Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Matematik 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıda okunuşları verilen kesirlerden hangisi  5 / 8 kesrinin okunuşudur?
  A) Beşte sekiz
  B) Sekizde beş
  C) Sekiz bölü beş
  D) Beşte beş
  Cevap: B
 • 2) Aşağıda verilen kesirlerden hangisi  üçte iki sayısının karşılığıdır?
  A) 2 / 1
  B) 3 / 2
  C) 2 / 3
  D) 1 / 3
  Cevap: C
 • 3) Aşağıda kesir ve yazılışları eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden;
  I. Yedi bölü iki = 7 / 2
  II. Dörtte bir = 1 / 4
  III. Beşte altı = 6 / 5
  hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 4)
  I. 154 dk = 2 saat 34 dakika
  II. 95 dk = 1 saat 45 dakika
  III. 103 dk = 1 saat 43 dakika
  Yukarıda verilen zaman dönüşümlerinden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: C
 • 5)
  I. Bir dik açı 150 derecedir.
  II. Bir doğru açı 180 derecedir.
  III. 90 derecede az olan açılara dar açı denir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: B
 • 6)
  I. 3 / 5 kesri basit bir kesirdir.
  II. Eşit kenar üçgenin bütün kenarları birbirine eşittir.
  III. İkiz kenar bir üçgenin bir açısı her zaman 90 derecede büyüktür.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: A
 • 7)
  I. A(AOB) = 90 => Dik açı
  II. A(AOB) < 90 => Dar açı
  III. A(AOB) > 90 => Geniş açı
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 8) Eslem ödevlerini yapmaya saat 16.00 da başlamış ve 17.50 de bitirmiştir.
  Buna göre Eslem toplamda kaç dakikada ödevlerini tamamlamıştır?
  A) 80
  B) 92
  C) 100
  D) 110
  Cevap: D
 • 9) Süresi 130 dakika olan bir filme Mehmet saat 13.00 başlarsa hangi saatte filmi bitirir?
  A) 15.00
  B) 15.10
  C) 15.20
  D) 16.00
  Cevap: B
 • 10) Bir otobüste seyahat etmekte olan Murat'ın seyahati ile ilgili şunlar bilinmektedir:
  I. Murat seyahate saat 10.00'da başlamıştır.
  II. Seyehat toplamda 146 dakika sürmüştür.
  buna göre Murat gideceği yere vardığında saat kaç olur?
  A) 12.26
  B) 12.58
  C) 13.06
  D) 13.28
  Cevap: A
 • 11) İki dar açının toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
  A) 180
  B) 170
  C) 10
  D) 21
  Cevap: A
 • 12)

  Verilen tablo ile ilgili olarak:
  I. Tavşan sayısı tilki sayısından 6 kat fazladır.
  II. Tavşan sayısı ile fil sayısı arasındaki fark; maymun sayısı ile zürafa sayısı arasındaki farka eşittir.
  III. En az sayıda tilki vardır.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 13)

  Verilen şekilde soru işareti ile gösterilen yere hangisi gelmelidir?
  A) 30
  B) 40
  C) 50
  D) 60
  Cevap: C
 • 14)

  Verilen şekle göre a + b işleminin sonucu hangisidir?
  A) 54
  B) 78
  C) 48
  D) 16
  Cevap: C
 • 15)

  Verilen şekilde açı kaç derece daha açılırsa yeni oluşan açı bir dar açı olmaz?
  A) 34
  B) 41
  C) 67
  D) 79
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder