...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Coğrafya DERSİ 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1)

  Yukarıda verilen nüfus piramidi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Çan şeklindeki nüfus piramididir.
  B) Doğum oranı bire süre düşükken sonradan artış göstermiştir.
  C) Yaşlı nüfus oranı fazladır.
  D) Gelişmiş ülkelerin nüfus piramididir.
  E) Doğum ve ölüm oranları yüksektir.

  Cevap: E

 • 2)
  I. Dünya nüfusu üç ana sıçrama dönemi yaşamıştır.
  II. Dünya nüfusunda ani artışların olduğu dönemlere sıçrama dönemi denir.
  III. Tarım devrimi dünya nüfusunun üçüncü ve sonuncu büyük nüfus sıçramasıdır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III

  Cevap: C

 • 3)
  I. Nil Deltası
  II. Tundra Toprakları
  III. Mezopotamya Ovası
  Yukarıda verilen bölgelerden hangisinde veya hangilerinde nüfus yoğunluğu fazladır?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III

  Cevap: D

 • 4) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Göç toplumların hem sosyal hem de ekonomik yapısında değişiklikler meydana getirir.
  B) Göç alan yerlerde şehrin alt yapısı yetersiz kalabilir.
  C) Göç veren yerlerde trafik sorunu görülür.
  D) Göç alan yerlerde verimli tarım alanları işgal edilir.
  E) Gece kondu semtleri ile şehrin yapısı bozulur.

  Cevap: C

 • 5)
  * Doğum ve ölüm oranlarının fazla olduğu az gelişmiş ülkelere ait nüfus piramididir.
  * Ölüm oranı doğum oranından fazla olduğundan alt taraf geniş üst taraf dardır.
  Yukarıda özellikleri verilen nüfus piramidi hangisidir?

  A) Asimetrik şekilli nüfus piramidi
  B) Düzgün üçgen biçimli piramit
  C) Kenarları içe çökük nüfus piramidi
  D) Arı kovanı nüfus piramidi
  E) Çan şeklinde nüfus piramidi

  Cevap: C

 • 6) Bir firmada yönetici olarak çalışan kişi hangi ekonomik faaliyeti yapmaktadır?

  A) Birinci ekonomik faaliyet
  B) İkinci ekonomik faaliyet
  C) Üçüncü ekonomik faaliyet
  D) Dördüncü ekonomik faaliyet
  E) Beşinci ekonomik faaliyet

  Cevap: E

 • 7) Yaklaşık olarak herkes tarafından hissedilen ve korku veren depremlerdir. Bazı ağır mobilyaları hareket ettirirken sıvaları dökmez.
  Yukarıda verilen deprem şiddeti hangisidir?

  A) V
  B) IV
  C) III
  D) II
  E) I

  Cevap: A

 • 8)
  I. Cinsiyet yapısı
  II. Ortalama yaşam süresi
  III. Okur yazar oranı
  Yukarıda verilenlerden hangisine veya hangilerine nüfus sayımı ile ulaşılabilir?

  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III

  Cevap: E

 • 9)
  I. Ulaşım olanaklarının yoğunlaştığı alanlarda nüfus da yoğunlaşmaktadır.
  II. Madencilik nüfusun dağılışını etkileyen doğal bir faktördür.
  III. Sanayi nüfus dağılışını doğrudan etkilemektedir.
  Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III

  Cevap: D

 • 10) Demir yolu ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Demir yolu ulaşım sistemi gelişmiş ülkeler ekonomik olarak ta gelişmiştir.
  B) Demir yolları sadece ülke içerisinde olup sınır dışında bağlantıları yoktur.
  C) Kuzey Amerika demir yolunun en yoğun olduğu kıtadır.
  D) Demir yolu kara yollarına göre daha düşük maaliyetlidir.
  E) Sanayi devrimi ile yaygınlaşmaya başlamıştır.

  Cevap: B

 • 11) Aşağıdakilerden hangisi göçlerin doğal nedenlerinden biri değildir?

  A) Erezyon
  B) Tsunami
  C) Yangın
  D) Mübadele
  E) Su kıtlığı

  Cevap: D

 • 12) Ülkemizdeki nüfus ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

  A) Ülkemizde düzenli ve planlı nüfus sayımı Cumhuriyet ile başlamıştır.
  B) Ülkemizdeki ilk düzenli nüfus sayımı 28 Ekim 1927'de yapılmıştır.
  C) Ülkemizde yapılan ilk nüfus sayımında erkek nüfusu kadın nüfusundan fazla çıkmıştır.
  D) Türkiye'deki nüfus miktarı sürekli artmıştır.
  E) Ülkemizdeki nüfus değişimleri üç dönem halinde incelenmektedir.

  Cevap: C

 • 13) Aşağıdakilerden hangisi klimatik-hidrolijik afetlerden birisi değildir?

  A) Dolu
  B) Hortum
  C) Soğuk hava dalgası
  D) Sel
  E) Erezyon

  Cevap: E

 • 14) Aşağıdakilerden hangisi ekonomide ikincil faaliyetlere örnektir?

  A) Sanayi
  B) Tarım
  C) Balıkçılık
  D) Hayvancılık
  E) Hizmet

  Cevap: A

 • 15) İyi eğitim almış, nitelikli ve yetenekli insanların başka ülkelere göç etmesi .................... olarak isimlendirilir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) işçi göçü
  B) mübadele göçü
  C) beyin göçü
  D) zoraki göç
  E) mülteci göçü

  Cevap: C

 • 16)
  I. Su kaynakları
  II. Madencilik
  III. Tarım
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri nüfusu etkileyen beşeri faktörler arasındadır?

  A) Yalnız III
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III

  Cevap: C

 • 17) Türkiye nüfusu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

  A) Türkiye'de ortalama yaş 21'dir.
  B) Türkiye'de şehirsel nüfus oranı yüzde 92,5'tir.
  C) Türkiye'deki ortalama ömür 78.8 yıldır.
  D) Nüfusu en az olan il Bayburt'tur.
  E) Nüfusu en fazla olan il İstanbul'dur.

  Cevap: A

 • 18) Aşağıda verilen deprem şiddeti ve magnitüd eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

  A) X - 7,0 veya üzeri
  B) V - 4,0 ve 4,9 arası
  C) II - 1,0 ve 2,9 arası
  D) VIII - 6,0 ve 6,9 arası
  E) VI - 5,0 ve 5,9 arası

  Cevap: C

 • 19) İki su denizi birleştirmek için açılan su yollarına ................. denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) boğaz
  B) kanal
  C) yol
  D) viyadük
  E) geçit

  Cevap: B

 • 20) Aşağıdakilerden hangisi deprem esnasında alınabilecek bireysel önlemlerden biri değildir?

  A) Sarsıntı bitene kadar bina içinde kalmak
  B) Üst geçit, köprü veya trafikten olabildiğince uzak durmak.
  C) Kalabalık alanlarda merdiven veya asansör gibi alanlarda koşmamak.
  D) Enkaz ve yıkıntılar arasında cadde ve sokaklarda gelişi güzel dolaşmamak.
  E) Pozisyonu sarsıntı duruncaya kadar bozmamak.

  Cevap: D
 • Coğrafya Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 10. Sınıf Coğrafya Benzer Sınavlar


 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.