Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Peygamberimizin Hayatı 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)
  I. Peygamber efendimiz 20 Nisan 571 yılında dünyaya gelmiştir.
  II. Peygamber efendimiz Medine'de vefat etmiştir.
  III. Peygamber efendimiz Mekke'de doğmuştur.
  Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 2)
  I. Kasım
  II. Ali
  III. Abdullah
  Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri peygamber efendimizin çocukları arasındadır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: C
 • 3) Aşağıda verilen olaylardan hangisi kronolojik olarak diğerlerinden sonra gelişmiştir?
  A) Mekke'nin müslümanlar tarafından fethi
  B) Bedir savaşı
  C) Fil olayı
  D) Hendek savaşı
  Cevap: A
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi Medine Sözleşmesinin maddelerinden biri değildir?
  A) Yahudiler kendi dinlerinde serbest olacak.
  B) Medine'ye karşı yapılan bir saldırıda Yahudiler ve Müslümanlar birlikte şehri savunacak.
  C) Müslümanlar ve Yahudiler barış içinde yaşayacak.
  D) Yahudiler Müslümanlara vergi verecek.
  Cevap: D
 • 5) Medine sözleşmesini inceleyen biri;
  I. Birlik ve beraberliği desteklediği,
  II. Kişilere dini özgürlük tanındığı,
  III. Cihat anlayışının tamamen kabul edildiğinin
  yargılarından hangisine veya hangilerine ulaşabilir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: A
 • 6)
  I. Peygamberimize inen ilk sure Alak suresidir.

  II. Kuran-ı Kerim Ramazan ayında inmeye başlamıştır.
  III. Kuran'ın ilk emri okumaktır.
  yargılarından hangisine veya hangilerine ulaşabilir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 7) Hılfül Füdül ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Peygamber efendimizin üye olduğu bir gruptur.
  B) Medine'de kurulmuştur.
  C) Erdemliler biriliği olarak da bilinir.
  D) Yardımlaşma amacıyla kurulmuş bir gruptur.
  Cevap: B
 • 8)
  I. Kuba Mescid-i
  II. Mescidi Aksa
  III. Mescid-i Nebi
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri peygamber efendimiz tarafından Medine'de yapılan mescitler arasındadır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 9)
  I. Muhacir: Mekke'den Medineye hicret eden müminler.
  II. Ensar: Medine'de hicret edenlere yardım eden müminler.
  III. Hicret: Zorunlu olarak bir bölgeden başka bölgeye göç.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğru olarak açıklanmıştır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 10) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) İnsanlar birbirlerinin davranışlarından etkilenirler.
  B) Kötü ortamda bulunan insanlar bir süre sonra bu ortamın özelliklerini alırlar.
  C) Yaptığımız davranışlar diğer insanlar üzerinde etkilidir.
  D) İnsanlar davranışlardan çok sözleri örnek alırlar.
  Cevap: D
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi güvenilir bir insanın yapacağı davranışlardan biri değildir?
  A) Emanete sahip çıkar
  B) Sorumluluk bilinci gelişmiştir.
  C) Kendi sorumluluğundan başka hiçbir şey yapmaz.
  D) Yardımseverdir.
  Cevap: C
 • 12) Suffa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Bir eğitim kurumudur.
  B) Peygamber efendimizin istemi ile yapılmıştır.
  C) Medine'de yapılmıştır.
  D) Bugün eğitim vermektedir.
  Cevap: D
 • 13) Peygamber efendimiz Mekke'den Medine'ye hangi sahabe ile hicret etmiştir?
  A) Hz. Ali
  B) Hz. Ebubekir
  C) Hz. Ömer
  D) Hz. Zeyd
  Cevap: B
 • 14) Peygamber efendimizi örnek alan bir kişi aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaz?
  A) Büyüklerine saygıda kusur etmez
  B) Küçüklerine sevgisini pek az gösterir.
  C) Yardımsever ve barış yanlısıdır.
  D) Ailesine karşı merhametlidir.
  Cevap: B
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi anne babanın çocuklarına karşı görevlerinden biri değildir?
  A) Çocuklarına güzel isim vermek.
  B) Çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamak.
  C) Çocukları iyi ahlak üzerine yetiştirmek.
  D) Çocuklara karşı katı disiplinli olmak.
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder