...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıda verilen resimde kuşun domuzcuğa ulaşması için gerekli kod satırını yazınız. Not: tekrarla komutu olarak yapınız.

  .............................................................................
  .............................................................................
  ............................................................................
  ............................................................................
  Cevap:
 • 2)

  Verilen kod bloğu çalıştırıldığında aşağıdaki şekillerden hangisini çizer?
  A) Üçgen
  B) Çember
  C) Kare
  D) Daire
  Cevap: A
 • 3)

  Yukarıda verilen şekilde sol tarafta kuşun domuzcuğa ulaşabilmesi için atması gereken adım sayısını hesaplayarak tekrarla komutunda kullanınız. 
  Buna göre tekrarla komutunda 0 yazan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
  A) 2
  B) 3
  C) 4
  D) 5
  Cevap: D
 • 4)

  Yukarıda verilen kod blogunda iki kod silinmiştir. 
  Buna göre silinmiş yerlere sırasıyla hangileri gelirse kuş domuzcuğa ulaşır?
  A) Sola dön -- Sola dön
  B) Sağa dön -- Sola dön
  C) Sağa dön -- Sağa dön
  D) Sola dön -- Sağa dön
  Cevap: B
 • 5) Verilen şekilde karakterin istenilen şekli çizmesi için soru işareti ile gösterilen yere kaç gelmelidir?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  Cevap: D
 • 6) Aşağıda verilen komutları açıklamaları ile eşleştiriniz.

  [...] Çiçekteki nektarı alır.
  [...] Koşul komutudur.
  [...] Karakteri sağa 90 derece dönderir.
  [...] Karakteri bir adım ileri götürür.
  [...] İçine gelen kodu istenildiği kadar tekrarlar.
  [...] Karakteri doksan derece sola dönderir.
  [...] Nektarlarla bal yapar.

  Cevap: D -- G -- C -- A -- F -- B -- E
 • 7)

  Verilen şekilde karakterin şekli çizebilmesi için soru işareti olan yere hangisi gelmelidir?
  A) 3
  B) 5
  C) 8
  D) 10
  Cevap: C
 • 8)


  Verilen şekilde zombinin ay çiçeğine ulaşabilmesi için soru işareti ile gösterilen yere hangisi gelmelidir?
  A) Sola dön
  B) Sağa dön
  C) İlerle
  D) Nektar al
  Cevap: B
 • 9)

  Verilen kod blogu aşağıdakilerden hangisini yapar?
  A) Karakter 2'yi sürekli olarak ilk önce yukarı sonra aşağı doğru hareket ettirir.
  B) Karakter 2'yi sadece bir kez yukarı ve aşağı hareket ettirir.
  C) Karakter 2'yi sürekli sadece yukarı doğru hareket ettirir.
  D) Karakter 2'yi sürekli sadece aşağı doğru hareket ettirir.
  Cevap: A
 • 10)

  Verilen kod blogu çalıştırıldığında aşağıdakilerden hangisini yapmaz?
  A) Sahnenin arka planını değiştirir.
  B) Sahneye bir aktör alır.
  C) Aktörü aşağı ve yukarı hareket ettirir.
  D) Arkaplanda rastgele bir ses çalar. 
  Cevap: C
 • 11)

  Verilen şekilde karakterin şekli çizebilmesi için soru işareti ile gösterilen yere hangisi gelmelidir?
  A) 2
  B) 3
  C) 1
  D) 4
  Cevap: B
 • 12)  Cevap: B
 • 13)

  Verilen kod blogu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Döngü - tekrarla kullanılmıştır.
  B) Karakterin ilerlemesi sağlanmıştır.
  C) Karakterin yığın olduğu sürece istenilen kodu yapması istenmiştir.
  D) Karakter yığını çıkardıktan sonra çukuru dolduracaktır.
  Cevap: D
 • 14)

  Şekilde sanatçının üç kareyi de çizebilmesi için soru işareti ile gösterilen yere hangisi gelmelidir?
  A) ilerle
  B) sağa dön
  C) draw a square
  D) sola dön
  Cevap: C
 • 15)

  Verilen kod bloğundaki fonksiyon çağrıldığında karakter hangi geometrik şekli çizer?
  A) Üçgen
  B) Dikdörtgen
  C) Kare
  D) Altıgen
  Cevap: D
 • 16)

  Verilen şekilde arının çiçeklerdeki nektarları alabilmesi için 1 ve 2 ile gösterilen yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir?
  A) 4 - ilerle
  B) 5 - nektar al
  C) 4 - nektar al
  D) 5 - ilerle
  Cevap: B
 • 17)

  Verilen şekilde arının çiçeklerdeki nektarları alabilmesi ve bal yapabilmesi için 1 ve 2 ile gösterilen yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir?
  A) ilerle - ilerle
  B) bal yap - nektar al
  C) ilerle- nektar al
  D) nektar al - bal yap
  Cevap: D
 • 18) Aşağıdakilerden hangisinde koşul - şart komutu kullanılmıştır?  Cevap: A
 • 19)

  Verilen kod bloğu ile ilgili olarak;
  I. Arı iki adım ilerler.
  II. Kod döngü kullanılmıştır.
  III. Koşul komutu bulunmaktadır.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: C
 • 20)

  Verilen kod blogunda arının eğer mor çiçekteki nektar miktarı sıfırdan büyükse çiçekteki nektarı alması istenmektedir.
  Buna göre soru işareti ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) =
  B) >
  C) <
  D) /
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder