Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)
  I. Beden dili kullanılmalıdır.
  II. Konuşma tonu sakin ve açık olmalıdır.
  III. Daha çok sen dili kullanılmalıdır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri trafikte etkili iletişimi olumlu yönde etkiler?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: B
 • 2)
  I. Yaşlı insanlar
  II. Hamileler
  III. Gaziler
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangilerine toplu taşıma araçlarında öncelikle yer verilmelidir?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 3)
  I. Şoförün gerekli belgeleri ve özel izin belgesini alması gerekmektedir.
  II. Öğrenciler şoförün dikkatini dağıtacak hareketlerde bulunmamalıdır.
  III. Öğrenciler kendilerine ayrılan koltuklardan başkasına oturmamalıdır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangilerine okul servislerinde öğrencilerin sorumlulukları arasındadır?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: C
 • 4)
  I. Yaya
  II. Sürücü
  III. Yolcu
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri trafikte yaptığı olumsuz bir davranıştan dolayı şikayet edilebilir?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 5)

  Yukarıda verilen ışıklı cihaz ile ilgili;
  I. İsmi ışıklı oklardır.
  II. Trafikte dönüşleri düzenlemek amacıyla kullanılır.
  III. Ok yönüne dönüş yapabilmek için yeşil okun yanması beklenir.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 6) Aşağıda verilen levhalardan hangisi trafik tanzim işaret levhasıdır?  Cevap: E
 • 7)

  Aşağıda verilen trafik levhası açıklamalarından hangisinin karşılığı yukarıda verilmemiştir?
  A) Sağa tehlikeli viraj
  B) Her iki taraftan daralan kaplama
  C) Tehlikeli iniş
  D) Soldan daralan kaplama
  E) Kaygan yol
  Cevap: B
 • 8)

  Yukarıda verilen levhanın açıklaması hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Kasisli yol
  B) Açılan köprü
  C) Gevşek şev
  D) Gevşek malzemeli zemin
  E) Tehlikeli eğim çıkış
  Cevap: C
 • 9)

  Yukarıda verilen levhanın açıklaması hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Her iki taraftan kaplama
  B) Açılan köprü
  C) Gevşek şev
  D) Gevşek malzemeli zemin
  E) Tehlikeli eğim çıkış
  Cevap: A
 • 10)

  Yukarıda verilen levhanın açıklaması hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Vahşi hayvan geçebilir
  B) Ehli hayvan geçebilir
  C) Bisiklet geçebilir
  D) Kontrollü demir yolu geçidi
  E) Yakında çiftlik var.
  Cevap: B
 • 11)

  Yukarıda verilen levhanın açıklaması hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Vahşi hayvan geçebilir
  B) Ehli hayvan geçebilir
  C) Bisiklet geçebilir
  D) Kontrollü demir yolu geçidi
  E) Yakında çiftlik var.
  Cevap: C
 • 12)

  Yukarıda verilen levhanın açıklaması hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Yaya geçidi
  B) Ana yol -  tali yol kavşağı
  C) Okul geçidi
  D) Demiryolu hemzemin geçidi yaklaşımı
  E) Yolda çalışma var
  Cevap: C
 • 13)

  Yukarıda verilen levhanın açıklaması hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Yaya geçidi
  B) Ana yol -  tali yol kavşağı
  C) Okul geçidi
  D) Demiryolu hemzemin geçidi yaklaşımı
  E) Yolda çalışma var
  Cevap: B
 • 14)

  Yukarıda verilen levhanın açıklaması hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Yaya geçidi
  B) Ana yol -  tali yol kavşağı
  C) Okul geçidi
  D) Demiryolu hemzemin geçidi yaklaşımı
  E) Yolda çalışma var
  Cevap: D
 • 15)

  Yukarıda verilen levhanın açıklaması hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Karlı
  B) Kaygan
  C) Gizli buzlama
  D) Yoğun kar
  E) Dar görüş alanı
  Cevap: C
 • 16) Aşağıda verilen levhalardan hangisi taşıt giremez anlamındadır?
  Cevap: C
 • 17) Aşağıda verilen levhalardan hangisi dingil başına belirli bir tondan fazla yük binemez anlamındadır?
  Cevap: D
 • 18) Aşağıda verilen levhalardan hangisi tehlikeli madde taşıyan taşıt giremez anlamındadır?  Cevap: B
 • 19) Aşağıda verilen levhalardan hangisi genişliği belirli bir miktardan fazla olan araçlar giremez anlamındadır?  Cevap: C
 • 20)

  Yukarıda verilen trafik levhasının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Öndeki taşıtı geçmek serbesttir
  B) Öndeki taşıtı geçmek yasaktır.
  C) Sollama serbesttir.
  D) Sadece araba sollanılabilir
  E) Sadece tek yönlü geçilebilir.
  Cevap: B
 • 21) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Kara yolu üzerinde trafik çizgileri ile ayrılmış bölümlerden her birine şerit denir.
  B) Kara yollarında trafik sağdan akar.
  C) Araçlar çok şeritli yollarda yolun en sağından gitmelidir.
  D) Kara yollarında araçlar iki şeridi birden işgal etmemelidir.
  E) Araçlar işaret vermeden şerit değiştirmemelidir.
  Cevap: C
 • 22) Aşağıdakilerden hangisi kara yollarında sollama yapılırken dikkat edilmesi gereken kurallardan biri değildir?
  A) Arkadan başka bir aracın kendisini geçmeye başlamaması.
  B) Önde giden sürücünün başka bir aracı geçmeye başlamaması.
  C) Aracın hızının öndeki aracın hızının en az üç katına çıkarılması.
  D) Geçilen araçlara bir güçlük çıkarılmayacak şekilde sollamanın yapılması.
  E) İki yönlü trafikte görüş alanın açık ve temiz olması.
  Cevap: C
 • 23)
  I. Sol dönüş lambası ile işaret verme.
  II. Öndeki araç sürücüsünü ses cihazı veya ışık ile uyarma.
  III. Geçilecek araca takip mesafesi kadar yaklaştıktan sonra sol şeride geçmek.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri sollama yapacak araç sürücülerinin yapması gerekenlerden biridir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III
  Cevap: D
 • 24)
  I. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde.
  II. Yaya ve okul geçitlerine yakın alanlarda.
  III. Üç şeritli tünellerde
  Yukarıda verilenlerden hangisinde veya hangilerinde geçiş yapmak yasaktır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III
  Cevap: A
 • 25) Saatte 94 km/sa hızla yol alan bir araç öndeki araçla az kaç metre mesafede bulunmalıdır?
  A) 30
  B) 47
  C) 54
  D) 70
  D) 94
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder
9. Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Dersi 2. Dönem 2. Sınav test Orta 2019-05-17
9.sınıf sağlık bilgisi ve trafik kültürü 2.dönem 2.sınav, 2.ünite, trafik levhları ve türleri, karayolları kuralları, geçiş kuralları [2]