...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Bilim Uygulamaları DERSİ 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Etrafına ışık saçan maddelere ...................... denir. 
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) ışık kaynağı
  B) ışık  demeti
  C) ışık süzgeci
  D) ışık deposu

  Cevap: A

 • 2)
  I. Evsel atıklar

  II. Fabrika atıkları
  III. Hastane atıkları
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri çevre kirliliğine sebep olabilir?

  A) I ve III
  B) II ve III
  C) I ve II
  D) I, II ve III

  Cevap: D

 • 3) Aşağıdakilerden hangisi memeli bir hayvan değildir?

  A) Güvercin
  B) Yarasa
  C) Koyun
  D) Kedi

  Cevap: A

 • 4) Bir bölgenin ekosisteminin bozulması sonucunda;
  I. Bölgedeki canlıların yaşam alanı bozulur.
  II. Biyolojik çeşitlilik azalır.
  III. Bölgenin ikliminde değişiklikler görülür.
  verilenlerden hangisi veya hangileri gerçekleşir?

  A) I ve III
  B) II ve III
  C) I ve II
  D) I, II ve III

  Cevap: D

 • 5) Aşağıda verilenlerden hangisi doğal ışık kaynağı değildir?

  A) Ateş böceği
  B) Yıldız
  C) Yıldırım
  D) Ay

  Cevap: D

 • 6) Aşağıdakilerden hangisi opak bir madde değildir?

  A) Kitap
  B) Kapı
  C) Su
  D) Siyah perde

  Cevap: C

 • 7) Ormanlıkların azalması sonucu aşağıdakilerden hangisi görülmez?

  A) Oksijen üretimi artar.
  B) Ekosistemde bozulmalar görünür.
  C) İklim değişiklikleri yaşanır.
  D) Hava kirliliği görülür.

  Cevap: A

 • 8)
  I. Tam olarak söndürülmeyen ateşler.

  II. Söndürülmeden atılan sigara izmaritleri.
  III. Cam kırıkları
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri orman yangınlarına sebep olabilir?

  A) I ve III
  B) II ve III
  C) I ve II
  D) I, II ve III

  Cevap: D

 • 9) Üzerine gelen ışığın bir bölümünü tutup bir bölümünü geçiren maddelere ...................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) saydam
  B) yarı saydam
  C) opak
  D) yarı opak

  Cevap: B

 • 10) Aşağıdakilerden hangisi devre elemanlarından biri değildir?

  A) Pil
  B) Kablo
  C) Akü
  D) Anahtar

  Cevap: C

 • 11) Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarına karşı yapılabilecek işlemlerden biri değildir?

  A) Çevre sorunlarına karşı bilinçli olmalıyız.
  B) Ağaç dikimi ve bakımını yapmalıyız.
  C) Geri dönüştürülebilen maddeler kullanmalıyız.
  D) Fosil yakıtlar tüketmeliyiz.

  Cevap: D

 • 12) Devre elemanları ile ilgili aşağıdaki açıklamalar verilmiştir.
  * Devrenin enerji kaynağını sağlar.
  * Elektrik enerjisinin devre elemanları arasında hareketini sağlar.
  * Devrenin açılıp kapanmasını sağlar.
  Buna göre aşağıda verilenlerden hangisinin karşılığı yukarıda yoktur?

  A) Anahtar
  B) Pil
  C) Bağlantı kablosu
  D) Ampul

  Cevap: D

 • 13)
  I. Penguen
  II. Sazan
  III. Yılan
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri yumurtlayarak çoğalır?

  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: D

 • 14) Aşağıda verilenlerden hangisi yapay ışık kaynağı değildir?

  A) Lamba
  B) Far
  C) Yıldız
  D) Mum

  Cevap: C

 • 15)
  I. Ay
  II. Güneş
  III. Dünya
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri ışık kaynağıdır?

  A) I ve II
  B) Yalnız II
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: B

 • 16)
  I. Doğrusal ilerler.
  II. Boşlukta ilerlemez.
  III. Bir kaynağı olmak zorundadır.
  Yukarıda ışık ile ilgili verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: C

 • 17) Çevre kirliliğinin en büyük kaynağı ............... 'dır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) insan
  B) hayvan
  C) doğa olayları
  D) bitki

  Cevap: A

 • 18) Aşağıdakilerden hangisi sürüngendir?

  A) Kurbağa
  B) Kertenkele
  C) Kaplumbağa
  D) Penguen

  Cevap: B

 • 19)
  I. Cam şişe
  II. Naylon poşet
  III. Ayna
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri saydam maddedir?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: A

 • 20) Kendisine gelen ışığın tamamını yansıtan maddelere ............ denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) saydam
  B) yarı saydam
  C) opak
  D) yarı opak

  Cevap: C
 • Bilim Uygulamaları Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.