...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Tarih 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Diğer ismi Yeni Saray olarak adlandırılan Osmanlı Devletindeki saray hangisidir?
  A) Edirne Sarayı
  B) Topkapı Sarayı
  C) Yıldız Sarayı
  D) Çırağan Sarayı
  E) İshak Paşa Sarayı
  Cevap: B
 • 2) Bab-ı Hümayun ile ilgili olarak;
  I. Ayasofya tarafından saraya açılan ilk kapıdır.
  II. Devlet erkanı sadece bu kapıdan atları ile girebilmektedir.
  III. Saray bu kapıdan itibaren başlar.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 3) Osmanlı devletinde şehzadelerin eğitim gördüğü sarayların bölümlerine ............... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Harem
  B) Birun
  C) Enderun
  D) Bab-ı Hümayun
  E) Babüssade
  Cevap: C
 • 4) Osmanlı devletinde saraylarda padişahların huzuruna açılan kapılara ................. denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Harem
  B) Birun
  C) Enderun
  D) Bab-ı Hümayun
  E) Babüssade
  Cevap: E
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinde Topkapı Sarayında enderundaki görevlilerden biri değildir?
  A) Has odabaşı
  B) Rikabdar
  C) Tülbent Ağası
  D) Bostancılar
  E) Silahdar ağa
  Cevap: D
 • 6) Aşağıda verilen Birun görevlisi ve yaptığı iş açıklamalarından hangisi doğru değildir?
  A) Emr-i Alem: Saltanat sancaklarından sorumludur.
  B) Şehremini: Kamu binalarının tamirat ve bakımını yapar.
  C) Ehli Hiref: Saray sanatkarlarıdır.
  D) Hekimbaşıları: Sarayda bulunan hekimlerin başıdır.
  E) Çaşnigir başı: Sarayın bostan, bahçe gibi işlerinden sorumlu olan kişilerin başıdır.
  Cevap: E
 • 7) Osmanlı Devletinde haremin temizlik ve düzeninden sorumlu olan görevli hangisidir?
  A) Tülbent ağası
  B) Saray ağası
  C) Kağı ağası
  D) Saray kethüdası
  E) Has odabaşı
  Cevap: B
 • 8) Osmanlı Devletinde, Anadolu ve Rumeli maliyesinden sorumlu olan Divan-ı Hümayun üyesi hangisidir?
  A) Defterdar
  B) Nişancı
  C) Yeniçeri Ağası
  D) Vezirler
  E) Kazaskerler
  Cevap: A
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Hümayun üyelerinden biri değildir?
  A) Yeniçeri Ağası
  B) Kaptanı Derya
  C) Kadı
  D) Nişancı
  E) Vezirler
  Cevap: C
 • 10)
  I. Osmanlı Devletinde tek hanedan rolü benimsenmiştir.
  II. Osmanlı devletinde mutlak otorite padişahtı.
  III. Osmanlı devleti kuruluşundan yıkılışına kadar tek bir hanedan tarafından yönetilmiştir.
  Osmanlı Devletinde hanedan yapısıyla ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II
  Cevap: D
 • 11) Kanunname-i Ali Osman ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Fatih Sultan Mehmet tarafından yayınlanmıştır.
  B) Diğer ismi Fatih Kanunnamesi'dir.
  C) Temel amacı merkezi otoriteyi güçlendirmektir.
  D) Kardeş katlini vacip gören kuralı kaldırmıştır.
  E) Divanı Hümayun'a başkanlık görevi veziriazama devredilmiştir.


  Cevap: D
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi müsadere sisteminin hedeflerinden biri değildir?
  A) Merkezi otoriteyi güçlendirmek.
  B) Savaş ve bunalım zamanlarında ülkeye ekonomik gelir sağlamak.
  C) Yüksek mevkide olanların dürüst davranmalarını sağlamak.
  D) Yolsuzluklarla devletten alınan malların tekrar devlet hazinesine aktarılmasını sağlamak.
  E) Sadrazamların yetiştirilmesinde eğitimin kalitesini artırmak.
  Cevap: E
 • 13) Kanun-ı Sahenşahi eserinde Osmanlı Devletinde padişahların görevinden bahsedilmiştir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu eserde geçen görevle ilgili olarak çelişmektedir?
  A) Padişah kendine karşı cimri halka karşı cömert olmalıdır.
  B) Padişah halkın iyi idare edilmesini sağlamalıdır.
  C) Halktan güçleri oranında vergi alınmalıdır.
  D) Padişah halktan aşırı talepte bulunmamalıdır.
  E) Padişah memleketin selameti için çalışmalıdır.
  Cevap: A
 • 14) Osmanlı devletinde şehzadelerin yetiştirilmesi ile ilgili olarak;
  I. Osmanlı Devletinde şehzade doğumları ülkede şenliklerle kutlanırdı.
  II. Ağa rütbesine sahip üç kişi şehzadenin yardımına atanırdı.
  III. Şehzadelerin hizmetlerinin karşılanması için anneleri tarafından "usta" denilen geç kızlar seçilirdi.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) II ve III
  B) I ve II
  C) I, II ve III
  D) I ve III
  E) Yalnız I
  Cevap: C
 • 15) Osmanlı devletinde sancağa çıkmayla ilgili olarak;
  I. Devletin sancağa çıkılan bölgeye verdiği önemin bir göstergesi olur.
  II. Sancağa çıkılan bölge daha huzurlu ve güvenli olur.
  III. Sancağa çıkılan bölgenin geliri ile şehzadenin giderleri karşılanır.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) II ve III
  B) I ve II
  C) I, II ve III
  D) I ve III
  E) Yalnız I
  Cevap: C
 • 16) Osmanlı Devletinde millet sistemiyle ilgili olarak;
  I. Avrupa tipi milliyetçiliğine örnektir.
  II. Irk veya dil yerine din ve mezhep aidiyatı vardır.
  III. Bu sistemde her türlü cemaate örf ve adetlerine göre bir düzen kurma imkanı verilirdi.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) II ve III
  B) I ve II
  C) I, II ve III
  D) I ve III
  E) Yalnız III
  Cevap: A
 • 17)
  I. Osmanlı devleti fethettiği topraklarda Müslüman ve gayrimüslimleri bir arada huzurlu ve güvenli bir şekilde barındırmıştır.

  II. Osmanlı Devleti Hristiyan ve Yahudi nüfusun Müslüman olması içen planlı çalışmalar yapmıştır.
  III. Osmanlı Devleti fethettiği bir bölgede ilk olarak ana kiliseyi camiye çevirmiştir.
  Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) II ve III
  B) I ve II
  C) I, II ve III
  D) I ve III
  E) Yalnız III
  Cevap: D
 • 18)
  I. Surre Alayı

  II. Hırka-i Saadet
  III. Hacivat ve Karagöz oyunu
  Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri Osmanlı Devletinde ramazan ayındaki etkinlikler arasındadır?
  A) II ve III
  B) I ve II
  C) I, II ve III
  D) I ve III
  E) Yalnız III
  Cevap: C
 • 19)
  I. Arpalık

  II. Malikane
  III. Haraci
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri miri arazi çeşitlerindendir?
  A) II ve III
  B) I ve II
  C) I, II ve III
  D) I ve III
  E) Yalnız III
  Cevap: B
 • 20) Padişahın annesi, kızları veya kız kardeşleri gibi saray kadınlarına verilen arazilere ........................ denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) Dirlik
  B) Mükataa
  C) Malikane
  D) Arpalık
  E) Paşmaklık
  Cevap: E
Yorum Yap
Gönder
10. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 2. Sınav test Orta 2019-05-13
10.sınıf tarih 2.dönem 2.yazılı soruları, 5. ve 6. ünite, osmanlı devletinde saray yapısı, şehzade eğitimi, şehir hayatı, toprak sistemi [1]