...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Biyoloji DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1)
  I. Bütün canlılar hareket eder.
  II. Bitkilerde hareket ve yer değiştirme gözlenmez.
  III. Tek hücreli canlıların bazıları hareket ve yer değiştirme yapabilir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) I ve III
  E) Yalnız II

  Cevap: C

 • 2) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Tüm canlılar solunum yapar
  B) Bazı canlılar solunumda oksijen kullanır.
  C) Oksijenli solunuma aerabik solunum denir.
  D) Oksijensiz solunuma anaerobik solunum denir.
  E) Bira mayası mantarı oksijenli solunum yapar.

  Cevap: E

 • 3) Aşağıdakilerden hangisi ototrof canlılara örnek değildir?

  A) Bitkiler
  B) Algler
  C) Bazı bakteri türleri
  D) Mantarlar
  E) Arkeler

  Cevap: D

 • 4) Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden biri değildir?

  A) Hücresel yapı
  B) Beslenme
  C) Konuşma
  D) Üreme
  E) Uyum

  Cevap: C

 • 5)

  Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?


  A) Tüm canlılar hareket etme yeteneğine sahiptir.

  B) Bir hücreli canlılarda kamçı, sil veya yalancı ayak sayesinde hareket sağlanır.

  C) Bitkilerde hareket durum değiştirerek oluşur.

  D) Hayvanlarda hareket daha çok hal değiştirme ile olur.

  E) Hareket etme canlıların ortak özellikleri arasındadır.


  Cevap: D

 • 6)

  Aşağıda verilenlerden hangisi tek hücreli canlı değildir?


  A) Bakteri

  B) Amip

  C) Parasmesyum

  D) Mantar

  E) Öglana


  Cevap: D

 • 7) Petrol gibi kirletici bir maddenin ortamdan uzaklaştırmak için organizma kullanılması işlemine ......................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) biyoremediasyon
  B) çözümleme
  C) biyoatık
  D) biyoyenileme
  E) sentezleme
  Cevap: A
 • Biyoloji Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.