...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Sözlük anlamı ile boyun eğme, saygı duyma, itaat etme anlamına gelen kavram hangisidir?
  A) İbadet
  B) İman
  C) Dua
  D) Tevfik
  E) Taasuf
  Cevap: A
 • 2) Allah’a olan imanımızı, sevgimizi koruyan, güçlendiren davranışları ana başlıklarını yazıp birer örnek veriniz?
  a-…………………… Misal:……………………………
  b-…………………… Misal:……………………………
  c-…………………… Misal:……………………………
  d-…………………… Misal:……………………………
  Cevap: a: Sabretmek -- Hastalandığımızda sabırlı olmak.
  b: Tevekkül sahibi olmak. -- Allah'a imanda kusursuz olmak.
  c: Kaza ve kadre inanmak. -- Hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak.
  d: Teslimiyet: Allah'a tam olarak teslim olmak.
 • 3) Şirk İnancının 2 madde halinde tanımlayınız.
  a)
  b)
  Cevap: a: İbadet ve salih amellerde Allah rızasından başka gayeler taşımak ve ihlası yok eden riya ve gösterişe kaçmak.
  b: Allah'tan başka varlıklara tapmak, Allah'a ortak koşmak ve Allah ile iletişimde araya aracı sokmak.
 • 4) İslamdaki bilgi kaynaklarını önem sırasına göre yazınız?
  I)
  II)
  III)
  Cevap: I: Vahiy
  II:Akıl
  III: Duyular
 • 5) Bir Müslüman;
  Günah işlerse, (içki, kumar) veya
  Kul hakkı yerse, (dedikodu, iftira) veya
  İbadet etmezse, (namaz, oruç)
  Allah’a olan imanı, inancı hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
  A) Günah işlediği için dinden çıkmıştır.
  B) Kul hakkı yediği için Müslümanlığı bitmiştir.
  C) İmanı, inancı zayıflamış, güçsüzleşmiştir.
  D) Yukarıdaki eylemler önemli değil, en önemlisi kalbimizi temiz tutmaktır.
  E) İmanı gider. İmansız olur.
  Cevap: C
 • 6) “Erkek veya kadın, mümin olarak, kim yararlı işler işlerse, işte onlar cennete girerler, kendilerine zerre kadar zulmedilmez. (Nisa, 124)” âyetinden hangi sonuç çıkarılabilir?
  A) Salih amel işleyen mümin erkek ve mümin kadınlar cennete girer
  B) Yalnız Salih amel işleyen mümin kadınlar cennete girer
  C) Yalnız Salih amel işleyen mümin erkekler cennete girer
  D) Salih amel işlemeyen cennete girebilir
  E) Önemli olan salih ameldir, imana gerek yoktur.
  Cevap: A
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın en sevgili kuludur?
  A) İbadet eden ama ahlaklı olmayan Müslüman
  B) Ahlaklı olan ama ibadet etmeyen Müslüman
  C) İmanın 6 şartına inanmayan ama ahlaklı olan
  D) İman edip ibadet eden ve ahlaklı olan Müslüman
  E) İman eden ama salih amel işlemeyen
  Cevap: D
 • 8) İslam’da, Allah katında, Kur’an-ı Kerim’de en önemli üç şey aşağıdakilerden önem sırasına göre hangisidir?
  A) Ahlak-İbadet-İman
  B) İbadet-ahlak-İman
  C) İman-İbadet-Ahlak
  D) Kalp temizliği-İbadet-Ana, babaya saygı
  E) Ahlak-İman-İbadet
  Cevap: C
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’e iman etmenin şartlarından değildir?
  A) Kur’an’ın bozulmadığına inanmak
  B) Kur’an’daki bilgilerin doğru olduğuna inanmak
  C) Kur’an’ın her devirde geçerli olduğuna inanmak
  D) Kur’an’ı yukarda tutup okumak
  E) Kur’an’daki 6666 ayetin hepsine inanmak
  Cevap: D
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi Şirk inancına bir örnek değildir?
  A) Bir kişinin kendisinin her şeyi bildiğini ifade etmesi
  B) Paranın en yüce değer olduğuna inanması
  C) Materyalizm ’deki gibi Maddenin, Tanrı gibi ezeli (başlangıcının olmaması) olduğuna inanması
  D) Dedikodu yapması
  E) Allah vardır fakat şifayı, başarıyı zenginliği başka varlıkların (insan, türbe, yatır, ağaç, boncuk v.b.)  yarattığına inanması
  Cevap: D
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
  A) Yahudiler ve Hıristiyanlar, Allah’ın varlığına inanırlar 
  B) Allah’ın varlığına inandığımız halde Allah’a insan özellikleri verirsek iman etmemiş oluruz 
  C) David, İsaac, Jouseef gibi isimler Hıristiyanların Peygambere inandığını gösterir 
  D) İslamiyet’te Allah’a inanılırken sadece Allah’ın var olduğuna inanılır.
  E) Yahudiler ve Hıristiyanlar, Allah’a şirk koşarlar ve iman esaslarından bazılarını inkar ederler.
  Cevap: D
 • 12) "İmanın 6 şartından birine eksik inanırsak veya  Kur’an-ı Kerim’den bir ayete inanmaz isek namaz kılan biri  olsak  dahi Allah katında imanımız ve Müslümanlığımız,…..………”
   Yukarıdaki boşluğa uygun gelen cümle aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İmanımız devam eder.
  B) İmanımız, Müslümanlığımız gider, kaybolur.
  C) Müslümanlığımız devam eder ama zayıflar.
  D) İyilikler yapıyorsak, imanımızın eksik olması önemli değildir.  
  E) İmanımız zayıflar.
  Cevap: B
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi İslami bilgilerin dört ana kaynağı ile ilgili değildir?
  A) Kur’an dini buyruk ve yasakların birinci ana kaynağıdır.   
  B) Müslümanlar namazın nasıl kılınacağını sünnet sayesinde öğrenmişlerdir.  
  C) Din alimlerinin yorumlarının kaynağı, ayet ve hadisler olmalıdır.
  D) Domuzu yasaklayan sünnettir.   
  E) Salim duyular (bilim) İslamda bilgi kaynağıdır.
  Cevap: D
 • 14) Aşağıdaki tanımlardan yanlış olan hangisidir?
  A) Kafir: İman esaslarını ve İslamın şartlarını İNKAR EDEN kişi
  B) Münafık: İslama kalben inanmadığı halde inanmış gibi görünen ikiyüzlü kişi
  C) Müşrik: Allahın varlığını inkar edip başka tanrılara inanan kişi
  D) Mümin: İmanın 6 şartına ve İslamın 5 şartına kalben inanan kişi
  E) Müşrik: Allahın var olduğuna inandığı halde Allahın yanına başka bir tanrı getirerek Allaha eş koşan kişi
  Cevap: C
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın yarattıklarını koruyup gözettiğini gösteren durumlardan biri değildir?
  A) Evreni ve içindeki tüm varlıkları yoktan yaratmış olması   
  B) İnsanlara doğru yolu göstermek üzere birçok peygamber göndermiş olması  
  C) İyiyi, kötüyü, doğruyu, yanlışı ayırabilmesi ve zarara uğramaması için insana akıl, fikir ve anlayış vermesi 
  D) Canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan yiyecek, içecek gibi temel ihtiyaçları var etmiş olması 
  E) Helali, haramı, ibadetleri vb. öğrenmede ve İslam’a uygun yaşamalarını sağlamada rehber olmak üzere insanlara ilahi kitaplar göndermiş olması
  Cevap: A
 • 16)
  • Allah gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları koruyup gözetir. 
  • Allah görünen ve görünmeyen bütün varlık alemini her yönüyle bilir. 
  • Allah, gözetimi altında olduğunu ve sorumlu tutulacağını insana hatırlatır. 
  • Allah insana herkesten ve her şeyden çok daha yakındır. 
  Verilen bilgiler aşağıdaki ayetlerle anlam yönünden eşleştirildiğinde hangi ayet dışarda kalır? 
  A) “...Gökleri ve yeri koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O yücedir, büyüktür.” (Bakara suresi, 255. ayet) 
  B) “Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. O, kalplerin içinde ne varsa onu da hakkıyla bilir.” (Fatır suresi, 38. ayet) 
  C) “… Biz ona (insana) şah damarından daha yakınız.” (Kaf suresi,16. ayet) 
  D) “İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır?” (Kıyame suresi, 36. ayet) 
  E) “Allah pisliği akıllarını kullanmayanların üzerine yağdırır.” (Yunus Süresi 100. Ayet)
  Cevap: E
 • 17) İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz(den ibaret) değildir. Asıl iyilik, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin;
  mala olan sevgilerine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, (ihtiyacından dolayı) isteyene ve (özgürlükleri için) kölelere verenlerin; namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda (direnip) sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar, doğru olanlardır. İşte bunlar, Allah’a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir.”Bakara177
  Yukarıdaki ayette Allaha göre iyilik,(CENNETE GİREBİLMENİN Allah’ın sevgisine ulaşabilmenin)  ÖNEM SIRASINA GÖRE aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ahlak-İman-İbadet  
  B) İman-Ahlak- İbadet 
  C) İbadet-Ahlak-İman 
  D) Kalp temizliği-Namaz-Allaha iman
  E) İman-İbadet-Ahlak
  Cevap: E
 • 18) Aşağıdakilerden hangisi Allah’a iman etmenin tanımı içinde yer almaz?
  A) Allah’ın 14 sıfatına eksiksiz inanmak
  B) Allah’a Tevhid inancı içinde inanmak
  C) Allah’ın en yüce varlık olduğuna inanmak
  D) Allah’ın dediklerini uygulamak
  E) Allah’a Hristiyanlık ve Yahudilikteki gibi insan özelliği vermeden ve aciz özellikler vermeden inanmalıyız.
  Cevap: D
 • 19) Allah’ın kendisini her zaman ve her yerde görüp gözettiğine inanan bir insanın aşağıdakilerden hangisini yapması doğru olmaz?
  A) İhtiyacı olanlara yardımcı olması 
  B) Allah’ın yasak ettiği şeyleri yapmaktan sakınması 
  C) Görev ve sorumluluk bilinciyle yaşamını sürdürmesi 
  D) İnsanların kendisini görmediğini durumlarda günah işlemesi 
  E) Duygu, düşünce ve davranışlarında hep Allah’ın rızasını gözetmesi
  Cevap: D
 • 20) "Dokuzuncu Sınıfta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde öğretmen Ekrem Sevil öğrencilerine: Bir resim, ressamın; bir bina, ustasının varlığını gösterir. Çünkü resmin ya da binanın varlığı tesadüflerle açıklanamaz. Örneğin okul binamızın bir yapıcısı olmadan tesadüfen kendiliğinden oluştuğunu düşünebilir miyiz? Maddenin aklı olmadığına göre bu dizaynı kendi kendine yapamaz. Dizaynı-düzeni-programı akıllı birisi yapması gerekir.” diyerek neyi anlatmaya çalışmıştır?
  A) Bina ve resim tekniklerini
  B) Öğrencilerini resme ilgilerini çekmek
  C) Din kültürü dersi ile resim dersi arasında bağ kurmaya çalışmıştır         
  D) Allah’ın varlığına örnek vermektedir.
  E) Öğretmenin resme olan ilgisini vurgulamak

  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder