...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Bilim Uygulamaları 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Devre elemanları ile ilgili aşağıdaki açıklamalar verilmiştir.
  * Devrenin enerji kaynağını sağlar.
  * Elektrik enerjisinin devre elemanları arasında hareketini sağlar.
  * Devrenin açılıp kapanmasını sağlar.
  Buna göre aşağıda verilenlerden hangisinin karşılığı yukarıda yoktur?
  A) Anahtar
  B) Pil
  C) Bağlantı kablosu
  D) Ampul
  Cevap: D
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi devre elemanlarından biri değildir?
  A) Pil
  B) Kablo
  C) Akü
  D) Anahtar
  Cevap: C
 • 3)
  I. Doğrusal ilerler.
  II. Boşlukta ilerlemez.
  III. Bir kaynağı olmak zorundadır.
  Yukarıda ışık ile ilgili verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: C
 • 4) Etrafına ışık saçan maddelere ...................... denir. 
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) ışık kaynağı
  B) ışık  demeti
  C) ışık süzgeci
  D) ışık deposu
  Cevap: A
 • 5) Üzerine gelen ışığın bir bölümünü tutup bir bölümünü geçiren maddelere ...................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) saydam
  B) yarı saydam
  C) opak
  D) yarı opak
  Cevap: B
 • 6) Kendisine gelen ışığın tamamını yansıtan maddelere ............ denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) saydam
  B) yarı saydam
  C) opak
  D) yarı opak
  Cevap: C
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi opak bir madde değildir?
  A) Kitap
  B) Kapı
  C) Su
  D) Siyah perde
  Cevap: C
 • 8)
  I. Cam şişe
  II. Naylon poşet
  III. Ayna
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri saydam maddedir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: A
 • 9)
  I. Ay
  II. Güneş
  III. Dünya
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri ışık kaynağıdır?
  A) I ve II
  B) Yalnız II
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: B
 • 10) Aşağıda verilenlerden hangisi doğal ışık kaynağı değildir?
  A) Ateş böceği
  B) Yıldız
  C) Yıldırım
  D) Ay
  Cevap: D
 • 11) Aşağıda verilenlerden hangisi yapay ışık kaynağı değildir?
  A) Lamba
  B) Far
  C) Yıldız
  D) Mum
  Cevap: C
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi memeli bir hayvan değildir?
  A) Güvercin
  B) Yarasa
  C) Koyun
  D) Kedi
  Cevap: A
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi sürüngendir?
  A) Kurbağa
  B) Kertenkele
  C) Kaplumbağa
  D) Penguen
  Cevap: B
 • 14)
  I. Penguen
  II. Sazan
  III. Yılan
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri yumurtlayarak çoğalır?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 15) Çevre kirliliğinin en büyük kaynağı ............... 'dır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) insan
  B) hayvan
  C) doğa olayları
  D) bitki
  Cevap: A
 • 16) Bir bölgenin ekosisteminin bozulması sonucunda;
  I. Bölgedeki canlıların yaşam alanı bozulur.
  II. Biyolojik çeşitlilik azalır.
  III. Bölgenin ikliminde değişiklikler görülür.
  verilenlerden hangisi veya hangileri gerçekleşir?
  A) I ve III
  B) II ve III
  C) I ve II
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 17)
  I. Evsel atıklar

  II. Fabrika atıkları
  III. Hastane atıkları
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri çevre kirliliğine sebep olabilir?
  A) I ve III
  B) II ve III
  C) I ve II
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 18)
  I. Tam olarak söndürülmeyen ateşler.

  II. Söndürülmeden atılan sigara izmaritleri.
  III. Cam kırıkları
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri orman yangınlarına sebep olabilir?
  A) I ve III
  B) II ve III
  C) I ve II
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 19) Ormanlıkların azalması sonucu aşağıdakilerden hangisi görülmez?
  A) Oksijen üretimi artar.
  B) Ekosistemde bozulmalar görünür.
  C) İklim değişiklikleri yaşanır.
  D) Hava kirliliği görülür.
  Cevap: A
 • 20) Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarına karşı yapılabilecek işlemlerden biri değildir?
  A) Çevre sorunlarına karşı bilinçli olmalıyız.
  B) Ağaç dikimi ve bakımını yapmalıyız.
  C) Geri dönüştürülebilen maddeler kullanmalıyız.
  D) Fosil yakıtlar tüketmeliyiz.
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder