AÖL Fizik Soruları 6 ( 2018-2019 AÖL 2.Dönem 1.Oturum Fizik 421)
 • 1) Aşağıdaki hareket örneklerinden hangisi hem öteleme hemde dönme hareketine örnektir?

  A) Salıncakta sallanan çocuğun hareketi
  B) Araç yolda giderken tekerleğinin hareketi
  C) Çalınan gitar telinin hareketi
  D) Uçan arının kanatlarının hareketi

  Cevap: B

 • 2) Aşağıdakilerden hangisi uluslararası birim sisteminde kullanılmaz?

  A) Metre
  B) Amper
  C) Kelvin
  D) Kulaç

  Cevap: D

 • 3) Kütlesi 4 g olan bir taşın hacmi 2 cm3 tür.
  Kütle = özkütle x hacim olduğuna göre, taşın özktülesi kaç g/cm3 tür?

  A) 1
  B) 1,5
  C) 2
  D) 2,5

  Cevap: C

 • 4) Çekiçle çiviye 10 N’ luk dik bir kuvvetle vuruluyor.
  Buna göre çivinin çekice uyguladığı tepki kuvveti büyüklük olarak kaç N’ dur?

  A) 30
  B) 20
  C) 15
  D) 10

  Cevap: D

 • 5) Bazı eylemler aşağıda verilmiştir.
  I. Yağmur damlasının yaprağa yapışması
  II. Yağmur damlasının cama yapışması
  III. Musluktan damlayan suyun küresel olarak aşağıya düşmesi
  Bu eylemlerden hangileri adezyon kuvveti etkisiyle gerçekleşmiştir?

  A) Yalnız I.
  B) Yalnız I ve III.
  C) Yalnız I ve II.
  D) Yalnız II ve III.

  Cevap: B

 • 6) Dereceli silindir içindeki su seviyesi 200 cm3 tür. Suya taş parçası atıldığında silindir içindeki su  seviyesi 230 cm seviyesine çıkıyor.
  Buna göre taşın hacmi kaç cm3 tür?

  A) 80
  B) 40
  C) 30
  D) 10

  Cevap: C

 • 7) Düzgün doğrusal hareket eden bir arabaya ait konum zaman değerleri tabloda verilmiştir.

  Buna göre arabanın 8. saniyedeki konumu kaç m olur?

  A) 40
  B) 30
  C) 10
  D) 20

  Cevap: A

 • 8) Fizikte kullanılan bazı büyüklükler skaler ve vektörel büyüklük olarak aşağıdaki tabloda karışık verilmiştir.

  Buna göre hangi iki büyüklük yer değiştirirse tablo doğru verilmiş olur?

  A) Özkütle - İvme
  B) Zaman - Sıcaklık
  C) Hız - Sıcaklık
  D) Zaman - Kuvvet

  Cevap: C

 • 9) Aşağıdaki araştırma merkezlerinden hangisi ülkemiz dışındadır?

  A) TÜBİTAK
  B) ASELSAN
  C) TAEK
  D) NASA

  Cevap: D

 • 10) Aşağıdakilerden hangisi temas gerektiren kuvvet etkisiyle gerçekleşmiştir?

  A) Mıknatısın demir tozlarını çekmesi
  B) Daldaki elmanın kendiliğinden yere düşmesi
  C) Saçların taranmasında saçların elektriklenmesi ile tarağa yapışması
  D) Paket lastiğinin gerilmesi

  Cevap: D

 • 11) Bir kenarı a olan bir küpün dayanıklığı 1 dir.
  Buna göre kenarı 2a olan küpün dayanıklığı kaçtır?

  A) 2
  B) 1
  C) 0,5
  D) 0,25

  Cevap: C

 • 12) Özkütlesi 1 g/cm3 olan su ile özkütlesi 1,27 g/cm 3 olan sirke karıştırılıyor.
  Buna göre karışımın özkütlesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  A) 1
  B) 1,12
  C) 2,35
  D) 3,29

  Cevap: B

 • 13) Kütlesi 420 gram olan bir kitap kaç kg dır? (1 kg = 1000 g)

  A) 420
  B) 42
  C) 4,2
  D) 0,42

  Cevap: D

 • 14) Sürtünme kuvvetinin büyüklüğü ile ilgili
  I. Sürtünen yüzeylerin alanına bağlıdır.
  II. Sürtünen yüzeye etki eden toplam dik kuvvete bağlıdır.
  III. Sürtünen yüzeylerin cinsine bağlıdır.
  yargılarından hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I.
  B) II ve III.
  C) I ve II.
  D) I, II ve III.

  Cevap: B

 • 15) Bazı fiziksel olaylar aşağıda verilmiştir.
  I. Suyu ısıtmak
  II. Suya deterjan eklemek
  III. Suya tuz eklemek
  Bu olaylardan hangileri yüzey gerilimini etkiler?

  A) Yalnız I ve II.
  B) Yalnız I ve III.
  C) Yalnız II ve III.
  D) I, II ve III.

  Cevap: D

 • 16) Fizik biliminde kullanılan aşağıdaki büyüklüklerden hangisi temel büyüklüktür?

  A) Kütle
  B) Hacim
  C) Hız
  D) Basınç

  Cevap: A

 • 17) Gezegenlerin Güneş etrafında dönmesi, Ay’ın veya yapay uyduların Dünya etrafında dengeli bir şekilde ve yörüngelerinde dolanmaları hangi kuvvet etkisindedir?

  A) Kütle çekim kuvveti
  B) Güçlü nükleer kuvveti
  C) Elektromanyetik kuvveti
  D) Zayıf nükleer kuvveti

  Cevap: A

 • 18) Atomun yapısındaki proton ve elektronların sahip oldukları elektrik yükleri ve etkileşimleri, oluşturdukları elektrik alan ve elektriksel kuvveti incelemektedir.
  Yukarıda anlatılan fiziğin hangi alt alanıdır?

  A) Mekanik
  B) Elektrik
  C) Termodinamik
  D) Manyetizma

  Cevap: B

 • 19) Bir oyuncak araba şekildeki K noktasından L noktasına varıp hiç durmadan tekrar K noktasına 50 saniyede ulaşıyor.

  K ve L arası 100 m olduğuna göre arabanın sürati kaç m/s dir?
  (Yol = sürat X zaman)

  A) 4
  B) 2
  C) 1
  D) 0,5

  Cevap: A

 • 20) Sürtünmenin ihmal edildiği bir yerde 5 kg kütleli cisme 10 N’ luk bir kuvvet uygulanıyor.
  Buna göre cismin kazanacağı ivme kaç m/s 2 dir? (Kuvvet = Kütle X ivme)

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 5

  Cevap: B





 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.