...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Biyoloji DERSİ 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir doğal kaynak değildir?

  A) Rüzgar
  B) Güneş
  C) Jeotermal
  D) Doğalgaz
  E) Su

  Cevap: D

 • 2) Ötrofikasyon sonucunda;
  I. Göl tabanlarında alg sayısında artma görülür.
  II. Balık ölümlerinde artma görülür.
  III. Ekosistemin bozulması hızlanır.
  verilenlerden hangisi veya hangileri görülür?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) I, II ve III
  D) II ve III
  E) I ve III

  Cevap: C

 • 3)
  I. İkincil tüketicilerin biyokütleleri birincil tüketicilere göre daha fazladır.

  II. Üçüncül tüketicilerin enerji kaybı birincil tüketicilere göre daha fazladır.
  III. Birincil tüketicilerin zehirli madde birikimi ikincil tüketicilere göre daha azdır.
  Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) II ve III

  Cevap: E

 • 4) Ses kirliliği sonucunda;
  I. Sadece psikolijik problemler görülür.
  II. Bireyde stres, dikkat dağınıklığı gibi durumlar görülür.
  III. Solunum ve boşaltım sistemlerini etkiler.
  verilenlerden hangisi veya hangileri görülür?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) I, II ve III
  D) II ve III
  E) I ve III

  Cevap: D

 • 5) Karbon Döngüsü ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

  A) Döngü sadece canlılar arasında devirsel hareket eder.
  B) Fosil yakıtlar, topraklar, okyanuslar, atmosfer gibi faktörler karbon kaynaklarıdır.
  C) Canlı yaşamı için karbon çok önemlidir.
  D) Karbon döngüsünde fotosentez vardır.
  E) Ayrıştırıcılar karbon döngüsünün bir parçasıdır.

  Cevap: A

 • 6) Dünya üzerinde canlıların yaşadığı tüm alanlara ..................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) komünite
  B) ekosistem
  C) biyosfer
  D) biyom
  E) popülasyon

  Cevap: C

 • 7) Bir malın üretiminde kullanılan toplam yağmur suyuna .............................. denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) mavi su ayak izi
  B) yeşil su ayak izi
  C) gri su ayak izi
  D) kırmızı su ayak izi
  E) mor su ayak izi


  Cevap: B

 • 8) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Ekosistemlerdeki bozulmanın en güçlü nedeni insandır.
  B) İnsan faaliyetleri sonucunda dünyanın karasal yüzeyinin yaklaşık yarısı değişmiştir.
  C) Tarımsal gelişmelerle dünyaya verilen zarar aza indirilmiştir.
  D) Ormansızlaşma sonucunda ekosistemde değişiklikler görülmektedir.
  E) İnsan faaliyetleri sonucunda karasal ekosistem kadar sucul ekosistemler de bozulmaktadır.

  Cevap: C

 • 9) Belirli bir alanda uyum içinde yaşayan popülasyonların oluşturduğu topluluğa .................. denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) komünite
  B) ekosistem
  C) biyosfer
  D) biyom
  E) ekoloji

  Cevap: A

 • 10) birincil tüketiciler için;
  I. Üreticilerle beslenen otçul canlılardır.
  II. Enerji kaynağı üreticilerdir.
  III. Alageyik, tavşan, yeşil çekirge bunlara örnektir.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) II ve III

  Cevap: D

 • 11) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Doğal kaynaklar sadece cansız varlıklardan oluşmaktadır.
  B) Doğal kaynaklar yenilenebilir veya yenilenmeyen olmak üzere iki grupta incelenir.
  C) Doğal kaynakların kullanımında sürdürülebilirlik prensibi önemsenmelidir.
  D) Fosil yakıtlar yenilenemeyen doğal kaynaklardandır.
  E) Çevre sorunları aza indirmek için yenilenebilen doğal kaynakları kullanmamız gerekmektedir.

  Cevap: A

 • 12) Biyolojik çeşitlilik;
  I. Ötrofikasyon
  II. Türlerin aşırı kullanımı
  III. Yeni türlerin ekosisteme katılmaması
  yukarıda verilenlerden hangisi veya hangilerine bağlı olarak azalmaktadır?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) I, II ve III
  D) II ve III
  E) I ve III

  Cevap: B

 • 13) Canlıya ait hücre, doku veya organların uzun yıllar boyunca uygun koşullarda saklanmasını sağlayan ortamlara ........................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) tohum bankası
  B) gen bankası
  C) veri bankası
  D) canlı bankası
  E) kıyamet ambarı

  Cevap: B

 • 14) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Türkiye endemik bitki türü bakımından zayıf bir ülkedir.
  B) Türkiye endemik hayvan türlerine sahiptir.
  C) Angora tavşanı Türkiye'ye ait bir endemik hayvan türüdür.
  D) Türkiye dünya sıralamasında endemik bitki ve hayvan türü bakımından çeşitliliğe sahip olan bir ülkedir.
  E) Endemik tür sadece bir bölgeye ait olan tür demektir.

  Cevap: A

 • 15) Karnivar canlılar için;
  I. Etçil hayvanlardır.
  II. Sindirim kanalları otçul canlılara göre daha kısadır.
  III. Tüketici canlılarla beslenir.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) II ve III

  Cevap: D

 • 16) Aşağıdakilerden hangisi enerji piramidinde en üstte yer alır?

  A) İkincil tüketiciler
  B) Üçüncül tüketiciler
  C) Birincil tüketiciler
  D) Ayrıştırıcılar
  E) Üreticiler

  Cevap: B

 • 17) Aşağıdakilerden hangisi cansız faktörlerden değildir?

  A) Enerji kaynağı
  B) Sıcaklık
  C) İklim
  D) Toprak
  E) Algler

  Cevap: E

 • 18) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de nesli tükenmekte olan bitki türlerinden biri değildir?

  A) Kardelen
  B) Yanar Döner Çiçeği
  C) Sığla
  D) Beyaz Çakal Nergisi
  E) Kara Yosunu

  Cevap: E

 • 19) Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğine neden olmaz?

  A) Böcek ilaçlarının kullanılması
  B) Organik tarım yapılması
  C) Suni gübre kullanılması
  D) Anızın yakılması
  E) Aşırı gübre kullanılması.

  Cevap: B

 • 20) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Ekosistem sadece canlı varlıkları kapsamaktadır.
  B) Canlı varlıklar kendi aralarında üç gruba ayrılır.
  C) Ototrof canlılar kendi yiyeceklerini kendileri üretebilen canlılardır.
  D) Ayrıştırıcılar ekosistemin vazgeçilmez parçalarıdır.
  E) Hayvanlar tüketici canlılar kategorisindedir.

  Cevap: A
 • Biyoloji Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 10. Sınıf Biyoloji Benzer Sınavlar


 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.