Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Bilgisayar Bilimi 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)
  * Int
  * String
  * Print
  * float
  * type
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi python dilinde fonksiyon olarak geçmektedir?

  A) 5
  B) 4
  C) 3
  D) 2
  E) 1
  Cevap: A
 • 2) Python fonksiyon kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Zengin fonksiyon kütüphanesi vardır.
  B) Her fonksiyon bir kütüphanede saklanır.
  C) Sonradan kütüphane yüklenerek fonksiyon oluşturulur.
  D) Fonksiyon kullanılacağı zaman kütüphaneyi 'export' komutuyla içeri alırız.
  E) Fonksiyonlar işimizi çok kolaylaştırır.
  Cevap: D
 • 3)
  >>> from math import sqrt
  >>> sayi = sqrt(144)
  >>> print(sayi)
  Yukarıdaki kod bloğu çalıştırıldığında hangi sonuç elde edilir?

  A) 0
  B) 1
  C) 12
  D) 11446
  E) Hata verir.
  Cevap: C
 • 4) Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi matematik kütüphanesine ait değildir?
  A) sqrt
  B) log
  C) time
  D) cos
  E) fabs
  Cevap: C
 • 5) Python dilinde programın istenilen süre kadar bekletilmesini sağlayan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?
  A) time
  B) wait
  C) sleep
  D) get
  E) post
  Cevap: C
 • 6)
  >>>  sayi = int("merhaba)
  >>> print(sayi)
  Yukarıda verilen kod blogu çalıştırıldığında hangisini yapar?
  A) Ekrana merhaba yazar.
  B) Ekrana "merhaba" yazar.
  C) Ekrana sayi yazar.
  D) Hata verir.
  E) Ekrana rastgele bir sayı yazar.
  Cevap: D
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi hata verir?
  A) int("6")
  B) int(4)
  C) str(45)
  D) str("23)
  E) int("str")
  Cevap: E
 • 8)
  >>> a = 23,0456788
  >>> b = 45,0656788
  >>> c = round(a,2) + round(b,2)
  >>> print(c)
  Yukarıda verilen kod blogu çalıştırıldığında hangi sonucu verir?
  A) 68
  B) 68,4156379
  C) 69
  D) 69,9081271
  E) 70
  Cevap: C
 • 9)
  I. sayı
  II. uzunluk
  III. TOPLAM
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri python programlama dilinde önerilen değişkenler arasında gösterilebilir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız I
  Cevap: D
 • 10)
  I. a + b = 12
  II. b + 7 = a
  III. a - b = 3
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri python programlama dilinde değişken atarken hata çıktısı verir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II
  Cevap: E
 • 11)
  I. (4>5) and (12<20) = false
  II. (4.1 = 4.10) or (5 > 1) = true
  III. (2 < 5) and (10 = 10) = true
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri python programlama dilinde doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II
  Cevap: D
 • 12)
  I. True
  II. False
  III. None
  Python programlama dilinde bir blooen ifadesi yukarıda verilen değerlerden hangisini veya hangilerini alabilir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II
  Cevap: A
 • 13)
  I. elseif
  II. while
  III. for
  Python programlama dilinde yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri döngü kodudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II
  Cevap: B
 • 14) Python programlama dilinde fonksiyonlarla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Bir kod bloğunu paketleyerek tekrar tekrar kullanmamızı sağlar.
  B) Python kendi içerisinde belirli fonksiyonlar barındırmaktadır.
  C) Programcılar fonksiyon ekleye bilmektedirler.
  D) Fonksiyonlar özellikle büyük çaplı programlamada işimizi büyük oranda kolaylaştırmaktadır.
  E) Fonksiyonlar dışarıdan değer alamazlar.
  Cevap: E
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi matematiksel bir fonksiyon değildir?
  A) sqrt()
  B) int()
  C) srt()
  D) pow()
  E) fabs()
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder