...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Matematik DERSİ 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1)

  Verilen şekilde soru işareti ile gösterilen yere hangisi gelmelidir?

  A) 30
  B) 40
  C) 50
  D) 60

  Cevap: C

 • 2) Eslem ödevlerini yapmaya saat 16.00 da başlamış ve 17.50 de bitirmiştir.
  Buna göre Eslem toplamda kaç dakikada ödevlerini tamamlamıştır?

  A) 80
  B) 92
  C) 100
  D) 110

  Cevap: D

 • 3) Süresi 130 dakika olan bir filme Mehmet saat 13.00 başlarsa hangi saatte filmi bitirir?

  A) 15.00
  B) 15.10
  C) 15.20
  D) 16.00

  Cevap: B

 • 4) İki dar açının toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

  A) 180
  B) 170
  C) 10
  D) 21

  Cevap: A

 • 5)

  Verilen şekle göre a + b işleminin sonucu hangisidir?

  A) 54
  B) 78
  C) 48
  D) 16

  Cevap: C

 • 6)

  Verilen şekilde açı kaç derece daha açılırsa yeni oluşan açı bir dar açı olmaz?

  A) 34
  B) 41
  C) 67
  D) 79

  Cevap: D

 • 7) Aşağıda kesir ve yazılışları eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden;
  I. Yedi bölü iki = 7 / 2
  II. Dörtte bir = 1 / 4
  III. Beşte altı = 6 / 5
  hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: D

 • 8)
  I. 3 / 5 kesri basit bir kesirdir.
  II. Eşit kenar üçgenin bütün kenarları birbirine eşittir.
  III. İkiz kenar bir üçgenin bir açısı her zaman 90 derecede büyüktür.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: A

 • 9)
  I. A(AOB) = 90 => Dik açı
  II. A(AOB) < 90 => Dar açı
  III. A(AOB) > 90 => Geniş açı
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: D

 • 10)
  I. 154 dk = 2 saat 34 dakika
  II. 95 dk = 1 saat 45 dakika
  III. 103 dk = 1 saat 43 dakika
  Yukarıda verilen zaman dönüşümlerinden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: C

 • 11) Aşağıda okunuşları verilen kesirlerden hangisi  5 / 8 kesrinin okunuşudur?

  A) Beşte sekiz
  B) Sekizde beş
  C) Sekiz bölü beş
  D) Beşte beş

  Cevap: B

 • 12) Aşağıda verilen kesirlerden hangisi  üçte iki sayısının karşılığıdır?

  A) 2 / 1
  B) 3 / 2
  C) 2 / 3
  D) 1 / 3

  Cevap: C

 • 13) Bir otobüste seyahat etmekte olan Murat'ın seyahati ile ilgili şunlar bilinmektedir:
  I. Murat seyahate saat 10.00'da başlamıştır.
  II. Seyehat toplamda 146 dakika sürmüştür.
  buna göre Murat gideceği yere vardığında saat kaç olur?

  A) 12.26
  B) 12.58
  C) 13.06
  D) 13.28

  Cevap: A

 • 14)

  Verilen tablo ile ilgili olarak:
  I. Tavşan sayısı tilki sayısından 6 kat fazladır.
  II. Tavşan sayısı ile fil sayısı arasındaki fark; maymun sayısı ile zürafa sayısı arasındaki farka eşittir.
  III. En az sayıda tilki vardır.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: D

 • 15)
  I. Bir dik açı 150 derecedir.
  II. Bir doğru açı 180 derecedir.
  III. 90 derecede az olan açılara dar açı denir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: B
 • Matematik Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.