...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Bilgisayar Bilimi DERSİ 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) >>> x = random()
  >>> println(type(x)) 
  Yukarıdaki kod blogunun çıktısı hangisi olur?

  A) int
  B) char
  C) 4
  D) 0,2
  E) string

  Cevap: A

 • 2)

  Yukarıda verilen program çalıştırıldığında hangi çıktıyı verir?

  A) M  E  R  H  A  B  A  D  Ü  N  Y  A
  B) m e  r  h  a  b  a  d  ü  n  y  a
  C) mer    dün
       ha       ya
       ba
  D) Merhaba
       Dünya
  E) Dünya Merhaba

  Cevap: D

 • 3)
  >>> sayi = 1
  >>> toplam = 0
  >>> while sayi <= 5
  >>> toplam = toplam + sayi
  >>> sayi ++
  >>>> println (toplam)
  Yukarıda verilen program çalıştırıldığında hangi çıktıyı verir?

  A) 5
  B) 15
  C) 50
  D) 0
  E) 150

  Cevap: B

 • 4)

  verilen koda göre;
  I. Klavyeden sıfırın altında veya yüzün üstünde bir sayı girildiğinde "Tanım aralığında olmayan bir sayı" çıktısı verecek.
  II. "Çok iyi" çıktısı alan bir kullanıcı klavyeden 46 sayısını girmiştir.
  III. 10 değerini giren bir kullanıcı "Zayıf" çıktısını alır.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III

  Cevap: C

 • 5)
  >>> x = "Merhaba"
  >>> y = 242
  >>> z = 43,5
  >>> println(type(x)," - "type(y)," - "type(z))
  Yukarıda verilen komutun çıktısı hangisi olur?

  A) string - int - float
  B) char - float - int
  C) int - string - float
  D) string - float - char
  E) time - string - float

  Cevap: A

 • 6)
  I. Programın temel komutlarından biridir.
  II. Mantık komutudur.
  III. Sadece true vey false değerini verir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri eğer komutu için doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III

  Cevap: D

 • 7)

  verilen koda göre;
  I. "Doğru" çıktısını verecektir.
  II. "Yanlış" Çıktısını verecektir.
  III. Hata verecektir.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız I

  Cevap: E

 • 8)
  I. println(5x + 3 - 2)
  II. println(2*4 + 5 / 2)
  III. println(6 - 8 / 2 + 42) 
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri integer sonuç üretir?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II

  Cevap: B

 • 9) Aşağıdakilerden hangisinde python programlama dilinde bir fonksiyon doğru olarak tanımlanmıştır?

  A) fonk topla (sayi1, sayi2):
  B) def topla(sayi1, sayi2):
  C) topla(sayi1, sayi2):
  D) topla(sayi1, sayi2) def:
  E) topla(sayi1, sayi2) fonk :

  Cevap: B

 • 10) Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi parametre kabul etmez?

  A) sqrt 
  B) print 
  C) println 
  D) random 
  E) log 

  Cevap: D
 • Bilgisayar Bilimi Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.