...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) '' Tekvin '' sıfatı ile ALLAH'ın hangi özelliğine dikkat çekilmiştir?
  A) Her şeyi bilen
  B) Rızık veren
  C) Her şeyi yaratan
  D) Her şeyi duyan
  Cevap:
 • 2) Tevhid kavramı İslam dinindeki inanç esaslarından hangisini ifade eder?
  A) Ahiret inancı                                 
  B) Kader inancı                                     
  C) Melek inancı
  D) Allah inancı  
  Cevap: D
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi sadece beden ile yapılan bir ibadettir?
  A) Hac                                              
  B) Zekat                                                 
  C) Sadaka
  D) Oruç      
  Cevap: D
 • 4) I. Bilginin doğruluğuna önem vermek
  II. Atalarından gördüğünü aynen yapmak
  III. Yaratılış amacını düşünmek
  IV. Duyduklarını sorgulamadan kabullenmek
  Yukarıda numaralanmış ifadelerden hangileri Kur’an’ın aklı kullanmaya yönelik tavsiyelerine uygundur?

  A) I ve III.
  B) I ve IV.
  C) II ve III.
  D) II ve IV.
  Cevap: A
 • 5) Ayşe Öğretmen derste kul hakkı konusunu işlemiştir. Anlatılanlardan çok etkilenen Bahadır, bu konuda hatalı olduğunu fark ettiği bazı davranışlarını düzeltme ve hayatında birtakım değişiklikler yapma kararı alır. Ve kendi kendine şöyle söz verir: …
  Bu metin anlam bütünlüğü dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisiyle bitirilemez?

  A) Kantinde sıra beklerken başkalarının önüne geçmeyeceğim.
  B) Televizyon karşısında daha az vakit geçireceğim.
  C) Arkadaşlarıma kötü lakap takmayacağım.
  D) Sıraya yazdığım yazıları temizleyeceğim.
  Cevap: B
 • 6) Bir gün adamın biri Hz. Peygamber’in huzuruna geldi ve kendisinden bir binek hayvanı istedi. Hz. Muhammed (sav.) de ona, “Peki, sana bir dişi deve yavrusu vereyim mi?” diye takıldı. Adamcağız, “Ey Allah’ın Resulü, ben sizden bir binek istiyorum, dişi deve yavrusunu ne yapayım?” dedi. Hz. Peygamber gülerek “Bütün develer, dişi develerin yavrusu değil midir?” diye açıkladıktan sonra adama yardımcı oldu.
  Bu metinden Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

  A) İnsanlara değer verirdi.
  B) Şaka yaparken bile yalandan kaçınırdı.
  C) İnsanların ihtiyaçlarını karşılamayı severdi.
  D) Kendisine yapılan kaba davranışları affederdi.
  Cevap: B
 • 7) Doğru bilgi; gerçek, güvenilir ve kesin olmalıdır. Zan ve tahmine dayalı olmamalıdır.
  Bu ifadeye göre aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır?

  A) Sosyal medyada okuduğu bir haberin doğruluğunu araştırmak
  B) Hakkında, mahkeme tarafından karar verilmemiş bir zanlıyı suçlu kabul etmemek
  C) Bir tartışmada, her iki tarafı ve şahitleri dinleyerek karar vermek
  D) Oturduğu apartmanın önünde bulduğu paranın kendisine ait olduğunu düşünerek sahiplenmek
  Cevap: D
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlıkların küçük yaşta başlamasını önlemeye yönelik davranışlar arasında yer almaz?
  A) Çocuklara iyi örnek olmak
  B) Okullarda çocukları bilgilendirmek
  C) Çocukların her istediğini yerine getirmek
  D) Çocuklara huzurlu bir aile ortamı oluşturmak
  Cevap: C
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi İlahi dinlerden değildir?
  A) Hinduizm
  B) İslam
  C) Yahudilik
  D) Hıristiyanlık
  Cevap: A
 • 10) Yahudilik ve Hinduizm’in en önemli ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İkisi de ilahi dinlerdendir
  B) İkisinde de peygamber inancı vardır
  C) İkisi de milli dindir
  D) İki dinin de ibadet yerleri havradır
  Cevap: A
 • 11) Allah’ın, peygamberler aracılığıyla gönderdiği vahye dayalı dinlere ne isim verilmektedir.?
  a)tarihi dinler
  b)ilahi dinler
  c)mübarek dinler
  d)milli dinler
  Cevap: B
 • 12) Budizm dininin kurucusu kimdir.?
  a)lao tseu
  b)konfiçyüs
  c)siddharta gautama
  d)avatara
  Cevap: C
 • 13) Yahudilik dininde tanrı hangi isimle anılır.?
  a)brahma
  b)upanga
  c)cheda
  d)yehova
  Cevap: D
 • 14) Yahudilik dininin ibadet yerlerine ne ad verilir?
  a)mescit
  b)sinagog
  c)katatral
  d)tipitaka
  Cevap: B
 • 15) Hz. Süleyman zamanında yapılan, çeşitli istilalar sonucunda yıkılan ve günümüzde sadece Batı tarafı ayakta kalan Yahudilerin ibadet amacıyla önüne gidip dua ettikleri yer neresidir?
  a) Mescid-i Aksa
  b) Mekke
  c) Ağlama Duvarı
  d) Kâbe
  Cevap: C
 • 16) I-Trafik Kurallarına uymamak
  II-Kaçak elektrik-su kullanmak
  III-Rüşvet almak
  Yukarıda verilen maddelerden hangileri “Kul hakkı” kapsamına girmektedir?

  a)Yalnız II
  b) I – II
  c) II – III
  d) I – II – III
  Cevap: D
 • 17) Aşağıdakilerden hangi tutum bağnazlık (taassup) olarak nitelendirilebilir?
  a) Yanlış dini inanç ve düşüncelerini sorgulamak
  b) Kendinden farklı düşünenlere hoşgörü ile bakmak
  c) Kendisi gibi düşünmeyenlerin düşüncelerini zorla değiştirmeye çalışmak
  d) Bütün varlıkları, yaratandan ötürü sevmek
  Cevap: C
 • 18) İslam’ın diğer semavi dinlerden en önemli farkı hangisidir?
  a) Arabistan’da ortaya çıkması
  b) değiştirilmemiş, bozulmamış olması
  c) indirildiği toplumun Arapça konuşması
  d) kutsal bir kitabının olması
  Cevap: B
 • 19) Arefe günü , Arafat Dağı’nın eteklerinde bir süre beklemek şeklinde yapılan ibadete………….. denir.
  Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A. Şavt
  B. Mikat
  C. Sa’y
  D. Vakfe
  Cevap: C
 • 20) Akıl, Allah’ın (c.c) insana verdiği en büyük nimetlerden biridir.İslam’a göre akıl sağlığı yerinde olan ve ergenlik çağına girmiş herkes dinin buyruklarından sorumludur. Aklı olmayan kişi dini anlayamaz.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaptıklarından sorumludur?

  A. İki aylık bebek
  B. Üniversite öğrencisi
  C. İlkokul 2. Sınıf öğrencisi
  D. Akıl hastaları
  Cevap: B
 • 21) Aşağıdakilerden hangisi kötü alışkınlıklara başlama nedenlerinden biri değildir?
  A. Kötü arkadaş çevresi
  B. Aile içi geçimsizlik
  C. Merak ve özenti
  D. Sinemaya gitmek
  Cevap: D
 • 22) Aşağıdakilerden hangileri hac ibadetinin yapılış amaçlarından biridir?
  A. Allah’ın verdiği sağlık ve zenginlik nimetinden dolayı ona şükretmek
  B. Akraba dost ve komşulara gösterip yapmak
  C. Yakınlara hediyeler getirmek
  D. Ticari bağlantılar kurmak
  Cevap: A
 • 23) Aşağıdaki hangi tutum bağnazlık (taassup) olarak nitelendirilebilir?
  A) Yanlış dini inanç ve düşüncelerini sorgulamak
  B) Kendinden farklı düşünenlere hoşgörü ile bakmak
  C) Kendisi gibi düşünmeyenlerin düşüncelerini zorla değiştirmeye çalışmak
  D) Bütün varlıkları, yaratandan ötürü sevmek
  Cevap: C
 • 24) Yahudiler, Tanrının evreni altı günde yarattığına ve bir gün de dinlendiğine inanırlar. Tanrının dinlendiğine inandıkları o gün hiç bir iş yapmazlar ve ibadetle meşgul olurlar.

  Yahudilerin ibadet dışında hiçbir iş yapmadıkları o gün aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Pazar
  B) Pazartesi
  C) Cuma
  D) Cumartesi
  Cevap: D
 • 25) Maddi ve manevi temizlik İslam dininde olduğu gibi diğer dinlerde de önem verilen ilkelerdendir.
  Aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisi manevi temizlik olarak değerlendirilir?

  A) Elbiseyi temiz tutmak
  B) Dili kötü sözlerden uzak tutmak
  C) Çevreye çöp atmamak
  D) Bedeni temiz tutmak
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder