...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Bilim Uygulamaları 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) NH3 bileşiğini oluşturan elementler hangisinde doğru verilmiştir?
  A) Azot ve Hidrojen
  B) Azot ve Helyum
  C) Neon ve Hidrojen
  D) Neon ve Helyum
  Cevap: A
 • 2)
  I. Yumurtlama ile çoğalır ve yumurtalarını suya bırakır.
  II. Su ortamında yaşayabilir.
  III. Dış döllenme görülür.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri balıklar için doğrudur?
  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız III
  Cevap: A
 • 3)
  I. Deri değiştirme özelliğine sahiptir.
  II. Kuluçkaya yatma görülür.
  III. Kabuklu yumurta üretir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri yılanlar için doğrudur?
  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız III
  Cevap: C
 • 4) Aşağıdaki canlılardan hangisi başkalaşım geçirir?
  A) Köpek
  B) Kelebek
  C) Arı
  D) Sinek
  Cevap: B
 • 5) Bitkilerin vejatatif olarak üremesini sağlayan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Çilek
  B) Spor
  C) Döllenme
  D) Kuluçka
  Cevap: A
 • 6) Aşağıdaki durumlardan hangisinde bakterilerin varlığından söz edilemez?
  A) Ekmeğin küflenmesi
  B) Suyun içilmez hale gelmesi
  C) Yemeğin bozulması
  D) Kurbağanın başkalaşım geçirmesi
  Cevap: D
 • 7) Ses en iyi .......... maddelerde yayılır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Gaz
  B) Katı
  C) Sıvı
  D) Saydam
  Cevap: B
 • 8) Kimyasal değişim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Maddenin kimliği değişmez.
  B) Maddenin hali değişebilir.
  C) Madde fiziksel ve kimyasal olarak değişime uğrar.
  D) Madde yeni bir maddeye dönüşür.
  Cevap: A
 • 9)
  I. Işık doğrusal hareket eder.
  II. Işık boşlukta ilerlemez.
  III. Işığın yansıma özelliği vardır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 10)
  I. Boşlukta yayılır.
  II. Yankı vardır.
  III. Doğal ve yapay kaynaklara sahiptir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri ses için doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: B
 • 11) Aşağıdaki canlıların hangisinde iç döllenme görülür?
  A) Balık
  B) Yılan
  C) Kedi
  D) İstavrit
  Cevap: C
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi çimlenme için gerekli değildir?
  A) Su
  B) Işık
  C) Oksijen
  D) Sıcaklık
  Cevap: B
 • 13) Aşağıdaki canlıların hangisinde bölünerek üreme görülür?
  A) Amip
  B) Kestane
  C) Kaplumbağa
  D) Planarya
  Cevap: A
 • 14) Aşağıdaki canlılardan hangisi embriyo dönemini anne karnında geçirir?
  A) Yılan
  B) Tavuk
  C) Kuş
  D) Kuzu
  Cevap: D
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir çevre dostu enerji kaynaklarından biri değildir?
  A) Doğal gaz
  B) Biyokütle
  C) Güneş
  D) Akarsu
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder