak tutulduğu iç donanıma .............. denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) ram bellek
  B) işlemci
  C) sabit disk
  D) anakart

  Cevap: A

 • 16) Bilgisayarın tüm donanım birimleri arasında iletişimi sağlayan temel donanım parçasına ................. denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) ram bellek
  B) işlemci
  C) sabit disk
  D) anakart

  Cevap: D

 • 17) Bilişim ................. ve ..................... birlikte kullanılarak bilginin üretilmesi, saklanması, iletilmesi, ve ihtiyaca uygun olarak biçimlendirilmesidir.
  Yukarıda verilen boşluklara hangisi getirilmelidir?

  A) bilgi - internet
  B) iletişim - bilgisayar
  C) bilgi - iletişim
  D) iletişim - elektrik

  Cevap: C

 • 18)
  I. Alarm sistemleri
  II. X- Ray
  III. Kamera
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri güvenlik alanında kullanılan bilişim teknolojileri ürünü arasındadır?

  A) I ve III
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) I ve II

  Cevap: C

 • 19) Aşağıdakilerden hangisi bir iç donanımdır?

  A) Harici hoparlör
  B) İşlemci
  C) Kablosuz fare
  D) Klavye

  Cevap: B

 • 20) Günlük kullandığımız tablet, telefon, bilgisayar gibi cihazlarda yazılımların kullanıcılar tarafından kullanılmasına olanak sağlayan yüzeylere ..................... denir.
  Yukarıda verilen boşluklara hangisi getirilmelidir?

  A) etkileşim
  B) yazılım
  C) donanım
  D) arayüz

  Cevap: D
 • Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.