...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Peygamberimizin Hayatı 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Peygamber Efendimiz Amcası Ebu Talibin Geçim Sıkıntısı Çektiğini Anlayınca Hangi Oğlunu Yanına Alarak Bakımını Üstlenmiştir
  a) Ömer
  b) Abdullah
  c) Ali
  d) Esma
  Cevap:
 • 2) Dinimizce, özel hayata saygı ile ilgili hangisi yanlıştır?
  A) İnsanların kusurlarını araştırmamak gerekir.
  B) Yabancı bir eve gittiğimizde kapıyı kimse açmıyorsa kendimiz açıp içeri girebiliriz.
  C) El, ayak ve göz gibi organlar kişinin yaptıklarına ahirette şahitlik edeceklerdir.
  D)Dilimizi kontrol altında tutmamız gerekir. Dilimizi kontrol altında tutmazsak kötülüğün aracı olabilir.
  Cevap: B
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi, ’’Sana(Allah yolunda)ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: Maldan harcayacağınız şey, anne, baba, yakınlar, yetimler, fakirler ve yolcular için olmalıdır.’’ (Bakara 215) Ayetinden çıkarılamaz?
  a) Akrabaya yardımda bulunmak, Allah’ın bir emridir.
  b) Akrabaya yapılacak maddi yardım, belli bir miktarın altında ya da üstünde olmamalıdır.
  c) Akrabalar, yardım konusunda öncelik hakkına sahiptir
  d) Akrabaya yapılan yardımdan maksat, Allah rızasını kazanmaktır.
  Cevap: B
 • 4) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) İsraf etmek günahtır.
  B) Abdest alırken fazla su harcansa bile israf sayılmaz.
  C) Allah hangi nimet olursa olsun bizlere israf etmememizi emreder.
  D) Peygamber efendimizin israf etmeme ile ilgili hadisleri bulunmaktadır.
  Cevap: B
 • 5) Özel hayat ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Yalnızca kişinin kendisini ilgilendirir.
  B) Kişinin mahremiyetini oluşturur.
  C) Kişi özel hayatını toplumla paylaşmak zorundadır.
  D) Allah (c.c) kişinin gizlisini de saklısını da bilir.
  Cevap: C
 • 6) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Allah ne yaparsak yapalım ölçülü olmamızı istemiştir.
  B) Allah çok cimri olmamızı yada tutumsuz olmamızı istememiştir.
  C) İbadetlerde ölçülü davranmamalıyız.
  D) Birini sevdiğimiz de bile ölçülü sevmeliyiz.
  Cevap: C
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi akrabalara karşı yanlış bir davranıştır?
  A) Onlarla ilişkiyi kesmemek.
  B) Onlara karşı saygılı ve sevgili davranmak.
  C) Onlara karşı olan diğer sorumluluklarımızı yerine getirmek.
  D) Onlara karşı sadece manevi olarak yardımcı olmak.
  Cevap: D
 • 8) Peygamber efendimiz (s.a.v) akrabalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini tembihlememiştir?
  A) Peygamber efendimiz akrabalarımıza karşı saygılı olmamızı istemiştir.
  B) Akrabalarımıza karşı yardımsever olmamızı istemiştir.
  C) Akrabalarımızı yalnızca bayramlarda ziyaret etmemizi istemiştir.
  D) Akrabalarla olan ilişkimizi kesmememizi istemiştir.
  Cevap: C
 • 9) Şeytan Allah'ın huzurundan hangi kötü özelliğinden dolayı kovulmuştur?
  A) Kibir
  B) Dedikodu
  C) İftira
  D) Yalan
  Cevap: A
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi kişinin özel hayatı ile ilgili değildir?
  A) Kişinin cep telefonuna gelen mesaj.
  B) Günlük burç yorumları.
  C) Kişinin günlüğü
  D) Kişinin epostaları.
  Cevap: B
 • 11) ’’Sana (Allah yolunda) ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: Maldan harcayacağınız şey, anne, baba, yakınlar, yetimler, fakirler ve yolcular için olmalıdır.’’  (Bakara 215)
  Yukarıda verilen ayetle ilgili olarak;
  I. Allah yardımlaşmamızı istemiştir.
  II. Allah maddi olarak akrabalar yardım etmemizi istemiştir.
  III. İhtiyacı olanlara sadece maddi olarak yardım etmeliyiz.
  verilenlerden hangisi veya hangileri çıkarılabilir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: A
 • 12)
  I. Akrabalarla olan ilişkileri sağlam tutmak.
  II. Akrabalarımıza karşı yardımcı olmak.
  III. İyi ameller işlemek.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Sıla-i Rahim kavramı ile ilişkilidir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: A
 • 13)
  “…Akraba ve dostlarıyla irtibatını kesmeyenlere ve benim için ziyaretleşenlere benim de muhabbetim hak olmuştur.”
  Yukarıdaki hadisi şerif ile ilgili olarak;
  I. Peygamber efendimiz akrabalarla olan ilişkinin önemini vurgulamıştır.
  II. Bu hadis Sıla-i Rahim ile ilgilidir.
  III. Peygamber efendimiz akrabalarla ilişkisini kesenlerin kendisi ile muhabbetinin olmayacağını vurgulamıştır.
  verilenlerden hangisi veya hangileri çıkarılabilir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 14)
  “Müminler birbirlerini sevme, birbirlerine merhamet etme ve birbirlerine şefkat göstermede tek bir beden gibidir. O bedenin bir organı (bir mümin) acı çektiği zaman, bedenin diğer organları (diğer müminler) da uykusuz kalıp acı çekerler.”
  Yukarıdaki hadisi şerif ile ilgili olarak;
  I. Müminler birbilerini sevmelidirler.
  II. Tüm müminler dil, ırk farketmeksizin bir beden gibi olmalıdır.
  III. Eğer dünyanın bir bölgesinde müminler acı çekiyorsa bizlerinde o acıya ortak olması gerekmektedir.
  verilenlerden hangisi veya hangileri çıkarılabilir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 15)
  Namaz ibadeti ...................... gecesinde farz kılınmıştır.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Miraç
  B) Berat
  C) Kadir
  D) Recep
  Cevap: A
 • 16) Aşağıdakilerden hangisi nafile orucu değildir?
  A) Kaza orucu
  B) Adak orucu
  C) Ramazan orucu
  D) Pazartesi ve perşembe orucu
  Cevap: C
 • 17) Aşağıdaki namaz türlerinden hangisi diğerlerine göre daha farklıdır?
  A) Cuma namazı
  B) Akşam namazı
  C) Yatsı namazı
  D) Bayram namazı
  Cevap: D
 • 18) Peygamber efendimize ilk vahiy indiğinde efendimiz heyecanlanmış ve ilk heyecanını ................... ile paylaşmıştır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Hz. Hamza
  B) Hz. Hatice
  C) Hz. Ayşe
  D) Hz. Ali
  Cevap: B
 • 19) Komşu hakkı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Komşu hakkı İslam dininde önemli yer tutar.
  B) Yediğimiz her şeyden komşumuza da vermek zorundayız.
  C) Komşularımıza elimizden geldiğince yardım etmeliyiz.
  D) Komşularımıza karşı anlayışlı ve saygılı olmalıyız.
  Cevap: B
 • 20) ‘‘ Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez. ’’
  Yukarıda verilen ayet;
  I. Kibirlenme
  II. Küçümseme
  III. Mütevazilenme
  verilenlerden hangisi veya hangileri ile ilgilidir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder