Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
DGS Matematik Soruları 8(2013 DGS Sayısal 1- rasyonel sayılar, üslü sayılar, temel matematik, eşitsizlikler)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) A ve B sıfırdan farklı birer rakam olmak üzere,
  A = 2.B
  koşulunu sağlayan A1B biçimindeki tüm üç basamaklı doğal sayıların toplamı kaçtır?

  A) 1940
  B) 1960
  C) 2000
  D) 2030
  E) 2050
  Cevap: E
 • 2) Aşağıdaki rakamlardan hangisi, üç basamaklı bir asal sayının birler basamağında yer almaz?
  A) 1
  B) 3
  C) 5
  D) 7
  E) 9
  Cevap: C
 • 3) Aşağıdaki tabloda, bir sanat atölyesindeki seramik ve ebru kurslarına katılanların sayıları cebirsel olarak ifade edilmiştir.
  Seramik = 2x + 5
  Ebru= 3x + 7
  Bu kurslara toplam 63 kişi katılmıştır. Her iki kursa da katılanların sayısı 19’dur.
  Buna göre, x kaçtır?
  A) 11
  B) 12
  C) 13
  D) 14
  E) 15
  Cevap: D
 • 4) Bir pastacı; mısır unu (M), buğday unu (B) ve kepekli un (K) kullanmaktadır. Bu pastacı, yapacağı kek için unları ağırlıkça

  oranlarında karıştırmaktadır.
  Bu pastacının toplam 3 kg un kullanarak yaptığı bir kekte kaç kg mısır unu vardır?
  A) 0,6
  B) 0,8
  C) 0,9
  D) 1,3
  E) 1,5
  Cevap: B
 • 5) Aşağıdaki tabloda, bir bölgedeki çeşitli müzelere bir yıl boyunca gelen ziyaretçi sayıları ve bunların tüm ziyaretçiler içerisindeki yüzdeleri ile ilgili bazı veriler bulunmaktadır.

  Resim-Heykel müzesini ziyaret edenlerin sayısı, Oyuncak müzesini ziyaret edenlerin sayısından kaç fazladır?
  A) 900
  B) 950
  C) 1000
  D) 1050
  E) 1100
  Cevap: C
 • 6) Birim karelerden oluşan dikdörtgen biçimindeki bir karton, şekildeki çizgi boyunca kesilerek A ve B parçalarına ayrılıyor.

  B parçası 1 birim sola kaydırılıp A parçasının üzerine yapıştırılırsa oluşacak şeklin alanı kaç birim kare olur?
  A) 15
  B) 16
  C) 17
  D) 18
  E) 19
  Cevap: C
 • 7) Kenarları birbirine dik olan aşağıdaki şekilde, |KL| = 15 cm ’dir. Bu şeklin diğer kenar uzunlukları ise a ve b türünden verilmiştir.

  Buna göre, a + b toplamı kaç cm’dir?
  A) 9
  B) 10
  C) 11
  D) 12
  E) 13
  Cevap: D
 • 8) Bir firma ürettiği her bir bardağa, bu bardakların paketlendiği her bir kutuya ve bu kutuların konulduğu her bir koliye birer adet firma amblemi basıyor. Bu firma, her 6 bardağı bir kutuya ve her 10 kutuyu da bir koliye koyarak siparişleri gönderiyor.
  300 bardaklık bir siparişte toplam kaç amblem basılıdır?
  A) 355
  B) 360
  C) 365
  D) 370
  E) 375
  Cevap: A
 • 9)

  işleminin sonucu kaçtır?
  A) 8
  B) 9
  C) 10
  D) 11
  E) 12
  Cevap: A
 • 10)  Cevap: D
 • 11)  Cevap: B
 • 12)  Cevap: A
 • 13)  Cevap: E
 • 14)  Cevap: C
 • 15)

  işleminin sonucu kaçtır?
  A) 72
  B) 77
  C) 80
  D) 84
  E) 88
  Cevap: E
 • 16)  Cevap: C
 • 17)  Cevap: A
 • 18) 276 doğal sayısı 9 tabanına göre yazıldığında kaç basamaklı bir sayı elde edilir?
  A) 10
  B) 11
  C) 12
  D) 13
  E) 14
  Cevap: A
 • 19)  Cevap: B
 • 20)  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder