AÖL Coğrafya Soruları 5 ( 2018-2019 AÖL 2.Dönem 1.Oturum Coğrafya 151)
 • 1) Bir kültürün doğduğu yere o kültürün ‘kültür ocağı’ denir.
  Buna göre Türk kültürünün “kültür ocağı” aşağıdaki yerlerden hangisidir?

  A) Kuzey Afrika
  B) Batı Avrupa
  C) Anadolu
  D) Orta Asya
  Cevap: D

 • 2) Aşağıdaki ülkelerden hangisi sert karasal iklimin etkisi altındadır?

  A) İspanya
  B) Brezilya
  C) Libya
  D) Kanada

  Cevap: D

 • 3) Konveksiyonel (yükselim) yağışalar en fazla yurdumuzun neresinde gerçekleşir?

  A) Akdeniz kıyılarında
  B) Karadeniz kıyılarında
  C) İç Anadolu’da
  D) Doğu Anadolu’da

  Cevap: C

 • 4) Bütün Dünya’da gece ve gündüz sürelerinin eşit olması durumuna ne ad verilir?

  A) Apel
  B) Perihel
  C) Ekinoks
  D) Dönence

  Cevap: C

 • 5) Aşağıdakilerden hangisi Piri Reis, Kâtip Çelebi ve Evliya Çelebi’nin ortak özelliğidir?

  A) Coğrafya eğitimlerini Avrupa’da almaları
  B) Yeni Çağ’da coğrafya bilimine katkı sağlayan kişiler olmaları
  C) Osmanlı İmparatorluğunda denizci olarak görev yapmaları
  D) Çalışmalarını haritacılık konusunda yoğunlaştırmaları

  Cevap: B

 • 6) Mevsimlerin oluşmasında aşağıdakilerden hangisi etkilidir?

  A) Dünya’nın güneş etrafındaki turunu 365 günde tamamlaması
  B) Karalar yüzölçümünün denizler den az olması
  C) Ortalama yükseltilerinin her iki yarım kürede farklı olması
  D) Dünya eksen eğiklik açısının olması

  Cevap: D

 • 7) Dünya’nın çevre uzunluğu, güneş ışınlarının geliş açısı gibi konular üzerinde çalışan bilim insanı coğrafyanın hangi alt dalında çalışmalar yapmaktadır?

  A) Botanik
  B) Jeomorfoloji
  C) Matematik
  D) Hidroloji

  Cevap: C

 • 8)

  A noktasında sıcaklık değeri 18° C iken aynı anda B noktasında sıcaklığın kaç derece olması beklenir?

  A) 8
  B) 13
  C) 27
  D) 32

  Cevap: B

 • 9) 42 doğu meridyeninde yer alan Artvin’de yerel saat 14.30 iken aynı anda yerel saati 14.02 olan Yozgat’ın kaç dereceli meridyen yayında yer aldığı söylenebilir?

  A) 28
  B) 35
  C) 40
  D) 49

  Cevap: B

 • 10) Türkiye’de gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık değerleri arasında farkın en fazla olduğu yer Doğu Anadolu’dur.
  Bu durumun sebebi Doğu Anadolu’nun hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?

  A) Ortalama yükseltisinin fazla olmasından
  B) Bölgenin denizlerle bağlantısı olmamasından
  C) Doğal bitki örtüsünün çayırlardan oluşmasından
  D) Kışın Sibirya Yüksek basıncının etkisine girmesinden

  Cevap: A

 • 11) Aşağıdakilerden hangisi aynı enlem üzerinde yer alan yerlerin ortak özelliği değildir?

  A) Gece ve gündüz süreleri
  B) Yıllık toplam yağış tutarları
  C) Güneş ışınlarını alma açısı
  D) Ekvator çizgisine olan uzaklıkları

  Cevap: B

 • 12) Aşağıdakilerden hangisi dünyanın yedi harikasından biri değildir?
  A) Mostar Köprüsü
  B) İskenderiye Feneri
  C) Keops Piramidi
  D) Babilin Asma Bahçeleri
  Cevap: A

 • 13) Dünya’nın şeklinden dolayı güneş ışınlarının geliş açısı Ekvatordan kutuplara gidildikçe daralır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu durumla doğrudan bağlantılıdır?

  A) Sıcaklık değerlerinin kutuplara gidildikçe azalması
  B) Dünyanın çizgisel hızının ekvatorda en yüksek olması
  C) Maden yataklarının yeryüzüne düzensiz şekilde dağılması
  D) Dünya’nın yarısında gece yaşanırken diğer yarısında gündüz yaşanması

  Cevap: A

 • 14)

  Verilen çizgi ölçeğin kesir ölçek şekliyle ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 1: 25 000
  B) 1: 50 000  
  C) 1: 2 500 000
  D) 1: 7 500 000

  Cevap: C

 • 15) Aşağıdakilerden hangisi hava basıncının artması veya azalması üzerinde etkili olmaz?

  A) Bitki örtüsü
  B) Yükselti değeri  
  C) Hava sıcaklığı
  D) Hava yoğunluğu

  Cevap: A

 • 16)

  Küre’de verilen yerlerin hangisinde 21 haziran günü gündüz süresi daha uzun olur?

  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV

  Cevap: A

 • 17) Bir bölgede tarım yapılabilen en yüksek nokta o yer için tarımın üst sınırını oluşturur. Bu sınırın yükseltisi genel olarak ekvatordan kutuplara doğru düşer.
  Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Akarsu rejimlerinin değişmesi
  B) Yağış ve sıcaklık şartlarının değişmesi
  C) Toprak türlerinin değişiklik göstermesi
  D) Atmosfer kalınlığının kutuplara doğru azalması

  Cevap: B

 • 18) Yaz musonları denizlerden karalara doğru esen rüzgârlardır. Bu rüzgârlar Hint yarımadası ve Uzakdoğu ülkelerinde görülürler.

  Buna göre haritada numaralanmış yerlerin hangisi yaz musonlarının etkili olduğu alanı göstermektedir?

  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV

  Cevap: D

 • 19)
  I. Pulluk
  II. Traktör
  III. Dinamo
  Yukarıdaki buluş ve icatlardan hangileri tarım arazilerinin genişlemesini sağlamıştır?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) Yalnız II
  D) I ve III
  Cevap: B

 • 20) Aşağıdaki Türkiye haritasında yükseltiler renklendirme yöntemiyle gösterilmek istenmektedir.

  Buna göre numaralanmış alanların hangisinde kahverengi tonların daha çok kullanılması beklenir?

  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV

  Cevap: D

 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.