AÖO -Açık Öğretim Ortaokulu- Matematik Soruları 3 (2018 -2019 1.Dönem 1.Oturum 551)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) 1, 2, 3, 4, 5 rakamları kullanılarak rakamları farklı olan beş basamaklı kaç farklı sayı yazılabilir?
  A) 5
  B) 20
  C) 100
  D) 120

  Cevap: D
 • 2)  Cevap: A
 • 3)

  Cevap: A
 • 4) Aşağıdaki sıralamalardan hangisi yanlıştır?

  Cevap: B
 • 5)

  Cevap: C
 • 6) 927 153 sayısında yer alan 2 rakamının basamak değeri kaçtır?
  A) 20 000
  B) 2000
  C) 200
  D) 20
  Cevap: A
 • 7) 168 X 10 işleminin sonucu kaçtır?
  A) 158
  B) 178
  C) 1480
  D) 1680
  Cevap: D
 • 8) 64 ÷ (132 - 100) işleminin sonucu kaçtır?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  Cevap: B
 • 9)

  Cevap: C
 • 10) 1,354 > 1,□63 sıralamasının doğru olması için □ yerine aşağıdaki rakamlardan hangisi yazılmalıdır?
  A) 5
  B) 4
  C) 3
  D) 2
  Cevap: D
 • 11)  Cevap: A
 • 12) 200 liranın %20’si kaç liradır?
  A) 25
  B) 40
  C) 75
  D) 100
  Cevap: B
 • 13) Okunuşu “otuz altı tam yüzde beş” olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 36,05
  B) 36,105
  C) 36,15
  D) 360,15
  Cevap: A
 • 14) 29 santimetre kaç desimetredir?
  A) 0,29
  B) 290
  C) 2,9
  D) 2900
  Cevap: C
 • 15)  Cevap: C
 • 16) Saat 09.20’de işe başlayan bir işçi aralıksız çalışarak saat 11.30’da işi bitiriyor.
  Bu işçi, işi kaç dakikada bitirmiştir?
  A) 140
  B) 130
  C) 120
  D) 110
  Cevap: B
 • 17) Kenar uzunlukları 16 cm ve 12 cm olan dikdörtgenin alanı kaç santimetrekaredir?
  A) 56
  B) 76
  C) 182
  D) 192
  Cevap: D
 • 18)  Cevap: A
 • 19) 168 litre zeytinyağının tamamı 15 litre yağ alabilen tenekelere boşaltılacaktır.
  Bu iş için en az kaç tenekeye ihtiyaç vardır?
  A) 9
  B) 10
  C) 12
  D) 13
  Cevap: C
 • 20) Aşağıdaki grafikte bir bahçedeki ağaçların türlerine göre sayıları verilmiştir.

  Grafiğe göre bahçede toplam kaç ağaç vardır?
  A) 27
  B) 29
  C) 37
  D) 39
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder
aoo Matematik Dersi 1. Dönem 1. Sınav test Orta 2019-07-09
AÖO -Açık Öğretim Ortaokulu- Matematik Soruları 3 (2018 -2019 1.Dönem 1.Oturum 551)