Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) İnsanın yaşamını kolaylaştırmak amacı ile geliştirdiği araç gereçlerin tümüne ..................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Teknoloji
  B) İcat
  C) Bilgi
  D) Bilişim
  Cevap: A
 • 2)
  I. Bilgisayar
  II. Kalem
  III. Tablet
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri teknolojik üründür?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 3) Bilişim ................. ve ..................... birlikte kullanılarak bilginin üretilmesi, saklanması, iletilmesi, ve ihtiyaca uygun olarak biçimlendirilmesidir.
  Yukarıda verilen boşluklara hangisi getirilmelidir?
  A) bilgi - internet
  B) iletişim - bilgisayar
  C) bilgi - iletişim
  D) iletişim - elektrik
  Cevap: C
 • 4) Bir bilgisayar sistemini oluşturan ve fiziksel olarak dokunulabilen araçların tümüne .................... denir.
  Yukarıda verilen boşluklara hangisi getirilmelidir?
  A) uygulama
  B) yazılım
  C) donanım
  D) aplikasyon
  Cevap: C
 • 5) Bilgisayar donanımının istenilen amaçlar doğrultusunda çalıştırılmasıyla kullanıcının bilgisayarda işlemler yapabilmesini sağlayan programların tümüne ..................... denir.
  Yukarıda verilen boşluklara hangisi getirilmelidir?
  A) uygulama
  B) yazılım
  C) donanım
  D) aplikasyon
  Cevap: B
 • 6) Günlük kullandığımız tablet, telefon, bilgisayar gibi cihazlarda yazılımların kullanıcılar tarafından kullanılmasına olanak sağlayan yüzeylere ..................... denir.
  Yukarıda verilen boşluklara hangisi getirilmelidir?
  A) etkileşim
  B) yazılım
  C) donanım
  D) arayüz
  Cevap: D
 • 7) Neredeyse dünyadaki tüm bilgisayarların ağ ile birbirlerine bağlanarak oluşturdukları veri alış verişine ne denir?
  A) İnternet
  B) Etkileşim
  C) Youtube
  D) Arayüz
  Cevap: B
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında kullanılan bilişim teknolojilerinden biri değildir?
  A) Fotokopi makinesi
  B) Akıllı tahta
  C) Projeksion cihazı
  D) Röntgen
  Cevap: D
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi ulaşım alanında kullanılan bilişim teknolojilerinden biri değildir?
  A) Radar
  B) MR
  C) Navigasyon
  D) Mobese
  Cevap: B
 • 10)
  I. Alarm sistemleri
  II. X- Ray
  III. Kamera
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri güvenlik alanında kullanılan bilişim teknolojileri ürünü arasındadır?
  A) I ve III
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) I ve II
  Cevap: C
 • 11)
  I. ATM
  II. Kredi kartı
  III. Para sayma makineleri
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri bankacılık alanında kullanılan bilişim teknolojileri ürünü arasındadır?
  A) I ve III
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) I ve II
  Cevap: C
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarı kullanırken dikkat edilmesi gereken kurallardan biri değildir?
  A) Dik oturulmalıdır.
  B) Kollar aşağı doğru sarkmalıdır.
  C) Ekran göz hizasında olmalıdır.
  D) Ekran ile göz arasında 50 ile 70 cm arasında bir uzaklık olmalıdır.
  Cevap: B
 • 13) Bilgisayar başında çalışırken her bir saatlik süre sonucunda   .............. arasında ara verilmelidir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) 1 - 2 dk
  B) 3 - 4 dk
  C) 5 - 9 dk
  D) 5 - 15 dk
  Cevap: D
 • 14)
  I. Göz bozukluğu
  II. Tembellik
  III. Dikkat bozukluğu
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri bilgisayar bağımlısı olmanın sonucunda ortaya çıkan sonuçlar arasındadır?
  A) II ve III
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi bir iç donanımdır?
  A) Harici hoparlör
  B) İşlemci
  C) Kablosuz fare
  D) Klavye
  Cevap: B
 • 16) Bilgisayarda verilerin kalıcı olarak depolanmasını ve istenildiğinde silinebilmesini sağlayan donanıma .................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) ram bellek
  B) işlemci
  C) sabit disk
  D) güç kaynağı
  Cevap: C
 • 17) Kullanıcının bilgisayar üzerinde çalışması sırasında yaptığı işlemlere ait verilerin geçici olarak tutulduğu iç donanıma .............. denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) ram bellek
  B) işlemci
  C) sabit disk
  D) anakart
  Cevap: A
 • 18) Bilgisayarın tüm donanım birimleri arasında iletişimi sağlayan temel donanım parçasına ................. denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) ram bellek
  B) işlemci
  C) sabit disk
  D) anakart
  Cevap: D
 • 19) Aşağıdaki dış donanımlardan hangisi bilgisayarda yapılan tüm işlemleri görmemizi sağlar?
  A) Klavye
  B) Ses kartı
  C) Ekran
  D) Fare
  Cevap: C
 • 20) Bilgisayara ait tüm donanımların ve yazılım kaynaklarını kullanarak bilgisayarın yönetimini sağlayan yazılımlara ne denir?
  A) Ücretli yazılımlar
  B) İşletim sistemleri
  C) Antivirüs programları
  D) Zararlı programlar
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder