Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdaki ifadelerden hangisi İslam'ın dayandığı tevhid inancına örnektir?
  A) Yolcuların farz namazlarını kısaltması
  B)Sürekli rahatsızlığı olanların oruç tutmamaları
  D) Ramazanda Kur'an-ı Kerim 'in baştan sona okunması
  D)Soğuk günlerde kişinin suyla abdest alma yerine mesh
  Cevap: D
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi, ibadetlerin bizlere kazandırdıklarından değildir?
  A) Zamanı doğru ve yerinde kullanma alışkanlığı kazandırır
  B) Spor niyetiyle yaparak sağlığımızı korumuş oluruz
  C) Allah’ın rızasını, sevgisini ve hoşnutluğunu kazandırır
  D) Ahlakımızı güzelleştirir, bizleri kötü alışkanlıklardan korur
  Cevap: B
 • 3) Kaza ve kaderle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) İnsanoğlu Allah'ın verdiği irade yani seçme hürriyetini kullanır.
  B)İnsan iradesi doğrultunda yaptığı her şeyden sorumludur.
  C)Allah'ın sınırsız iradesiyle her şeyi bilmesi, takdir etmesi ve bir ölçüye göre yaratması kaderdir.
  D) İnsan kaderinde ne varsa ona uymakla yükümlüdür.
  Cevap: D
 • 4) “Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı, hayır diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah zengindir, övgüye lâyıktır.”

  Aşağıdaki örneklerden hangisinin bu ayete uygun olduğu söylenemez?

  A) Zekâtını hesaplayıp altın olarak veren kuyumcu
  B) Sürüsündeki en zayıf koyunu zekât olarak veren kişi
  C) Zekâtını yetiştirdiği ürünlerin iyisinden veren çiftçi
  D) Gelirinin zekâtını nakit para olarak veren esnaf
  Cevap: B
 • 5) İnsan aklıyla düşünerek iyiyle kötüyü ve doğruyla yanlışı ayırt edebilir. Bu nedenle İslam dini sadece aklî dengesi yerinde olanları Allah’ın emir ve yasaklarından sorumlu
  tutmuştur.
  Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi konuyla ilgili değildir?

  A) “(Resulüm!) Sana bu Mübarek Kitab’ı, ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik.”
  B) “Şüphesiz yerde ve gökte Allah’a hiçbir şey gizli kalmaz.”
  C) “... Doğrusu ancak akıl sahipleri öğüt alır.”
  D) “... İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız.”
  Cevap: B
 • 6) Yüce Allah ilk insandan itibaren peygamberler ve kitaplar göndermiştir. Nitekim insanların ellerinde bulunan ilahi kitaplar dinin tarihinin insanlık tarihiyle başladığını göstermektedir. Ayrıca eski yerleşim alanlarında yapılan kazı ve incelemelerde pek çok tapınak ve dinî sembole de rastlanmıştır.
  Bu metinde vurgulanan asıl düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Toplumlar ibadethanelere önem vermiştir.
  B) İlk insan aynı zamanda ilk peygamberdir.
  C) Her dinin bir kutsal kitabı vardır.
  D) Din evrensel bir gerçekliktir
  Cevap: D
 • 7) Ölümden sonra ruhun başka bir varlıkta yeniden dünyaya geleceği anlamına gelen reenkarnasyon (ruh göçü) inancı hangi dinlerde vardır?
  A) Budizm- Hristiyanlık
  B) Budizm – Hinduizm
  C) Yahudilik – Hinduizm
  D) Hristiyanlık - Yahudilik
  Cevap: B
 • 8) Aşağıdaki dinlerden hangisi vahye dayalı olmayan dinlerden değildir.?
  a)hinduizm
  b)maniheizm
  c)şintoizm
  d)yahudilik
  Cevap: A
 • 9) Aşağıdaki kavram-din eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  a) tevhit-islam
  b) teslis-hristiyanlık
  c) karma-yahudililik
  d) brahma-hinduizm
  Cevap: C
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi islamın temel inanç esaslarından değildir.?
  a)Allahın varlığına ve birliğine inanmak
  b)meleklere inanmak
  c)peygamberlere inanmak
  d)namaz kılmak
  Cevap: D
 • 11) Yahudilerde erkeklerin ibadet ederken başına giydikleri şeye verilen isim nedir?
  a) Talmut
  b) Kipa
  c) Tora
  d) Sebt
  Cevap:
 • 12) “… verilen sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluk getirir.” (İsrâ 34.ayet)
  Bu ayet ile Peygamberimiz hangi örnek davranışa işaret etmiştir?

  a) Sözünde durmayı
  b) Sabırlı olmayı
  c) Yardım sever olmayı
  d) Zamanı iyi kullanmayı
  Cevap: A
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi İlahi dinlerden değildir?
  a)İslamiyet
  b)Budizm
  c) Hristiyanlık
  d) Yahudilik
  Cevap: B
 • 14) “Kazancın en hayırlısı, kişinin elinin emeğiyle kazandığıdır”
  (Hz. Muhammed (S.A.V)
  Aşağıdakilerden hangisi bu hadise uygun bir davranıştır?

  a)Okan’ın kumar oynaması
  b)Berkay’ın rüşvet alması
  c)Çağrı’in caddede simit satması
  d)Cevdet’in hırsızlık yapması
  Cevap: C
 • 15) Hinduizm’de ve Budizm’de ruhun ölümsüz olduğuna, insanların öldükten sonra başka bir bedende dünyaya yeniden geldiklerine inanılır.
  Bu inanca ne ad verilir?

  a) reenkarnasyon
  b) nirvana
  c) tevhid
  d) kast
  Cevap: A
 • 16) Hz. Peygamber Efendimiz (sav): “………..bütün kötülüklerin anasıdır.” buyurmuştur. Yukarıdaki boşluğa uygun olarak hangisi konulmalıdır?
  a) kumar
  b) içki
  c) şans oyunları
  d) sigara
  Cevap: B
 • 17) Hangisi Allah katında geçerli olan tek dindir?
  a) Budizm
  b) İslam
  c) Yahudilik
  d) Hristiyanlık
  Cevap: B
 • 18) Hristiyanlara göre hrıstiyanlıktaki ‘t’ haç işareti nereden gelmektedir/neyi temsil etmektedir?
  a) Hz. İsa’nın babasız dünyaya gelmesini
  b) Hz. İsa’nın çarmıha bağlanarak öldürülmesini
  c) Hz. İsa’ya ilk önce sadece dört kişinin inanmasını
  d) Hz. İsa’nın tanrının oğlu olmasını
  Cevap: B
 • 19) Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A. Evrendeki yıldız ve gezegenlerin pek çoğu şans eseriş olmuştur.
  B. Allah’ın yarattığı hiçbir şeyde düzensizlik ve dengesizlik görülmez.
  C. Allah, kainatta bulunan her şeyi bir plan ve ölçü içerisinde yaşatmıştır.
  D. Allah’ın evrende koyduğu düzene kader denir.
  Cevap: A
 • 20) “…..Verdiğin sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz, sorumluluk gerektirir.” ( İsra süresi, 34. Ayet)
  Bu ayette aşağıdaki davranışlardan hangisi tavsiye edilmiştir?

  A. Yardımseverlik
  B. Dürüstlük
  C. Çalışkanlık
  D. Tutumluluk
  Cevap: B
 • 21) “ Yolları ve gölgelikleri kirletmekten sakının.” ( Müslim)
  Hz. Muhammed’in bu hadisini ilke edinen bir kişinin aşağıdakilerden hangisini yapması doğru olamaz?

  A. Yollarda bulunan çöp kutularının sayısını azaltması.
  B. Piknik yaptıktan sonra kendi atıklarını toplaması
  C. Geri dönüşüme önem vermesi
  D. Deniz ve akarsuların korunmasını sağlaması
  Cevap: A
 • 22) Din insanların huzur ve mutluluğunu hedefler. Bu hedeflerin gerçekleşmesi için insana bir takım sorumluluklar yükler. Sorumlulukların farkına varmak ise ancak ……………………..sayesinde olur. Bu nedenle……………………………dini sorumluluğun ön şarttır.
  Parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A. Vicdan
  B. İrade
  C. Düşünce
  D. Akıl
  Cevap: D
 • 23) Allah tarafından peygamberler aracılığı ile gönderilen dinlere 'Vahye dayalı dinler (ilahi dinler)' denir.
  Aşağıdaki dinlerden hangisi vahye dayalı dinlerden birisi değildir?

  A) İslam
  B) Yahudilik
  C) Hinduizm
  D) Hıristiyanlık
  Cevap: C
 • 24) Hıristiyanların ibadet yerleri ve din adamlarına verilen isimler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Kilise - Rahip
  B) Sinagog - Haham
  C) Cami - İmam
  D) Kilise - Haham
  Cevap: A
 • 25) Bir Müslüman'a zekatın farz olması için zekat vereceği malın veya paranın üzerinden ne kadar zaman geçmesi gerekir?
  A) 3 ay
  B) 6 ay
  C) 1 yıl
  D) 2 yıl
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder