...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Temel Dinî Bilgiler 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Doğumdan başlayıp ölene kadar insanların sağ ve sol omuzunda bulunan ve yaptıkları tüm eylemleri kayıt altına alan melekler hangisidir?
  A) Cebrail
  B) Munker Nekir
  C) Kiramen Katibin
  D) İsrafil ve Mikail
  Cevap: C
 • 2) Aşağıda verilenlerden hangisi meleklerin özellikleri arasında gösterilemez?
  A) Nurdan yaratılmışlardır.
  B) Erkek ve kadın olmak üzere cinsiyetleri vardır.
  C) Yemezler ve içmezler.
  D) Gözle görülmezler.
  Cevap: B
 • 3)
  I. Ateşten yaratılmışlardır.
  II. Erkek ve kadın cinsiyetleri vardır.
  III. İnsanlar gibi ibadet etmekle yükümlüdürler.
  Yukarıda verilen özellikler hangi varlıklar içindir?

  A) Melekler
  B) Cinler
  C) Şeytan
  D) Hayaletler
  Cevap: B
 • 4) Sadece Allah'a mahsus olan ve hiç bir mahlukatta bulunmayan sıfatlara Allah'ın zati sıfatları denir.
  Buna göre;
  I. Vücud
  II. Beka
  III. Vahdaniyet
  yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Allah'ın zati sıfatlarındandır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 5) Allah'ın ne geçmişte nede gelecekte benzerinin bulunmamasına ........................................ denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Kıyam Bi-Nefsihi
  B) Muhalefet-ün Lil Havadis
  C) Vahdaniyet
  D) Beka
  Cevap: B
 • 6) Yüce Allah'ın her şeyi görmesi anlamına gelen subuti sıfatı hangisidir?
  A) Hayat
  B) İlim
  C) Semi 
  D) Basar
  Cevap: D
 • 7) Allah'ın her şeye gücünün fazlasıyla yetmesi ve diğer tüm varlıklar karşısında gücünün üstün olduğundan söz edilen sıfat ...................... 'dir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Kudret
  B) İrade
  C) Semi
  D) Hayat
  Cevap: A
 • 8) Aşağıda verilen melek ve görevi eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?
  A) Mikail - Doğa olaylarıyla ilgilenir.
  B) Cebrail - vahiy meleğidir.
  C) Kiramen Katibin Melekleri - sorgu sual meleklerdir.
  D) İsrafil - süra üflemekle görevli melektir.
  Cevap: C
 • 9) Cinlerle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Yemez içmezler
  B) Cinsiyetleri vardır.
  C) Allah'a ibadet etmekle görevlidirler.
  D) Ateşten yaratılmışlardır.
  Cevap: A
 • 10) Allah Hz. Adem'i yarattığında meleklere ona secde etmesini emretmiş ve şeytan hariç tüm melekler ona secde etmiştir. Şeytanın secde etmemesinin sebebi ................ olmasındandır.
  Buna göre yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) kıskanç
  B) akıllı
  C) sinirli
  D) kibirli
  Cevap: D
 • 11) Esma-i Hüsna ile ilgili olarak;
  I. Allah'ın güzel isimleri anlamına gelmektedir.
  II. Kuranda geçmektedir.
  III. Allah'ı eksiklerden noksan tutmaktadır.
  yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I, II ve III
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  Cevap: A
 • 12) Peygamber efendimiz tarafından söylenmiş sözlerin tümüne ................ denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) ayet
  B) hadis
  C) vahiy
  D) dua
  Cevap: B
 • 13) Aşağıda verilenlerden hangisi meleklerin özelliklerinden biri değildir?
  A) Nurdan yaratılmışlardır.
  B) Bir süreye kadar dünyaya gönderilmiş ve imtihanla sınanmışlardır.
  C) Allah'a koşulsuz itaat ederler.
  D) Cinsiyetleri yoktur.
  Cevap: B
 • 14) İman eden bir kişi için;
  I. İyi ve güzel işleri en güzel şekilde yapar.
  II. Allah'ın tüm ayetlerine inanır.
  III. Dünya hayatından tamamen vazgeçer.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: A
 • 15) Kuran-ı Kerim için;
  I. Dili İbranicedir.
  II. Hz. Muhammed aracılığı ile gönderilmiştir.
  III. Son ve geçerli ilahi kitaptır.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: B
 • 16) Peygamberlerle ilgili olarak;
  I. Her millete gönderilmişlerdir.
  II. Bir kısmı meleklerden oluşmaktadır.
  III. Allah'tan aldığı vahyi insanlara iletmekle görevlidirler.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: C
 • 17) Aşağıdakilerden hangisi suhuf ve kutsal kitaplar arasındaki ortak noktalardan biri değildir?
  A) Allah tarafından gönderilmiş olması
  B) Her ikisinin de peygamberlere gönderilmiş olması
  C) Her ikisi de kitap kategorisinde ele alınması
  D) Her ikisinin de öğüt verme ve uyarma amaçlı olması.
  Cevap: C
 • 18) Din ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Allah tarafından gönderilmiştir.
  B) Peygamberler aracılığı ile insanlara bildirilmiştir.
  C) Allah katında tek din İslam'dır.
  D) İslam haricindeki diğer dinler Allah tarafından gönderilmemiştir.
  Cevap: D
 • 19) Kıyamet günü kulun ilk hesaba çekileceği ibadet .............. 'dır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) oruç
  B) namaz
  C) hac
  D) zekat
  Cevap: B
 • 20) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi oruçla ilgili değildir?
  A) Fidye
  B) Zekat
  C) İmsak
  D) Sahur
  Cevap: B
 • 21) İslam ........................ dinidir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilirse doğru olmaz?
  A) tehvid
  B) barış
  C) kin
  D) fıtrat
  Cevap: C
 • 22) Kuran'da bin aydan daha hayırlı olarak betimlenen Kadir gecesi hangi aydadır?
  A) Recep
  B) Şaban
  C) Muharrem
  D) Ramazan
  Cevap: D
 • 23) Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından biri değildir?
  A) Kelime-i şehadet getirmek
  B) Allah'a inanmak
  C) Allah'ın gönderdiği kitaplara inanmak
  D) Meleklerin varlığına inanmak
  Cevap: A
 • 24) İslam dinin ilk müezzini aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bilal Habeşi
  B) Hz. Ali
  C) Hz. Ömer
  D) Hz. Ebubekir
  Cevap: A
 • 25) Zekat .............. müminler üzerine farzdır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmesi gerekir?
  A) güçlülere
  B) fakirlere
  C) sağlıklılara
  D) zenginlere
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder