Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Bir Müslüman;
  Günah işlerse, (içki, kumar) veya
  Kul hakkı yerse, (dedikodu, iftira) veya
  İbadet etmezse, (namaz, oruç)
  Allah’a olan imanı, inancı hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
  A) Günah işlediği için dinden çıkmıştır.
  B) Kul hakkı yediği için Müslümanlığı bitmiştir.
  C) Yukarıdaki eylemler önemli değil, en önemlisi kalbimizi temiz tutmaktır.
  D) İmanı, inancı zayıflamış, güçsüzleşmiştir. 
  E) İmanı gider. İmansız olur.
  Cevap: D
 • 2) I-Araştırmadan ve delillere dayanmadan çevrenin yönlendirmesiyle oluşan imana taklidî iman denir. 
  II-Tahkikî iman ise delillere, bilgiye, araştırma ve kavramaya dayalı imana denir.
  III-İcmâlî İman: İnanılacak şeylere kısaca ve toptan inanmak demektir. İmanın en özlü ve en kısa şekli olan icmâlî iman, tevhid ve şehadet kelimelerinde özetlenmiştir. 
  IV-Tafsîlî İman: İnanılacak şeylerin her birine, açık ve geniş şekilde, ayrıntılı olarak inanmaya tafsîlî iman denilir.
  V-Taklidi iman Allah katında geçerli değildir.
  Yukarıdaki maddelerden hangisi doğrudur?
  A) DOĞRU_II/III/             YANLIŞ_I/V/IV
  B) DOĞRU_I/II/III/IV       YANLIŞ_V 
  C) DOĞRU_ V/IV            YANLIŞ_I/II/III
  D) DOĞRU_I/II/II           YANLIŞ_IV/V
  E) DOĞRU_I/II               YANLIŞ_III/IV/V
  Cevap: B
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın en sevgili kuludur?

  A) İbadet eden ama ahlaklı olmayan Müslüman
  B) Ahlaklı olan ama ibadet etmeyen Müslüman
  C) İmanın 6 şartına inanmayan ama ahlaklı olan
  D) İman edip ibadet eden ve ahlaklı olan Müslüman
  E) İman eden ama salih amel işlemeyen
  Cevap: D
 • 4) İslam’da, Allah katında, Kur’an-ı Kerim’de en önemli üç şey aşağıdakilerden önem sırasına göre  ana başlıklarıyla hangisidir?
  A) Ahlak-İbadet-İman
  B) İman-İbadet-Ahlak 
  C) İbadet-ahlak-İman
  D) Kalp temizliği-İbadet-Ana, babaya saygı
  E) Ahlak-İman-İbadet
  Cevap: B
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’e iman etmenin şartlarından değildir?
  A) Kur’an’ın bozulmadığına inanmak
  B) Kur’an’daki bilgilerin doğru olduğuna inanmak
  C) Kur’an’ın her devirde geçerli olduğuna inanmak
  D) Kur’an’daki 6666 ayetin hepsine inanmak
  E) Kur’an’ı yukarda tutup okumak 
  Cevap: E
 • 6) İslam inancına göre dünyada ilk defa Allah’ın vahyine dayalı, Tevhid inancına dayalı, genel adı İslam olan ilk din kiminle başlamıştır?
  A) Hz. Nuh (a.s.)
  B) Hz. Davud (a.s.)
  C) Hz. Adem (a.s.)
  D) Hz. Muhammed  (s.a.v.)
  E) Hz. Musa (a.s.)
  Cevap: D
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi Şirk inancına bir örnek değildir?
  A) Bir kişinin kendisinin her şeyi bildiğini ifade etmesi
  B) Paranın en yüce değer olduğuna inanması
  C) Dedikodu yapması 
  D) Materyalizm ’deki gibi Maddenin, Tanrı gibi ezeli (başlangıcının olmaması) olduğuna inanması
  E) Allah vardır fakat şifayı, başarıyı zenginliği başka varlıkların (insan, türbe, yatır, ağaç, boncuk v.b.)  yarattığına inanması
  Cevap: C
 • 8) İslam bilginlerinin  din tanımına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Dinin kaynağı Allah’tır.  
  B) Dini insanlara peygamber ulaştırır.  
  C) Din, vahye dayanır ve Din insana iki dünya mutluluğu kazandırır.
  D) Dinin kurallarını insanlar belirler. 
  E) Din, Allah tarafından Peygamber vasıtası ile oluşturulur ve en doğru, en iyi yolu gösterir.
  Cevap: D
 • 9) İmanın 6 şartından birine eksik inanırsak veya  Kur’an-ı Kerim’den bir ayete inanmaz isek namaz kılan biri  olsak  dahi Allah katında imanımız ve Müslümanlığımız,…..………”
  Yukarıdaki boşluğa uygun gelen cümle aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İmanımız, Müslümanlığımız gider, kaybolur. dinden çıkmış oluruz.
  B) İmanımız devam eder.
  C) Müslümanlığımız devam eder ama zayıflar.
  D) İyilikler yapıyorsak, imanımızın eksik olması önemli değildir.  
  E) İmanımız zayıflar.
  Cevap: A
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi İslami bilgilerin dört ana kaynağı ile ilgili değildir?
  A) Kur’an dini buyruk ve yasakların birinci ana kaynağıdır.   
  B) Müslümanlar namazın nasıl kılınacağını Sünnet (Hadisi Şerif) sayesinde öğrenmişlerdir.  
  C) Din alimlerinin (selim bilenakıl) yorumlarının kaynağı, ayetler ve hadisler olmalıdır.
  D) Domuzu yasaklayan din adamlarıdır. 
  E) Salim duyular (bilim) İslamda bilgi kaynağıdır.
  Cevap: D
 • 11) Şeytan’ın şirk inanışına düşmesinin asıl sebebi  aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kendini Adem’den üstün görmesi 
  B) Adem’i kıskanması  
  C) Allah’ın bilgisinin yanlış olduğunu, kendisinin Allah kadar bilgisi olduğuna inanması ve Allah’ın “secde et” emrini inkar etmesi
  D) Adem’e kin duyması   
  E) Adem’e saygı göstermemesi
  Cevap: A
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi insanın Allah katında üstün, şerefli olma sebeplerinden değildir?
  A) Evrendeki bütün nimetlerin insan için yaratılması ve bu nimetlerin kıymetinin bilinmesi 
  B) Kötülüğü emreden Nefsi olmasına rağmen iyi yolu tercih etmesi
  C) Allah’ın subuti sıfatlarına sınırlı da olsa sahip olması ile ilahi bir ruha sahip olması
  D) Akıllı olması
  E) İradesini ve Aklını iyi yönde kullanması
  Cevap: D
 • 13) "La ilahe illallah” cümlesinin Türkçe anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Allah birdir.
  B) Kalıcı olan yalnız Allah’tır.
  C) Her şeyi yaratan Allah’tır.
  D) Allah’tan başka Tanrı yoktur
  E) Allah tektir.
  Cevap: D
 • 14)
  I. İnanç bir ışık, ibadet o ışığın koruyucusudur.
  II. İnanç ekilen bir tohum, ibadet o tohumun ürün verinceye kadarki mücadelesidir.
  III. İman edipte ibadet etmemek; tarlayı sürüp de ekmemek demektir
  IV. Bir ağaç örneğinde olduğu gibi; Ağacın kökü iman,  gövdesi ibadetlerdir, ağacın dalı ve meyveleri ahlaktır. 
  Yukarıda iman-ibadet ilişkisine verilen örneklerden kaçı doğrudur?
  A) 4
  B) 3
  C) 2
  D) 1
  E) Hiçbiri
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder