Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Bilgisayarımı kapatırken hangi yöntemi kullanmalıyım?
  A) Direk olarak kasa üzerinde bulunan açma kapama düğmesine basılmalıdır.
  B) Başlat-Bilgisayarı Kapat-Kapat.
  C) Fişi Çekmeliyim.
  D) Hiçbiri.
  Cevap: B
 • 2) E okul, bilişim teknolojilerinin kullanım alanlarından hangisine girmektedir?
  A)Eğitim
  B)Sağlık
  C)Mühendislik
  D)Bankacılık
  Cevap: A
 • 3) Bilişim teknolojilerinin iletişim alanındaki kullanımına örnek değildir?
  A)Telekonferans(Video Konferans)
  B)E-Posta
  C)Görüntülü Konuşma
  D)E-Okul
  Cevap: A
 • 4) Aşağıdaki ifadelerin sonlarına doğru olanlar için “D” yanlış olanlar için “Y” yazınız.
  Windows Xp bir donanımdır.(………)
  Bilgisayar oyunları yazılımdır.(………)
  Ms Word bir donanımdır.(……..)
  Resim programı bir donanımdır.(………)
  Klavye bir donanımdır.(……….)
  Cevap: A
 • 5) Aşağıda verilen kod blogu hangisini yapar?
  A) Sayı değişkenini 10 olarak tanımlar.
  B) Sayı değişkenini 10 artırır.
  C) Sayı değişkenine 1 ile 10 arasında bir sayı atar.
  D) Sayı değişkenini 1 ile 10 toplamını atar.
  Cevap: C
 • 6)

  Yukarıda verilen kod bloğundan yola çıkılarak iki sayının toplamının 11 eşit olduğunda ekrana 2 saniye boyunca sayi değişkeninin yazıdırılması istenmektedir.
  Buna göre kod bloglarının sıralaması hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) 2, 1, 4, 3
  B) 1, 4, 2, 3
  C) 4, 1, 3, 2
  D) 2, 4, 3, 1
  Cevap: A
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi karakterin üzerine tıklandığında karakterin 10 adım ileri gitmesini sağlar?  Cevap: B
 • 8)

  Verilen kod blogu çalıştırıldığında karakter yanda verilen A, B, C ve D yönlerinden hangisine doğru hareket eder?
  A) A
  B) B
  C) C
  D) D
  Cevap: D
 • 9)

  Verilen kod blogu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Karakter üç saniye boyunca sağa döner.
  B) Karakter üç saniye sonra görünür.
  C) Karakter üç saniye sonra gizlenir.
  D) Karakter 5 derece ile sağa döner.
  Cevap: B
 • 10) Aşağıda verilen eşleştirmeyi örnekteki gibi tamamlayınız.  Cevap:
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi klavyeden istenilen tuşa basıldığında altına gelen kod blogunu çalıştırır?


  Cevap: A
 • 12)
  Verilen şekilde sanatçının şekildeki üçgenleri çizebilmesi için kod blogunda soru işareti ile gösterilen yere hangisi gelmelidir?
  A) 4
  B) 5
  C) 9
  D) 12
  Cevap: D
 • 13)  Cevap: B
 • 14)


  Verilen şekilde istenilen işlemin yapıla bilmesi için sırasıyla 1, 2 ve 3 ile gösterilen yere hangisi getirilmelidir?
  A) 1: a -- 2: f -- 3: d
  B) 1: b -- 2: c -- 3: e
  C) 1: f -- 2: a -- 3: d
  D) 1: e -- 2: c -- 3: a

  Cevap: A
 • 15)

  Şekilde sanatçının üç kareyi de çizebilmesi için soru işareti ile gösterilen yere hangisi gelmelidir?
  A) ilerle
  B) sağa dön
  C) draw a square
  D) sola dön
  Cevap: C
 • 16)

  Verilen kod bloğundaki fonksiyon çağrıldığında karakter hangi geometrik şekli çizer?
  A) Üçgen
  B) Dikdörtgen
  C) Kare
  D) Altıgen
  Cevap: D
 • 17)

  Verilen şekilde arının çiçeklerdeki nektarları alabilmesi için 1 ve 2 ile gösterilen yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir?
  A) 4 - ilerle
  B) 5 - nektar al
  C) 4 - nektar al
  D) 5 - ilerle
  Cevap: B
 • 18)

  Verilen şekilde arının çiçeklerdeki nektarları alabilmesi ve bal yapabilmesi için 1 ve 2 ile gösterilen yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir?
  A) ilerle - ilerle
  B) bal yap - nektar al
  C) ilerle- nektar al
  D) nektar al - bal yap
  Cevap: D
 • 19)

  Verilen kod bloğu ile ilgili olarak;
  I. Arı iki adım ilerler.
  II. Kod döngü kullanılmıştır.
  III. Koşul komutu bulunmaktadır.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: C
 • 20)

  Verilen kod blogunda arının eğer mor çiçekteki nektar miktarı sıfırdan büyükse çiçekteki nektarı alması istenmektedir.
  Buna göre soru işareti ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) =
  B) >
  C) <
  D) /
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder