Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
AÖL Coğrafya Soruları 6 ( 2018-2019 AÖL 2.Dönem 1.Oturum Seçmeli Coğrafya 155)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Fiziki haritalarda aşağıdakilerden hangisi gösterilmez?
  A) Dağlar
  B) Akarsular
  C) Göller
  D) Fabrikalar
  Cevap: D
 • 2) Atmosferle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisinin canlı yaşamındaki önemi daha azdır?
  A) Güneş ışınlarını kırarak gökyüzünün mavi görünmesini sağlaması
  B) Bünyesinde oksijen ve ozon gibi gazları bulundurması
  C) Uzaydan gelen meteorların parçalanıp ufalanmasını sağlaması
  D) Dünyanın aşırı ısınmasını ve soğumasını engellemesi
  Cevap: A
 • 3) Aşağıdaki şehirlerin hangisinde yaz kış mevsimleri arasında sıcaklık farkı daha çoktur?
  A) Muğla
  B) Zonguldak
  C) Sivas
  D) Çanakkale
  Cevap: C
 • 4)
   I. İklim
  II. İnsan
  III. Yer şekilleri
  Yukarıdakilerden hangileri canlıların yeryüzünde dağılışını etkileyen coğrafi faktörlerdendir?
  A) Yalnız I.
  B) I ve III.
  C) I ve II.
  D) I, II ve III.
  Cevap: D
 • 5) Enerji akışıyla ilgi aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Canlı yaşamı için vazgeçilmezdir.
  B) Enerji akışı çift yönlü bir döngüdür.
  C) Güneş dünyanın en büyük enerji kaynağıdır.
  D) Beslenme zincirinin her halkasında enerji değişime uğrar.
  Cevap: B
 • 6) Sanayi devrimiyle birlikte atmosfere karışan karbondioksit miktarının hızla artması günümüzün en önemli çevre sorunlarından biri olan küresel ısınmaya neden olmaktadır.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi küresel ısınınmanın sonuçlarından biridir?
  A) Buzullarda daralma
  B) Bitki çeşitliliğinin de artma
  C) Sıcaklık değerlerinin düşmesi
  D) Kalıcı kar alt sınırının alçalması
  Cevap: A
 • 7)
  I. Japonya
  II. Fransa
  III. Malezya
  IV. Kenya
  V. Almanya
  Yukarıdaki ülkelerden hangileri nüfus artış hızını yükseltmeye yönelik politikalar uygular?
  A) I ve III.
  B) III ve IV.
  C) II ve III.
  D) I, II ve V.
  Cevap: D
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfus artış hızını yükseltir?
  A) Aile planlaması yapılması
  B) Kadın istihdamının arttırılması
  C) Kentsel nüfusun arttırılması
  D) Çok çocuklu ailelere vergi muafiyeti getirilmesi
  Cevap: D
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi uluslararası bir eğitim şehridir?
  A) Kudüs
  B) Roma
  C) Oxford
  D) Batman
  Cevap: C
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki sürekli kır yerleşmelerindendir?
  A) Yayla
  B) Köy
  C) Dam
  D) Oba
  Cevap: B
 • 11) Dünya üzerinde herhangi bir yerin denizlere, önemli su ve ticaret yollarına, üretim, tüketim, sermaye merkezine yakınlığı veya uzaklığı; üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetlerini olumlu veya olumsuz etkiler.
  Yukarıdaki paragrafta üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetleri üzerinde etki olan hangi unsurdan bahsedilmektedir?
  A) Coğrafi konum
  B) Yer şekilleri
  C) Bitki örtüsü
  D) İklim
  Cevap: A
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi üretimi etkileyen beşeri faktörlerdendir?
  A) İklim
  B) Doğal kaynaklar
  C) Sermaye birikimi
  D) Yer şekilleri
  Cevap: C
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi tükenmeyen doğal kaynaklardandır?
  A) Doğalgaz
  B) Kömür
  C) Petrol
  D) Güneş
  Cevap: D
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarından biri değildir?
  A) 24 Ocak kararlarının uygulanması
  B) Üniversitelerin ülke geneline yaygınlaştırılması
  C) Devletçilik politikasının izlenmesi
  D) Özelleştirilmeler yoluyla ülke gelirlerinin artırılması
  Cevap: B
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerinden biridir?
  A) Ülkenin tamamında modern tarım yapılmaktadır.
  B) Nemli ve yağışlı bölgelerde nadas yöntemi uygulanmaktadır.
  C) Akdeniz bölgesinde seracılık faaliyetleri yaygındır.
  D) Nöbetleşe ekim üretim miktarını olumsuz etkilemektedir.
  Cevap: C
 • 16) Ülkemizde en yaygın üretilen tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Pirinç
  B) Buğday
  C) Nohut
  D) Soya fasulyesi
  Cevap: B
 • 17)  Cevap: B
 • 18) GAP ile birlikte üretimi artarak Güney Doğu Anadolu Bölgesi’ni Türkiye’de ilk sıraya çıkaran tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Pamuk
  B) Yulaf
  C) Çeltik
  D) Yeşil mercimek
  Cevap: A
 • 19)

  Türkiye haritasında numaralanmış alanların hangisinde sanayi daha gelişmiştir?
  A) I.
  B) II.
  C) III.  
  D) IV.
  Cevap: A
 • 20) Aşağıdakilerden hangisi sanayinin dağılışını etkileyen beşeri faktörlerden biri değildir?
  A) Ulaşım
  B) Sermaye
  C) İş gücü
  D) Coğrafi konum
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder