...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdaki ifadelerden hangisi İslam'ın dayandığı tevhid inancına örnektir?
  A)''Rabbimiz bize dünya ve ahirette iyilik ver
  B)''Görmedin mi Rabbi fil sahiplerine ne yaptı?
  C)''De ki: O Allah tektir.''
  D)''Dini yalan sayanı gördün mü?''
  Cevap: C
 • 2) “Yaptığımız davranışların yazıcı melekler tarafından izlendiğini ve kayıt altına alındığını bilmemiz davranışlarımızı olumlu yönde etkiler.”
  Yukarıdaki ifadeden yola çıkarak aşağıdaki davranışlardan hangisi buna uygun düşmez?

  A) Sadaka vermek     
  B) Hile yapmamak     
  C) Çevreyi kirletmek   
  D) Sözünü tutmak
  Cevap: B
 • 3) • Hindistan’da ortaya çıkmıştır.
  • Kurucusunun asıl adı Sidhartha Guatama’dır.
  • Mutlu olmak için “Nirvana”ya ulaşılması gerekir.
  • Kutsal metinlerine Tipitaka (üç sepet) adı verilir.
  Hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Budizm
  B) Hristiyanlık
  C) Hinduizm
  D) Yahudilik
  Cevap: A
 • 4) On Emir ve Cumartesi günü hangi dinle ilgilidir?
  a) Hinduizm
  b) Yahudilik
  c) Hıristiyanlık
  d) İslam
  Cevap: B
 • 5) Yahudilik ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Vahye dayalı dinlerin en eskisidir
  B) Tanrıya “Yahova” adını verirler.
  C) Kutsal kitapları Tevrat’tır.
  D) İbadet yerleri kilisedir
  Cevap: D
 • 6) İslamiyet, Yahudilik ve Hıristiyanlığın kutsal günleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Perşembe - Cuma – Cumartesi
  B) Cuma - Cumartesi – Pazar
  C) Pazar – Cumartesi - Cuma
  D) Pazartesi – Salı - Pazar
  Cevap: B
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi hinduizmde ki kast sisteminin ana unsurlarından değildir.
  a)rahipler
  b)prensler
  c)köylüler
  d)esnaflar
  Cevap: D
 • 8) Davut peygamberin mührü kabul edilen içiçe geçmiş iki üçgen hangi dinde kutsal kabul edilmiştir.?
  a)şamanizm
  b)islam
  c)yahudilik
  d)hristiyanlık
  Cevap: C
 • 9) Hint düşüncesinin temelini oluşturan reenkarnasyon (tenasüh) kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
  a) İnsan, geçmişte yaptıklarının karşılığını gelecekte görecektir.
  b) Ruh ölmez, bir bedenden başka bir bedene geçer.
  c) Doğaüstü güçlerle temas kurmak amacıyla yapılan egzersizdir.
  d) Hinduizmdeki tanrı anlayışına verilen isimdir.
  Cevap: B
 • 10) İslam dini için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  a) Allah tarafından gönderilmiştir.
  b) son ilahî dindir.
  c) sadece ahlakla ilgilidir.
  d) tevhit inancına dayalıdır.
  Cevap: C
 • 11) '' on emir '' ilkeleri hangi dine aittir.?
  a)islam
  b)yahudilik
  c)hristiyanlık
  d)budizm
  Cevap: B
 • 12) Hristiyanlık dininin peygamberi aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Musa peygamber
  b)İsa peygamber
  c)Davut peygamber
  d)İbrahim peygamber
  Cevap: B
 • 13) Adını ''Allah’a teslim olmak, ona boyun eğmek ve kurtuluş yoluna girmek ''anlamına gelen kelimeden alan ve son ilahi din olan din hangisidir?
  a)musevilik
  b)hristiyanlık
  c)islam
  d)budizm
  Cevap: C
 • 14) Yahudilik ve Hıristiyanlığın İbadet günleri sırasıyla Aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  a) Cuma – Cumartesi
  b) Cumartesi – Pazar
  c) Pazar – Cumartesi
  d) Pazartesi – Salı
  Cevap: B
 • 15) Aşağıdaki günahlardan hangisini C.Allah hiçbir şekilde affetmeyecektir?
  a) Kul hakkı yemek
  b) Namaz kılmamak
  c) Oruç tutmamak
  d) Zekat vermemek
  Cevap: A
 • 16) Zararlı davranış ve alışkanlıklara başlamanın en önemli sebebi hangisidir?
  a) merak
  b) cahillik
  c) kötü arkadaş çevresi
  d) özenti
  Cevap: B
 • 17) Kaza neye denir?
  A. Allah’ın her şeyi bir ölçü plan ve düzen içinde yaratmış olmasıdır.
  B. Allah’ın önceden planlayıp takdir ettiği şeylerin yeri ve zamanı geldiği zaman meydana gelmesidir.,
  C. Bir işi yaparken elinden gelen gayreti göstermekle birlikte kalben Allah’a bağlanıp ona güvenip , sonucu ondan beklemektir.
  D. Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücüdür.
  Cevap: B
 • 18) Aşağıdakilerden hangisi zekatın toplumsal faydası ile ilgilidir?
  A. İnsana görevini yapmış olmasın huzurunu yaşatması
  B. İnsanı Allah’a yaklaştırması
  C. Zenginlerde fakirleri birbirine yakınlaştırması
  D. Kişiyi mutlu etmesi
  Cevap: C
 • 19) Allah, yapılmasını istediği her ibadette insanların farklı bir yönünü geliştirmeyi ve o konuda bir bilinç oluşturmayı amaçlamıştır.
  Buna göre “ Bütün Müslümanlarda paylaşma ve yardımlaşma ruhunun olması gerekir.” Düşüncesini daha çok fark ettiren ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

  A. Hac
  B. Zekat
  C. Oruç
  D. Namaz
  Cevap: B
 • 20) Hazreti Muhammed( sav)’ın “ Aldatan bizden değildir.” Sözü O’nun hangi özelliğini ön plana çıkarmaktadır?
  A. Güvenilir
  B. Hoşgörü
  C. Adaletli
  D. Merhametli
  Cevap: A
 • 21) Mahmut Amca yaşlı olmasına rağmen el arabasıyla, el feneri , tırnak makası , cüzdan , makas gibi küçük ev aletleri satarak geçimini sağlıyor aynı zamanda olan oğluna bakıyordu.
  Mahmut Amcanın çalışmasına bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  A. Zorluklara karşı her zaman sabretmeliyiz.
  B. İnsan ne olursa olsun çalışarak, rızkını, helal yollardan kazanmalıdır.
  C. İnsan çalışmadan da para kazanmasını bilmelidir.
  D. Bizim vazifemiz ibadet etmektir. Rızkı veren Allah’tır.
  Cevap: B
 • 22) Hinduizm’de ruhun ölümsüz olduğuna, insanların öldükten sonra başka bir bedende dünyaya yeniden geldiklerine inanılır. Yukarıda anlatılan inanca verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Reenkarnasyon
  B) Nirvana
  C) Tevhid
  D) Kast
  Cevap: A
 • 23) Aşağıdakilerden hangisi kul hakkına girmez?
  A) Namaz kılmamak
  B) Dedikodu yapmak
  C) Devlet malına zarar vermek
  D) İnsanları bakışlarıyla rahatsız etmek
  Cevap: A
 • 24) Yahudilerin ibadet yerleri ve din adamlarına verilen isimler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Kilise - Papaz
  B) Sinagog - Haham
  C) Cami - İmam
  D) Kilise - Haham
  Cevap: B
 • 25) Hıristiyanlıkta Baba (Allah), Oğul (İsa Mesih) ve Kutsal Ruh'tan oluşan üçlü tanrı inancına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tevhid
  B) Teslis
  C) Kast
  D) Buda
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder