...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Matematik DERSİ 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1)

  Yukarıda verilen şeklin çatısı eş kenar üçgenden duvarları ise kareden oluşmaktadır.
  Çatının çevresi 27 m olduğuna göre evin duvarlarının çevresi kaç m'dir?

  A) 36
  B) 40
  C) 44
  D) 48

  Cevap: A

 • 2)

  Yukarıda verilen üçgenle ilgili olarak;
  I. Geniş açılı üçgendir.
  II. Çeşit kenar üçgendir.
  III. Tüm açıları farklıdır.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: D

 • 3) Bir kitaplıktaki kitapların yüzde 40'ı matematik kitabı, yüzde 25'i sosyal bilgiler kitabı ve yüzde 35'i Türkçe kitabıdır. 
  Bu kitaplıkta 70 tane Türkçe kitabı bulunduğuna göre toplamda kaç kitap vardır?

  A) 100
  B) 150
  C) 200
  D) 250

  Cevap: C

 • 4)

  Verilen dikdörtgende a + b = 13 olduğuna göre bu dikdörtgenin çevresi hangisidir?

  A) 26
  B) 31
  C) 42
  D) 58

  Cevap: A

 • 5)

  Yukarıda verilen şekle taralı alan kaç cm2 'dir?

  A) 21
  B) 26
  C) 32
  D) 39

  Cevap: D

 • 6)

  Verilen dikdörtgenin alanı 90 cm2 olduğuna göre bu dikdörtgenin çevresi kaç cm'dir?

  A) 20
  B) 25
  C) 30
  D) 38

  Cevap: D

 • 7)

  Yukarıda verilen şekle göre D açısı kaç derecedir?

  A) 60 
  B) 70
  C) 80
  D) 90

  Cevap: C

 • 8) Aşağıda verilenlerden hangisi diğerlerine göre daha büyüktür?

  A) 0, 3
  B) 3 / 100
  C) 3 / 1000
  D) yüzde 3

  Cevap: A

 • 9)
  I. 2 yıl = ................. gün.
  II. 12 yıl = ..................... ay.
  III. 2 yıl = ..................... hafta.
  Yukarıda verilen boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir?

  A) 730 - 11 - 104
  B) 650 - 36 - 78
  C) 900 - 20 - 60
  D) 840 - 16 - 92

  Cevap: A

 • 10) I. Ceren'in en sevdiği yiyecek.
  II. Okulda en çok tercih edilen spor.
  III. Sınıfta en çok sevilen ders.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri araştırma sorusu olabilir?

  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: C

 • 11) İlk durumda fiyatı 200 Tl olan bir pantolona birinci hafta yüzde 20 daha sonra ikinci hafta zamlı fiyatı üstünden yüzde 25 zamlanmıştır.
  Buna göre son durumda bu pantolonun fiyatı kaç Tl'dir?

  A) 280
  B) 300
  C) 340
  D) 380

  Cevap: B

 • 12) Bir mevsimlik işçi gittiği bölgede 5 ay 2 hafta kalmıştır.
  Buna göre bu işçi toplam kaç gün bu bölgede kalmıştır?

  A) 100
  B) 122
  C) 144
  D) 151

  Cevap: C

 • 13) Saat 11.12'de bir filme başlayan Eren 12.57'de filmi bitirmiştir.
  Buna göre bu film kaç dakikadır?

  A) 100
  B) 105
  C) 110
  D) 115

  Cevap: B

 • 14) Murat'ın babasının mesai saatleri ile ilgili şunlar bilinmektedir;
  * Hafta için 07.30 ile 17.20 arası,
  * Hafta sonu 09.00 ile 16.10 arasıdır.
  Buna göre Murat'ın babası hafta için hafta sonundan kaç saat fazla çalışmaktadır?

  A) 3 saat 10 dakika
  B) 1 saat 50 dakika
  C) 2 saat 40 dakika
  D) 4 saat 20 dakika

  Cevap: B

 • 15)

  Yukarıda verilen dikdörtgenler prizması ilgili olarak;
  I. alan(a) = 50
  II. alan (b) = 60
  III. alan (a + b + c) = 92
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: C
 • Matematik Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.