...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Fen Bilimleri DERSİ 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Işık kaynakları doğal ve yapay olarak iki kategoride ele alınır.
  B) Doğal ışık kaynakları insan eli değmeden oluşan ışık kaynaklarıdır.
  C) Ay doğal bir ışık kaynağıdır.
  D) El feneri yapay bir ışık kaynağıdır.

  Cevap: C

 • 2) Aşağıdakilerden hangisi sesin şiddetini artırmaz?

  A) Mikrofon
  B) Haporlör
  C) Megafon
  D) Gramafon

  Cevap: D

 • 3) Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir?

  A) Güneş
  B) Ateş böceği
  C) Mum
  D) Ütü

  Cevap: D

 • 4)
  I. Belirli bir desibel üzerinde olan seslere ses kirliliği denir.
  II. Ses kirliliği insanı doğrudan etkilerken çevre üzerinde bir etkisi yoktur.
  III. Ses kirliliğini önlemek için ses yalıtımı kullanılabilir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri ses kirliliği için doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: C

 • 5) Aşağıdakilerden hangisi toprağı verimli hale getirir?

  A) Evsel atıklar
  B) Tıbbi atıklar
  C) Kimyasal atıklar
  D) Organik atıklar

  Cevap: D

 • 6) Geceleri gökyüzüne bakıldığında gökyüzündeki yıldızların net olarak görünmemesinin sebebi ................................ 'dir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) ışık kirliliği
  B) ses kirliliği
  C) gürültü kirliliği
  D) çevre kirliliği

  Cevap: A

 • 7) Aşağıdaki renklerden hangisi ışıktan daha çok verim almamızı sağlar?

  A) Mavi
  B) KIrmızı
  C) Beyaz
  D) Yeşil

  Cevap: C

 • 8)
  I. Kahverengi
  II. Açık mavi
  III. Siyah
  Yukarıda verilen renklerden hangisi veya hangileri evin duvarını boyamada kullanıldığında aydınlatmada tasarruf edilmez?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: C

 • 9) I. Bazı ışık kaynakları ısı kaynağı da olabilir.

  II. Güneş doğal bir ısı kaynağıdır.
  III. Yıldızlar hem ısı hem de ışık kaynaklarıdır.
  yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: A

 • 10) Aşağıda verilenlerden hangisi ses ile ilgili değildir?

  A) Megafon
  B) Haparlör
  C) Mikrofon
  D) Prizma

  Cevap: D

 • 11)
  I. Psikolojik sorunlar
  II. Fizyolojik sorunlar
  III. Çevresel sorunlar
  Yukarıda verilen renklerden hangisi veya hangileri ses kirliliği sonucunda görülebilir?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: E

 • 12)
  I. Atık ekmek
  II. Cam
  III. Plastik
  Yukarıda verilen renklerden hangisi veya hangileri geri dönüştürülebilir?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: B

 • 13) Geri dönüşüm ile ilgili olarak;
  I. Çevre kirliliğini azaltır.
  II. Kaynakların kullanımını azaltır.
  III. Her şey geri dönüştürülebilir.
  yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: A

 • 14) Aşağıda verilenlerden hangisi diğerlerine göre doğada daha fazla yok olmadan durur?

  A) Naylon
  B) Cam
  C) Kağıt
  D) Ekmek

  Cevap: A

 • 15) Aşağıdakilerden hangisi tükenebilir (yenilenemeyen) kaynaklardan biridir?

  A) Doğal gaz
  B) Rüzgar
  C) Jeotermal
  D) Güneş

  Cevap: A

 • 16) Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliği ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

  A) Işık kirliliği çevre düzenini tehdit eden kirliliktir.
  B) Işık kirliliği insan sağlığı üzerinden etkisi yoktur.
  C) Işık kirliliğinin temel nedeni insandır.
  D) Işık kirliliği hayvanların sağlıklarını olumsuz yönde etkilemektedir.

  Cevap: B

 • 17) Aşağıdaki aydınlatma araçlarından hangisi diğerlerine göre daha eski teknolojidir?

  A) Meşale
  B) Çakmak
  C) Ampül
  D) El feneri

  Cevap: A

 • 18)
  I. Bilim alanında
  II. Kültürel alanda
  III. Eğlence alanında
  Yukarıda verilenlerden hangisinde veya hangilerinde aydınlatmanın avantajlarından yararlanılır?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: D

 • 19) Doğal kaynaklarla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

  A) İnsan katkısı olmadan doğada hazır olan enerji kaynaklarıdır.
  B) Doğal kaynaklar sınırsızdır.
  C) Doğal gaz bir doğal kaynaklardır.
  D) Doğal kaynakların belirli bir kullanım ömrü vardır.

  Cevap: B

 • 20) Aydınlatma cihazı alırken;
  I. Uygun fiyatta olmasına,
  II. Enerji tasarruflu olmasına ve 
  III. Uzun ömürlü olmasına
  verilenlerden hangisine veya hangilerine dikkat etmek gerekmektedir?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: D
 • Fen Bilimleri Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.