...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Temel Dinî Bilgiler DERSİ 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Ahiret hayatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Dünyada yapılanların karşılığının bulunacağı yerdir.
  B) Sonsuzdur.
  C) Cennet ve cehennemin bulunduğu dünyadır.
  D) Doğduğumuz anda ahiret hayatımız başlar.

  Cevap: D

 • 2)
  * Cuma namazı
  * 5 vakit namaz
  * Cenaze namazı
  * Teravih namazı
  * Bayram namazı
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesine farz namazları arasındadır?

  A) 2
  B) 3
  C) 4
  D) 5

  Cevap: A

 • 3) Oruç ibadeti ile ilgili verilenlerden hangisi doğru değildir?

  A) Ramazan ayında yerine getirilir.
  B) Sahur ile başlar ve imsak ile biter.
  C) Oruç esnasında bir şey yenilip içilmez.
  D) İstisnasız herkes tarafından tutulması zorunludur.

  Cevap: D

 • 4) Aşağıda verilen mübarek ay-gün ve eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

  A) Ramazan: İslam'ın şartlarından olan orucun tutulduğu aydır.
  B) Recep: Üç aylardan biridir.
  C) Kadir: Bin aydan daha hayırlı gecedir.
  D) Mevlid: Üç ayların başlangıcıdır.

  Cevap: D

 • 5) Namaz kılarken kişinin 90 derece eğilmesine .................. denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) secde
  B) rüku
  C) tekbir
  D) tahiyyat

  Cevap: B

 • 6) Teravih namazı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Yılın belirli zamanlarından kılınır.
  B) 20 rekattan oluşur.
  C) Farz namazlarından biridir.
  D) Sadece ramazan ayında kılınır.

  Cevap: C

 • 7) Meleklerle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Allah'a ibadet etmek için yaratılmışlardır.
  B) Özgür iradeleri yoktur.
  C) Gaybı bilirler.
  D) Cinsiyetleri yoktur.

  Cevap: C

 • 8) İslam dininde kişinin verilen görevlerden sorumlu tutulması için;
  I. Aklı başında olmak
  II. Zengin olmak
  III. Bluğ çağına ermiş olmak.
  verilenlerden hangisini veya hangilerini taşıması gerekmektedir?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: C

 • 9)
  I. Azrail - Can almak
  II. Kiramen katibin - İnsanın sağında ve solunda bulunup sevap ve günahları yazmak.
  III. İsrafil - Doğa olayları ile ilgilenmek.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: A

 • 10) Aşağıda verilen namazlardan hangisi kati olarak Allah tarafından emredilmiş ve yapılmaması halinde günah kazanılacağı belirtilmiştir?

  A) Cenaze namazı
  B) Akşam namazı
  C) Bayram namazı
  D) Teeccüd namazı

  Cevap: B

 • 11) Allah'ın her şeyi görmesi anlamına gelen sıfatı hangisidir?

  A) Semi
  B) Basar
  C) İlim
  D) İrade

  Cevap: B

 • 12) Zekat ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

  A) Toplumsal yardımlaşmayı sağlar.
  B) İnsanlar arasındaki maddi farklılığı artırır.
  C) İslam'ın beş şartından biridir.
  D) Yerine getirilmesinde bazı kıstaslar bulunmaktadır.

  Cevap: B

 • 13) Cennete gitmenin ilk ve en önemli şartı aşağıdakilerden hangisidir.
  A)Allah’ı Rab; Hz. Muhammed’i Peygamber olarak kabul etmek.
  B)Namaz kılmak
  C)Yetim ve kimsesizleri koruyup ihtiyaçlarını karşılamak
  D)Meleklerin varlığına inanmak.
  Cevap: A

 • 14)
  * Kardeş
  * Dede
  * Baba
  * Torun
  * Komşu
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesine zekat verilmez?

  A) 2
  B) 3
  C) 4
  D) 5

  Cevap: B

 • 15) Zekat ibadetini yerine getirebilmek için malın en az kaçta kaçını yoksullara verilmesi gerekmektedir?

  A) Onda birini
  B) Yirmide birini
  C) Otuzda birini
  D) Kırkta birini

  Cevap: D

 • 16) Meleklerle ilgili olarak;
  I. Ruhani varlıklardır.
  II. Yemezler ve içmezler.
  III. Ateşten yaratılmışlardır.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: A

 • 17) Namaz ibadeti ile ilgili olarak;
  I. Ahirette ilk olarak sorulacak ibadettir.
  II. Dinin direğidir.
  III. İslam'ın beş şartından biridir.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: D

 • 18) Şirk en sade olarak Allah'a ortak koşmak anlamına gelmektedir.
  Buna göre;
  I. Türbelerde yatanlardan yardım istemek.
  II. İbadetleri sadece gösteriş olsun diye yapmak.
  III. Maddiyatı Allah'tan çok sevmek.
  verilenlerden hangisi veya hangileri şirk inancına örnektir?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: D

 • 19) Namazın şartlarından olan Setr-i Avret hangisi ile ilgilidir?

  A) Örtünme
  B) Temizlenme
  C) Niyet
  D) Abdest

  Cevap: A

 • 20) Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?

  A) Meleklerin var olduğuna inanmak - Meleklere iman
  B) Başımıza gelen her şeyin Allah'tan geldiğine inanmak - Hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine iman
  C) Kutsal kitapların peygamberler tarafından yazıldığına inanmak - Kitaplara iman
  D) Hz. Adem'den Hz. Muhammed (s.a.v)'e kadar gönderilmiş tüm peygamberlere inanmak - Peygamberlere iman

  Cevap: C
 • Temel Dinî Bilgiler Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.