Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Temel Dinî Bilgiler 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Size Rabbimin Mesajlarını Duyuruyorum Ve Ben Sizin İçin Güvenilir Bir Öğüt Vericiyim."(Araf 68) Ayetinde Peygamberlerin Hangisi Sıfatından Bahsediliyor?
  a) İsmet
  b) Emanet
  c) Fetanet
  d) Sıdk
  Cevap: B
 • 2) Bir Müslümanın en temel sorumluluğu kime karşıdır?
  A) Allah’a karşı
  B) Peygamberimize karşı
  C) Kendimize karşı
  D) Anne-babamıza karşı
  Cevap: A
 • 3) Kıskançlık İslam dinine göre yasaktır.
  Gıpta etmek, kıskanmak değil imrenmek demektir.
  İyilik ve hayır konusunda yarışmak sevaptır.
  İyilikte yarışma konusunda Hz. Ömer ve Hz. Ebu Bekir güzel bir örnektir.

  Yukarıdaki cümlelerin doğru yanlış olarak sıralanışı nasıldır?

  A) D – D – D - D
  B) D – Y – D - Y
  C) D – D – D – Y
  D) Y – D – D – Y
  Cevap: B
 • 4) Kur’an-ı Kerim’de Mâide suresinin 2. ayetinde şöyle buyrulur: “……………… ve Allah’a saygılı olma üzerinde yardımlaşın. ……………. ve günah işleme üzerinde yardımlaşmayın!”

  Yukarıdaki boşluklar sırasıyla aşağıdakilerden hangisiyle dolduru- lursa Ayet-i Kerime doğru olarak tamamlanmış olur?

  A) İyilik - Kötülük
  B) Kötülük - İyilik
  C) Savaş - Barış
  D) Şer – Hayır
  Cevap:
 • 5) nsanın inanma, sevme, ibadet etme ve mutlu olma gibi ihtiyaçları onun hangi yönüyle ilgilidir?
  a) Maddi yönü
  b) Fiziksel
  c) Bedensel yönü
  d) Ruhsal yönü
  Cevap: D
 • 6) * sevgi-saygı
  * şiddetten kaçınma
  * sağlıklı iletişim ve empati
  * karşılıklı güven ve sadakat
  Yukarıdaki ifadeleri bir başlıkta topladığımızda aşağıdakilerden hangisi en uygun başlık olur?

  a) Ailede mutluluğun temelleri
  b) Para kazanmanın sırları
  c) Ünlü olmanın yolları
  d) Sağlık yaşamın sırları
  Cevap: A
 • 7) “Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz, ana-babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun...”

  Yukarıdaki ayette vurgulanan ana konu nedir?

  a) Şahitlik
  b) Namaz
  c) Adalet
  d) Bağışlama
  Cevap: C
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi kuranda adı geçen peygamberlerden değildir?
  a) İsa AS
  b) Yunus AS
  c) Harun AS
  d) Cabir AS
  Cevap:
 • 9) Peygamberlerin dine insanları davet etmelerine rağmen hiçbir ücret istememeleri insanlar üzerinde nasıl bir etki yapar?
  a. insanların peygamberlere kızmalarına sebep olur.
  b. insanlar peygamberlerin çağrılarında dürüst olduklarını düşünür.
  c.insanların onları yalanlamasına sebep olur.
  d. insanlar arasında kargaşa çıkar.
  Cevap: B
 • 10) Bazı peygamberlere suhuf yani sahife adı verilen kitaplar inmiştir. Kitaplara iman ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  a. Bu sahifedeki bilgiler ilk indiklerinde doğru idi.
  b. Sahifelerde inanç esasları vardı.
  c. Bu sahifeleri peygamberler sonradan değiştirdiler.
  d. Allah çeşitli dönemlerde kitaplar göndermiştir.
  Cevap:
 • 11) Peygamberimiz sav da sünneti olan pazartesi ,Perşembe orucu hangi oruç türüne girer?
  a.vacip
  b.farz
  c.sünnet
  d. hiçbiri
  Cevap: C
 • 12) Oruç ibadeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  a.Sahura kalkmak bize güç verir.
  b.Yolculuk yapsak bile oruç tutmalıyız.
  c.Allah rızası için yapılır.
  d.Ramazan’da tutulan oruç farzdır.
  Cevap: B
 • 13) İslamda bilginin kaynakları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  a. selim akıl
  b.örf ve adetler
  c.salim duyular
  d.vahiy
  Cevap: B
 • 14) Birbirine sevgi ve saygı gösteren bir toplumda hangi özellik yer almaz?
  A) İnsanlar birbirlerinin haklarına özen gösterirler.
  B) Yardımsever ve cömert olurlar.
  C) Birbirlerinde hata ve kusur aramazlar.
  D) Kıskanç ve bencil olurlar.
  Cevap: D
 • 15) Aşağıdaki ayetlerden hangisi kişinin sorumluluklarının bireysel olduğunu, yaptıklarının karşılığını göreceğini ifade eder?
  A) “Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin…” Hucurat/10
  B) “Onlar, hicret edip yanlarına gelenleri severler.” Haşr/9
  C) “Kim doğru yolu seçerse kendisi için seçmiş olur, kim de doğru yoldan saparsa kendi aleyhinde sapmış olur. Hiçbir kimse başkasının günah yükünü taşımaz…” İsra/15
  D) “…Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın…” Enam/151
  Cevap: C
 • 16) "İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Şüphe yok ki Allah kendini beğenip böbürlenen kimseleri sevmez."
  Yukarıdaki ayet aşağıdaki hangi olumsuz davranışı eleştirmektedir?

  A) Kibir
  B) Taassup
  C) Gıybet
  D) Haset
  Cevap: A
 • 17) Vahiy ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Sadece peygamberlere indirilir.
  B) Allah tarafından gönderilir.
  C) Azrail (a.s) aracılığı ile iletilir.
  D) Kutsal kitapların kaynağını oluşturur.
  Cevap: C
 • 18) Sabrıyla bilinen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hz. Nuh
  B) Hz. Adem
  C) Hz. İsa
  D) Hz. Eyup
  Cevap: D
 • 19) İslam dininde bilginin kaynağı çok önemlidir. Aşağıda verilenlerden hangisi bu kaynaklar arasında gösterilemez?
  A) Akıl
  B) Sünnet
  C) Kuran
  D) Örf ve adetler
  Cevap: D
 • 20) Peygamberlerin Allah'tan aldıkları vahyi insanlara hiç değiştirmeden iletmesidir.
  Yukarıda verilen peygamberlerin hangi özelliğidir?

  A) Sıdk
  B) Fetanet
  C) Tebliğ
  D) İsmet
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder
 • Zeynep
 • 2021-01-04

Çok iyi