Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Bir Müslüman; Günah işlerse, (içki, kumar) veya Kul hakkı yerse, (dedikodu, iftira) veya İbadet etmezse, (namaz, oruç)
  Allah’a olan imanı, inancı hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
  A) Günah işlediği için dinden çıkmıştır.
  B) Kul hakkı yediği için Müslümanlığı bitmiştir.
  C) İmanı, inancı zayıflamış, güçsüzleşmiştir.
  D) Yukarıdaki eylemler önemli değil, en önemlisi kalbimizi temiz tutmaktır.
  E) İmanı gider. İmansız olur.
  Cevap: C
 • 2) De ki: O, Allah’tır, bir tekdir. Allah sameddir.(Her şey ona muhtaçtır, O hiçbir şeye muhtaç değildir.) Ondan çocuk olmamıştır (kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir). O’NUN HİÇBİR DENGİ, BENZERİ YOKTUR.” (İhlas suresi, 1-4)
  Ayetlerde İslam’ın hangi inanç esası dile getirilmektedir?
  A) Nübüvvet
  B) Tevhit
  C) Ahiret
  D) Kıyamet
  E) Peygamber inancı
  Cevap: B
 • 3) Allahın sevgisine ulaşabilmenin, Cennete gidebilmenin ve ebedi saadeti elde etmenin en önemli birinci şartı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İmanlı olmak
  B) Bol bol sadaka vermek
  C) Çok bilgili olmak
  D) Çok zengin ve ünlü olmak
  E) Oruç tutmak
  Cevap: A
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi  Allah’ın zati sıfatlarından değildir?
  A) Vücut
  B) Tekvin
  C) Muhalefetün lil havadis
  D) Beka
  E) Kıdem
  Cevap: B
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi insanın Allah ile iletişim kurma yollarından biri değildir?

  A) İbadet etmek
  B) Kur’an okumak
  C) Selamlaşmak
  D) Dua etmek
  E) Tövbe etmek
  Cevap: C
 • 6) “Platon'dan beri FİLOZOFLARIN ÇOĞU, Tanrı'nın ölümsüzlüğü ya da varlığı konusunda «ispatlar» ortaya koymayı belli başlı iş saymıştır.” diyen FİLOZOF Bertrand Russell’in sözleri ışığı altında aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
  A) Felsefe Tarihindeki filozofların büyük çoğunluğu ittifak halinde Tanrı’ya inanmıştır.
  B) Felsefe Tarihindeki filozofların büyük çoğunluğu ateist değildir.
  C) Aklı rehber edindiği vakit insan, Tanrı’nın var olduğuna ulaşır.
  D) Tanrı’nın var olduğunu bilemeyiz, kanıtlayamayız.
  E) Felsefe inançsızlığı çoğaltmaz, aksine Tanrı’ya götürür.
  Cevap: D
 • 7) La ilahe illallah cümlesinin Türkçe anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Allah birdir.                           
  B) Kalıcı olan yalnız Allah’tır.  
  C) Her şeyi yaratan Allah’tır.   
  D) Allah’tan başka Tanrı yoktur   
  E) Allah tektir.
  Cevap: D
 • 8) Medine’nin ileri gelen ailelerinden birine mensup bir kişi hırsızlık yapar. Cezanın infaz edilmemesi için bazı kişiler, Hz. Peygamberimize gelerek aracı olurlar. Bu duruma çok öfkelenen Hz. Peygamberimiz şöyle bir konuşma yapar: “Unutmayın sizden öncekiler aralarında zengin ve güçlü kimseler suç işlediklerinde onları cezalandırmazlar, ama fakir ve güçsüz kimseler suç işlediklerinde en ağır cezaları verirlerdi. Onlar bu yüzden yok oldular. Allah’a yemin ederim ki, kızım Fatma bile suç işlese onu cezalandırırım.” 
  Yukarıdaki olayda Hz. Peygamberimizin hangi özelliği anlatılmaktadır?
  A) Güvenilir olması
  B) Sebatkâr olması
  C) Adaletli olması
  D) Doğru sözlü olması
  E) Peygamber olması
  Cevap: C
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi insanın Allah katında üstün, şerefli olma sebeplerinden değildir?
  A) Akıllı olması
  B) Kötülüğü emreden Nefsi olmasına rağmen iyi yolu tercih etmesi
  C) Allah’ın subuti sıfatlarına sınırlı da olsa sahip olması ile ilahi bir ruha sahip olması
  D) Aklını iyi yönde kullanması 
  E) İradesini iyi yönde kullanması
  Cevap: A
 • 10) Tanrı inancı ile ilgili olarak aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
  A) Tanrı inancı herkeste bulunur çünkü doğuştan gelir.
  B) Tanrı’ya evrendeki muhteşem düzene bakarak akıl yoluyla ulaşılabilir.  
  C) Gerçek İlah’ın özelliklerini Kur’an’dan öğrenip  o zaman doğru şekilde iman edebiliriz 
  D) Dünyadaki herkes Allah’a Tevhid inancı içinde inanır. 
  E) Felsefe tarihindeki filozofların çoğu, özellikle rasyonalist (akılcı) filozofların hepsi Tanrı’nın var olduğunu kabul etmiştir.
  Cevap: D
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi Allah inancına destek olan bir kanıt değildir?
  A) Akıl, Ruh, gönül, sevgi vardır gözle görülmez Cesaret, erdem elle tutulmaz, soyuttur. Ama vardır.
  B) Allah, gözle görülmez fakat akıl ile kanıtlanır.
  C) Nötron somuttur fakat çıplak gözle ve makine ile görülmez.,
  D) Materyalizm (maddecilik) ve  ateizm, en doğru felsefi akımdır.
  E) Evrendeki intizam (düzen) Allah’ın izidir,O’nun  kanıtıdır.
  Cevap: D
 • 12)
  I-Evrende bir düzen vardır.(150.000 km kılcal damar- 23⁰ 27 dk. dünyanın eğikliği v.b.)
  II-. Bu düzen (uyum) kendi kendine TESADÜFEN olamaz. Çünkü atomun aklı yoktur. Aklı olmayan varlık düzen kuramaz. Bunu akıllı birisi yapması gerekir.(Sıra→Marangoz / Uçak→Mühendis v.b.)
  III-O halde Evreni de düzenleyen insan üstü en yüce bir varlık vardır. O da Allah’tır
  Yukarıdaki önermeler ile insan, hangi yönü ile Allah’ın varlığını bulmaktadır?
  A) Hocaların (Ekrem Sevil) etkisi (Çevre)  
  B) İçindeki sığınma duygusuyla (Psikolojik)  
  C) Aklı ile (Felsefi)  
  D) Yukarıdaki önermeler felsefeye aykırıdır. 
  E) Tanrı aklın konusu değildir.
  Cevap: C
 • 13) A-Allah’tan başka tanrı olmadığına ve en yüce varlığın Allah olduğuna inanmaya ……………….inancı denir. 
  B-Allah’ın varlığına inandığı halde Allah’ın üstün özelliklerini başka bir varlığa aynısını vererek Allah’ın yanına başka tanrılar getirmeye, Allaha aciz özellikler vermeye  .....................İnancı denir
  Yukarıdaki boşluklara  uygun olan şık hangisidir? 
  A) İlah-Kafir
  B) Tevhid-Şirk
  C) Semavi-Münafık
  D) Tevhid-Kafirlik
  E) Vahdet-Ortaklık
  Cevap: D
 • 14) Allah’a varlığına inandığı halde Allah’ın kutsal kitabına inanmayan kişi Allah’ın hangi sıfatına inanmamış olur ve inanmamasının arka planında ne vardır?
  A) Kelam / İnatçılık   
  B) İlim / Kendi egosunu (nefsini) üstün görmesidir (Kibir)
  C) Kudret/Kıskançlık       
  D) Kudret/Hasedçilik           
  E) Yaratma/ Kibir
  Cevap: E
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi İslam’a göre Allah’ın yaratıcılığına yakışmaz?
  A) Allah, her şeyi yaratandır. Tevhid inancına göre Allah’tan başka (şifa, rızık v.b.) yaratıcı yoktur.     
  B) Allah, insanlara bir şeyi yaratırken (şifa, rızık) genellikle sebepler zincirine göre izin vererek vardan yaratır. 
  C) Allah, hem yoktan (H) hem de vardan (H2O) sınırsız bir güçle  yaratır. 
  D) Allah, evreni yaratandır. Fakat ilgisini kestiği için doğadaki olaylar kendi kendine oluşur, evrene karışmaz 
  E) Başarı, şifa için elimizden gelen fiziksel tedbirleri alırız o işin sonucunu Allah yaratacağına inandığımız için Allaha dua ederiz.
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder