AÖL Coğrafya Soruları 7 ( 2018-2019 AÖL 2.Dönem 1.Oturum Seçmeli Coğrafya 157)
 • 1) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki bölgesel kalkınma projelerinden biridir?

  A) TANAP
  B) BTE
  C) GAP
  D) BTC

  Cevap: C

 • 2) Aşağıdakilerden hangisi ‘Asya Kaplanları’ olarak da bilinen dünya ticaretindeki payı hızla yükselen Uzak Doğu ülkelerden biridir?

  A) Türkiye
  B) Güney Kore
  C) Moğolistan
  D) Gürcistan

  Cevap: B

 • 3) Aşağıdakilerden hangisinde şehrin etki alanı ve fonksiyonu doğrudur?

  Cevap: B

 • 4) Tropikal siklonlar aşağıdaki ülkelerin hangisinde daha fazla etkili olur?

  A) Norveç
  B) Meksika
  C) İzlanda
  D) Türkiye

  Cevap: B

 • 5) Aşağıdakilerden hangisi bir kuraklık türü değildir?

  A) Tarımsal kuraklık
  B) Meteorolojik kuraklık
  C) Ekonomik kuraklık
  D) Hidrolojik kuraklık

  Cevap: C

 • 6) Aşağıdakilerden hangisi 2017 itibariyle Türkiye’nin UNESCO kapsamındaki kültürel varlıklarından biri değildir?

  A) Nemrut Dağı – Adıyaman
  B) Oltu taşı – Erzurum
  C) Çatalhöyük Neolitik Kenti – Konya
  D) Troya Antik Kenti – Çanakkale

  Cevap: B

 • 7) Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevrili oluşu, yaz sezonunun uzun sürmesi, denize girmeye elverişli koy ve körfezlerin çokluğu deniz turizmini geliştirmiştir.
  Buna göre aşağıdaki illerin hangisinde deniz turizmi daha gelişmiştir?

  A) Manisa
  B) Antalya
  C) Trabzon
  D) Edirne

  Cevap: C

 • 8) Çölleşme, toprağın susuzlaşması ve çoraklaşmasıdır.
  Aşağıdakilerden hangisi çölleşmeyi önlemek için alınabilecek tedbirlerden biridir?

  A) Arazi kullanımının planlı olması
  B) Mera ve otlakların aşırı kullanılması
  C) Su kaynaklarının fazla tüketilmesi
  D) Tarımda damla sulama yönteminden vazgeçilmesi

  Cevap: A

 • 9) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde merkezi yönetim birimidir?

  A) Valilik
  B) Muhtarlık
  C) İlçe belediyesi
  D) Büyükşehir belediyesi

  Cevap: A

 • 10) Aşağıdaki illerden hangisi Doğu Anadolu Projesi kapsamındadır?

  A) Ankara
  B) Kayseri
  C) Erzurum
  D) Mersin

  Cevap: C

 • 11) Aşağıdakilerden hangisi küresel iklim değişiminin gözlenen veya öngörülen etkilerinden biri değildir?

  A) Küreselleşmenin artması
  B) Ekstrem hava olaylarının artması
  C) Sıcak hava dalgalarının yaşanması
  D) Tarımsal üretim alanlarının değişmesi

  Cevap: A

 • 12) Aşağıdakilerden hangisi yapay zekânın en yaygın kullanıldığı alanlardan biridir?

  A) Turizm
  B) Ticaret
  C) Tarım
  D) Sağlık

  Cevap: D

 • 13) Coğrafi işaretler herhangi bir ülke, bölge ya da yöre gibi alanlara has ürünlerin yerelliğini koruyabilmek adına alınan yasal tedbirlerdir. Coğrafi işaretleme 1995 yılından bu yana Türk Patent Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmektedir.
  Bu bilgiye göre coğrafi işaretlerle hangisi hedeflenmektedir?

  A) Bölgesel ürünleri koruyup tanıtımını yapmak
  B) Üretilen malın iç piyasada tüketimini sağlamak
  C) Bölgesel ürünlerin bölge dışında üretimini sağlamak
  D) Başka ürünlerle aşılayıp yeni türler elde etmek

  Cevap: A

 • 14) Aşağıdakilerden hangisi ulaşımı etkileyen doğal faktörlerdendir?

  A) Nüfus ve yerleşme
  B) Ekonomik faaliyetler
  C) Teknolojik gelişmeler
  D) İklim elemanları

  Cevap: D

 • 15) Aşağıdakilerden hangisi bölgesel kalkınma planlarının amaçlarından biri değildir?

  A) Bölgeye yatırımları artırmak
  B) Bölgenin ticaretini sınırlandırmak
  C) Bölgenin ekonomisini canlandırmak
  D) Bölgenin kültürel gelişimini sağlamak

  Cevap: B

 • 16) Türkiye’de istihdam oranı ve çalışan sayısı en fazla olan sektör aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sanayi
  B) Hizmet
  C) Tarım
  D) Madencilik

  Cevap: B

 • 17) Belli bir bölgedeki bitki ve hayvan türlerinin ve çeşitlerinin sayı bakımından zenginliğine biyoçeşitlilik denir. Suyun bol, iklim şartlarının elverişli olduğu bölgeler biyoçeşitlilik açısından oldukça zengindir.
  Buna göre aşağıdaki dünya haritasında numaralanmış alanlardan hangisinde biyoçeşitliliğin daha zengin olduğu söylenebilir?


  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.

  Cevap: A

 • 18) Türkiye’deki ulaşım türlerinden hangisi daha gelişmiş ve yaygındır?

  A) Kara yolu
  B) Deniz yolu
  C) Hava yolu
  D) Demir yolu

  Cevap: A

 • 19) Sıcaklık değerlerinin mevsim normallerinin altına düşmesi ve düşük sıcaklıkların uzun bir süre devam etmesi soğuk hava dalgası olarak ifade edilir.
  Soğuk hava dalgalarının aşağıdakilerden hangisi üzerindeki etkisi diğerlerine göre daha azdır?

  A) Kültür turizmi
  B) Deniz turizmi
  C) Yat turizmi
  D) Kaplıca turizmi

  Cevap: D

 • 20) İzmir, Mersin, İzmit ve Kırıkkale illerimizin hepsinde bulunan ortak sanayi tesisi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yünlü dokuma
  B) Otomotiv
  C) Yağ fabrikası
  D) Petrol rafinerisi

  Cevap: D

 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.