...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Zekâ Oyunları DERSİ 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1)

  Verilen işlem piramiti doldurulduğunda a + b sonucu hangisi olur?

  A) 2,6
  B) 3,1
  C) 3,6
  D) 4

  Cevap: B

 • 2) Uzun bir kovalamacanın ardından hırsız aşağıda verilen üç evin bulunduğu alanda bir yere saklanmıştır.

  Buna göre hırsız hangi eve saklanmıştır?

  A) C evine
  B) A evine
  C) B evine
  D) Hiçbirine

  Cevap: B

 • 3)

  Verilen şekilde soru işareti ile gösterilen yere hangisi getirilmelidir?

  A) 11
  B) 19
  C) 9
  D) 13

  Cevap: A

 • 4) Aşağıda verilen şekillerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?  Cevap: C

 • 5)

  Verilen şekle göre soru işareti ile gösterilen yere hangisi gelmelidir?

  A) 1 Eşek ve 1 Tavuk
  B) 12 tabuk
  C) 7 koyun
  D) 3 koyun ve 8 tavuk

  Cevap: C

 • 6)

  Verilen şekilde a, b ve c ile gösterilen yerlere " +, -, *, ve /" işaretlerinden uygun olanları yerleştirerek eşitlik sağlanmaktadır.
  Buna göre sırasıyla a, b ve c ile gösterilen yerlere hangisi gelmelidir?

  A) +, -, -
  B) *, +, -
  C) -, *, -
  D) +, *, /

  Cevap: C

 • 7)

  Verilen şekildeki 4 şüpheliden biri suçludur. Suçlu ile ilgili olarak;
  * Suçlunun kaşları çatıktır.
  * Suçlunun boyu solundan bulunan kişiden kısadır.
  * Suçlunun dövmesi vardır.
  * Suçlunun saçı at kuyruğu değildir.
  * Suçlunun gözü yeşil değildir.
  verilen bilgilere göre suçlu 1, 2, 3 ve 4 numaralı kişilerden hangisidir?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4

  Cevap: B

 • 8)

  Verilen üçgende yuvarlakların içindeki sayıların toplamı ortak olan karenin içerisine yazılmaktadır.
  Buna göre şekil tamamen doldurulduğunda a + b + c toplamı kaç olur?

  A) 3, 5
  B) 4, 7
  C) 6, 1
  D) 6, 8

  Cevap: B

 • 9)

  Verilen şekildeki hangi sayı bu kümeye ait değildir?

  A) 16
  B) 48
  C) 58
  D) 32

  Cevap: C

 • 10)

  Verilen şekil toplamda kaç üçgenden oluşmaktadır?

  A) 27
  B) 32
  C) 39
  D) 45

  Cevap: A

 • 11) Aşağıda verilen şeklin içerisine hangi parça yerleştirilirse şekil tamamlanır.
  Not: Sağ taraftaki şekiller ters-düz çevrilebilir.
  Cevap: C

 • 12)

  Verilen şekildeki örüntüye göre soru işareti ile gösterilen yere hangisi getirilmelidir?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4

  Cevap: C

 • 13) Aşağıdaki örüntü dizilerinden hangisi "4 , 13 , 22 , 31 , 40" örüntü dizisindeki aynı kuralla dizilmiştir?

  A) 6 , 16 , 26 , 36 , 46
  B) 9 , 16 , 23 , 30 , 37
  C) 3 , 7 , 11 , 15 , 19
  D) 7 , 16 , 25 , 34 , 43

  Cevap: D

 • 14) Aşağıdaki örüntü dizilerinden hangisi "32 , 25 , 18 , 11 , 4" örüntü dizisindeki aynı kuralla dizilmiştir?

  A) 37 , 28 , 19 , 10 , 1
  B) 36 , 29 , 22 , 15 , 8
  C) 43 , 34 , 25 , 16 , 7
  D) 13 , 10 , 7 , 4 , 1

  Cevap: B

 • 15)

  Cevap:
 • Zekâ Oyunları Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.