...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Bilgisayar Bilimi 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)
  >>> x = "Merhaba"
  >>> y = 242
  >>> z = 43,5
  >>> println(type(x)," - "type(y)," - "type(z))
  Yukarıda verilen komutun çıktısı hangisi olur?
  A) string - int - float
  B) char - float - int
  C) int - string - float
  D) string - float - char
  E) time - string - float
  Cevap: A
 • 2)
  I. println(5x + 3 - 2)
  II. println(2*4 + 5 / 2)
  III. println(6 - 8 / 2 + 42) 
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri integer sonuç üretir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II
  Cevap: B
 • 3)
  I. Programın temel komutlarından biridir.
  II. Mantık komutudur.
  III. Sadece true vey false değerini verir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri eğer komutu için doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III
  Cevap: D
 • 4)

  verilen koda göre;
  I. Klavyeden sıfırın altında veya yüzün üstünde bir sayı girildiğinde "Tanım aralığında olmayan bir sayı" çıktısı verecek.
  II. "Çok iyi" çıktısı alan bir kullanıcı klavyeden 46 sayısını girmiştir.
  III. 10 değerini giren bir kullanıcı "Zayıf" çıktısını alır.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III
  Cevap: C
 • 5)

  verilen koda göre;
  I. "Doğru" çıktısını verecektir.
  II. "Yanlış" Çıktısını verecektir.
  III. Hata verecektir.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız I
  Cevap: E
 • 6)

  Yukarıda verilen program çalıştırıldığında hangi çıktıyı verir?
  A) M  E  R  H  A  B  A  D  Ü  N  Y  A
  B) m e  r  h  a  b  a  d  ü  n  y  a
  C) mer    dün
       ha       ya
       ba
  D) Merhaba
       Dünya
  E) Dünya Merhaba
  Cevap: D
 • 7)
  >>> sayi = 1
  >>> toplam = 0
  >>> while sayi <= 5
  >>> toplam = toplam + sayi
  >>> sayi ++
  >>>> println (toplam)
  Yukarıda verilen program çalıştırıldığında hangi çıktıyı verir?
  A) 5
  B) 15
  C) 50
  D) 0
  E) 150
  Cevap: B
 • 8) Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi parametre kabul etmez?
  A) sqrt 
  B) print 
  C) println 
  D) random 
  E) log 
  Cevap: D
 • 9) >>> x = random()
  >>> println(type(x)) 
  Yukarıdaki kod blogunun çıktısı hangisi olur?
  A) int
  B) char
  C) 4
  D) 0,2
  E) string
  Cevap: A
 • 10) Aşağıdakilerden hangisinde python programlama dilinde bir fonksiyon doğru olarak tanımlanmıştır?
  A) fonk topla (sayi1, sayi2):
  B) def topla(sayi1, sayi2):
  C) topla(sayi1, sayi2):
  D) topla(sayi1, sayi2) def:
  E) topla(sayi1, sayi2) fonk :
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder
9. Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2. Dönem 2. Sınav test Orta 2019-04-29
9.sınıf bilgisayar bilimi 2.dönem 2.yazılı, python değişkenler, koşul ifadeleri, döngüler, fonksiyonlar, fonksiyon yazma [2]