AÖO -Açık Öğretim Ortaokulu- Fen Bilimleri Soruları 3 (2018 -2019 1.Dönem 1.Oturum 552)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi Güneş’in yapısını oluşturan katmanlardan biri değildir?
  A) Işık küre

  B) Taç küre
  C) Renk küre
  D) Ağır küre
  Cevap: D
 • 2) Şekilde Ay’ın ışık alan ve almayan yüzü verilmiştir.

  Bu görünüm Ay’ın hangi evresine aittir?
  A) Yeni ay
  B) İlk dördün
  C) Son dördün
  D) Dolunay
  Cevap: C
 • 3) Özdeş ve eşit bölmeli dinamometrelerin ucuna asılan K ve L cisimlerinin dinamometre yayını uzatma miktarları şekildeki gibidir.

  K cisminin ağırlığı 30 N olduğuna göre L cis minin ağırlığı kaç N’dur?
  A) 30
  B) 20
  C) 3
  D) 2
  Cevap: B
 • 4) Bir inşaat ustası içerisinde çimento bulunan sandığı aşağıdaki yatay yüzeylerden hangisinde daha az kuvvet uygulayarak itebilir?
  A) Zımpara kâğıdı
  B) Fayans
  C) Çakıllı zemin
  D) Toprak
  Cevap: B
 • 5) Bir öğrenci maddeleri ışığı geçirme özelliklerine göre tablodaki gibi işaretleyerek sınıflandırmıştır.

  Öğrenci hangi maddenin ışığı geçirme özelliğini yanlış işaretlemiştir?
  A) Tül perde
  B) Hava
  C) Yağlı kâğıt
  D) Karton
  Cevap: C
 • 6) Işık kaynağının önüne konulan cismin gölgesi şekildeki gibi perdede oluşmuştur.

  Cisim hangi noktaya konulursa perdede oluşan gölgesi diğerlerinden daha küçük olur?
  A) K
  B) L
  C) M
  D) N
  Cevap: D
 • 7) Bir elektrik devresinde elektrik enerjisi üreten kaynağın sembolü hangisidir?  Cevap: A
 • 8) Aynı özellikte pil, ampul, anahtar ve iletken tel kullanarak iki farklı elektrik devresi kuruluyor.

  Bu iki devrede ampul parlaklığına hangi devre elemanının etkisi incelenmiştir?
  A) Anahtar sayısı
  B) Pil sayısı
  C) Ampul sayısı
  D) İletken tel sayısı
  Cevap: C
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi maddenin ısı alarak bir hâlden başka bir hâle geçmesine örnektir?
  A) Tavada ısıtılan tereyağının erimesi
  B) Isıtılan metal kürenin hacminin artması
  C) Soğuk havada termometredeki civa seviyesinin düşmesi
  D) Buzdolabına konulan suyun soğuması
  Cevap: A
 • 10) Tabloda bazı katı maddelerin erime sıcaklığı verilmiştir.

  Buna göre 980 °C’ta tablodaki maddelerden hangisi katı hâlde kalır?
  A) Kurşun
  B) Altın
  C) Gümüş
  D) Kalay
  Cevap: B
 • 11) İlk sıcaklığı 45 °C olan suyun sıcaklık-zaman grafiği şekildeki gibidir.

  Grafikteki verilere göre su ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenir?
  A) 2. ve 6. dakikalar arasında ısı almamıştır.
  B) İki kez hâl değişimi olmuştur.
  C) 4. dakikada tamamen gaz hâline geçmiştir.
  D) 2. dakikadan itibaren kaynamaya başlamıştır.
  Cevap: D
 • 12) Aşağıdaki araçlardan hangisi sıvı maddelerin genleşme özelliğinden yararlanılarak yapılmıştır?
  A) Termostat
  B) Termometre
  C) Dinamometre
  D) Mikroskop
  Cevap: B
 • 13)  Cevap: C
 • 14) Bir öğrenci evinin yakınındaki gölden aldığı bir miktar suyu incelediğinde aşağıdaki canlılardan hangisini mikroskop kullanmadan görebilir?
  A) Salyangoz
  B) Öglena
  C) Bakteri
  D) Paramesyum
  Cevap: A
 • 15)
  • Pullu ve sert bir deriye sahiptir.
  • Sağlam kabuklu yumurtaları vardır.
  • Kuluçkaya yatmazlar.
  • Sürünerek hareket ederler.
  Yukarıda özellikleri verilen omurgalı canlı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Alabalık
  B) Kurbağa
  C) Timsah
  D) Deve kuşu
  Cevap: C
 • 16) Aşağıdakilerden hangisi çiçeksiz bitkiler grubuna girer?
  A) Söğüt
  B) Fasulye
  C) Fındık
  D) Ciğer otu
  Cevap: D
 • 17)  Cevap: C
 • 18) Türkiye’de yaşayan aşağıdaki bitkilerden hangisinin nesli tükenme tehlikesi altındadır?
  A) Salep orkidesi
  B) Papatya
  C) Menekşe
  D) Kavak
  Cevap: A
 • 19) Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerden hangisinde insanların etkisi yoktur?
  A) Küresel ısınma
  B) Nüfus artışı ve kentleşme
  C) Yanardağ patlaması
  D) Aşırı avlanma
  Cevap: C
 • 20) Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini azaltmak için alınacak önlemlerden biridir?
  A) Ormanlık alanların çoğaltılması
  B) Sanayi ve teknolojinin hızlı gelişmesi
  C) Temizlikte deterjanların fazla miktarda kullanılması

  D) Kanalizasyon atıklarının denize bırakılması
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder