...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Bilişim Teknolojileri ve Yazılım DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Aşağıdaki ifadelerin sonlarına doğru olanlar için “D” yanlış olanlar için “Y” yazınız.
  Windows Xp bir donanımdır.(………)
  Bilgisayar oyunları yazılımdır.(………)
  Ms Word bir donanımdır.(……..)
  Resim programı bir donanımdır.(………)
  Klavye bir donanımdır.(……….)
  Cevap: A

 • 2) E okul, bilişim teknolojilerinin kullanım alanlarından hangisine girmektedir?
  A)Eğitim
  B)Sağlık
  C)Mühendislik
  D)Bankacılık
  Cevap: A

 • 3) Bilişim teknolojilerinin iletişim alanındaki kullanımına örnek değildir?
  A)Telekonferans(Video Konferans)
  B)E-Posta
  C)Görüntülü Konuşma
  D)E-Okul
  Cevap: A

 • 4) Bilgisayarımı kapatırken hangi yöntemi kullanmalıyım?
  A) Direk olarak kasa üzerinde bulunan açma kapama düğmesine basılmalıdır.
  B) Başlat-Bilgisayarı Kapat-Kapat.
  C) Fişi Çekmeliyim.
  D) Hiçbiri.
  Cevap: B

 • 5) Aşağıdakilerden hangisi klavyeden istenilen tuşa basıldığında altına gelen kod blogunu çalıştırır?
  Cevap: A

 • 6)

  Verilen kod blogu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Karakter üç saniye boyunca sağa döner.
  B) Karakter üç saniye sonra görünür.
  C) Karakter üç saniye sonra gizlenir.
  D) Karakter 5 derece ile sağa döner.

  Cevap: B

 • 7)

  Verilen kod blogu çalıştırıldığında karakter yanda verilen A, B, C ve D yönlerinden hangisine doğru hareket eder?

  A) A
  B) B
  C) C
  D) D

  Cevap: D

 • 8) Aşağıdakilerden hangisi karakterin üzerine tıklandığında karakterin 10 adım ileri gitmesini sağlar?

  Cevap: B

 • 9)

  Yukarıda verilen kod bloğundan yola çıkılarak iki sayının toplamının 11 eşit olduğunda ekrana 2 saniye boyunca sayi değişkeninin yazıdırılması istenmektedir.
  Buna göre kod bloglarının sıralaması hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) 2, 1, 4, 3
  B) 1, 4, 2, 3
  C) 4, 1, 3, 2
  D) 2, 4, 3, 1

  Cevap: A

 • 10) Aşağıda verilen kod blogu hangisini yapar?

  A) Sayı değişkenini 10 olarak tanımlar.
  B) Sayı değişkenini 10 artırır.
  C) Sayı değişkenine 1 ile 10 arasında bir sayı atar.
  D) Sayı değişkenini 1 ile 10 toplamını atar.

  Cevap: C

 • 11)

  Verilen kod bloğu ile ilgili olarak;
  I. Arı iki adım ilerler.
  II. Kod döngü kullanılmıştır.
  III. Koşul komutu bulunmaktadır.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: C

 • 12)

  Verilen kod blogunda arının eğer mor çiçekteki nektar miktarı sıfırdan büyükse çiçekteki nektarı alması istenmektedir.
  Buna göre soru işareti ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A) =
  B) >
  C) <
  D) /

  Cevap: B

 • 13)

  Verilen şekilde arının çiçeklerdeki nektarları alabilmesi ve bal yapabilmesi için 1 ve 2 ile gösterilen yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir?

  A) ilerle - ilerle
  B) bal yap - nektar al
  C) ilerle- nektar al
  D) nektar al - bal yap

  Cevap: D

 • 14)

  Verilen şekilde arının çiçeklerdeki nektarları alabilmesi için 1 ve 2 ile gösterilen yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir?

  A) 4 - ilerle
  B) 5 - nektar al
  C) 4 - nektar al
  D) 5 - ilerle

  Cevap: B

 • 15)

  Şekilde sanatçının üç kareyi de çizebilmesi için soru işareti ile gösterilen yere hangisi gelmelidir?

  A) ilerle
  B) sağa dön
  C) draw a square
  D) sola dön

  Cevap: C

 • 16)

  Verilen kod bloğundaki fonksiyon çağrıldığında karakter hangi geometrik şekli çizer?

  A) Üçgen
  B) Dikdörtgen
  C) Kare
  D) Altıgen

  Cevap: D

 • 17)


  Verilen şekilde istenilen işlemin yapıla bilmesi için sırasıyla 1, 2 ve 3 ile gösterilen yere hangisi getirilmelidir?

  A) 1: a -- 2: f -- 3: d
  B) 1: b -- 2: c -- 3: e
  C) 1: f -- 2: a -- 3: d
  D) 1: e -- 2: c -- 3: a


  Cevap: A

 • 18)

  Cevap: B

 • 19)
  Verilen şekilde sanatçının şekildeki üçgenleri çizebilmesi için kod blogunda soru işareti ile gösterilen yere hangisi gelmelidir?

  A) 4
  B) 5
  C) 9
  D) 12

  Cevap: D

 • 20) Aşağıda verilen eşleştirmeyi örnekteki gibi tamamlayınız.

  Cevap:
 • Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.