...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIF Hayat Bilgisi DERSİ 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Ulaşım araçlarının gelişmesine en büyük katkı ................................. ile olmuştur.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) tekerleğin icadı
  B) internetin icadı
  C) benzinin bulunması

  Cevap: A

 • 2) Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor bayramı her yıl ............................ kutlanır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) 19 Mayıs
  B) 23 Nisan
  C) 29 Ekim

  Cevap: A

 • 3) Kişilerin vücutlarını, ellerini ve ya yüz mimiklerini kullanarak karşıdaki kişiyle iletişime geçmesine ................................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) beden dili ile iletişim
  B) sözlü iletişim
  C) sözlü anlaşma 

  Cevap: A

 • 4) Aşağıda verilenlerden hangisi kara taşıtı değildir?

  A) Tramvay
  B) Hızlı tren
  C) Zeplin

  Cevap: C

 • 5) Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre en eski ulaşım aracıdır?

  A) Uçak
  B) Vapur
  C) Kağnı

  Cevap: C

 • 6) Cumhuriyet ile ilgili olarak;
  I. Bir yönetim biçimdir.
  II. Türkiye cumhuriyet ile yönetilmektedir.
  III. Yöneticilik babadan oğula geçer.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III

  Cevap: A

 • 7) Aşağıdakilerden hangisi bir ulaşım aracı değildir?

  A) Otobüs
  B) İnternet
  C) Tren

  Cevap: B

 • 8) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün getirdiği yeniliklerden biri değildir?

  A) Soyadı kanunu
  B) Kılık kıyafet kanunu
  C) Ehliyet kanunu

  Cevap: C

 • 9) Aşağıdakilerden hangisi deprem esnasında yapılacaklardan biri değildir?

  A) Asansörü kullanmamak.
  B) Acele koşarak dışarı çıkmak
  C) Evin balkon gibi alanlarına çıkmamak.

  Cevap: B

 • 10) Aşağıdakilerden hangisi evimiz ve ülkemizin arasındaki ortak noktalardan biridir?

  A) İkisi de birlik ve beraberliği barındırır.
  B) İkisinin de büyüklükleri aynıdır.
  C) İkisi de yedi bölümden oluşur.

  Cevap: A

 • 11) Kurtuluş savaşı Atatürk'ün ....................... 'a ayak basması ile başlamıştır.
  Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A) İstanbul
  B) Sivas
  C) Samsun

  Cevap: C

 • 12) Devlete karşı sorumluluklarını yerine getiren birisi aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

  A) Vergisini öder.
  B) Oyunu kullanır.
  C) Sadece kendi hakkını gözetir.

  Cevap: C

 • 13) Geri dönüşüm atıklarını ...................... atmalıyız.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) evsel çöp kutularına
  B) ormanlara veya toprağa
  C) geri dönüşüm kutularına

  Cevap: C

 • 14) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün özelliklerinden biri değildir?

  A) İleri görüşlülüğü
  B) Vatanperver olması
  C) Bencil olması

  Cevap: C

 • 15) Her ülkenin bağımsızlığını simgeleyen bazı semboller bulunmaktadır. Bu semboller sayesinde ülkeler kendi bağımsızlıklarını ve benliklerini korurlar.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi ülkemizin bağımsızlığını simgeleyen sembollerden biri değildir?

  A) Bayrağımız
  B) Altınımız
  C) Paramız

  Cevap: B

 • 16) Aşağıdakilerden hangisi iletişim kanallarından biri değildir?

  A) Konuşarak iletişim kurmak
  B) Yazarak iletişim kurmak
  C) Susarak iletişim kurmak

  Cevap: C

 • 17) Ülkemizin kalkınması için kendi ihtiyaçlarımızı ............................. 
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?


  A) kendimiz gidermeliyiz
  B) başka ülkelerden almalıyız.
  C) gidermek için diğer ülkelerden yarım istemeliyiz.

  Cevap: A

 • 18) Hava tahminlerini ............... kurumundan öğreniriz.
  Verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) rasathane
  B) meteoroloji
  C) muhtarlık

  Cevap: B

 • 19) Aşağıdakilerden hangisi bir liderde görülmez?

  A) İleri görüşlülük
  B) Dürüstlük
  C) Kincilik

  Cevap: C

 • 20) Lider kişilerin durumlar ve insanlar karşısında karar verirken hiç bir taraf tutmadan karar vermesi ..................... olma özelliği ile açıklanır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) planlı
  B) adaletli
  C) taraflı

  Cevap: B

 • 21) Aşağıdakilerden hangisi ile sıcaklığı ölçeriz?

  A) Dinamometre
  B) Barometre
  C) Termometre

  Cevap: C

 • 22) Aşağıdaki ulaşım araçlarından hangisi diğerlerine göre daha yavaştır?

  A) Fayton
  B) Tren
  C) Taksi

  Cevap: A

 • 23) Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?

  A) Karadeniz - Ülkemizin kuzeyindeki denizdir.
  B) Akdeniz - Ülkemizin güneyindeki denizdir.
  C) Hazar - Ülkemizin batısındaki denizdir.

  Cevap: C

 • 24)
  I. Sevdiğimiz iş olmasın
  II. Becerimize uygun olmasına
  III. Diğer insanların işi beğenmesine
  Meslek seçerken yukarıda verilenlerden hangisini veya hangilerini göz önünde bulundurmamız gerekmektedir?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III

  Cevap: A

 • 25) Düzenli olarak spor yaptığımızda vücudumuz .................... 
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilirse cümle yanlış tamamlanmış olur?

  A) tembelleşir
  B) gelişir
  C) güçlenir

  Cevap: A
 • Hayat Bilgisi Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.