...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Türkçe 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi sebep-sonuç cümlesidir?
  A)İsmini bu kadar iyi taşıyan başkasını tanımıyorum
  B)Çocukları mutlu etmek için şiirler yazmış.
  C)Merhametli bir yüreği olduğundan insanlara yardım eder.
  D)Hataları karşısında dimdik durur her zaman.
  Cevap: B
 • 2) “Sabaha karşı abimle beraber Ankara’ya vardık.” cümlesinin özellikleri hangi seçenekte doğru verilmiştir.
  A. kurallı, fiil, olumlu, tek yüklemli
  B. devrik, isim, olumlu, fiilimsi bulunan
  C. kurallı, isim, olumsuz, birden çok yüklemli
  D. kurallı, isim, olumlu, fiilimsi bulunan
  Cevap: A
 • 3) Aşağıdaki cümlelerin yapı özelliği verilirken bir hata yapılmıştır. Bu cümle hangi seçenekte verilmiştir?
  A) Alet işler, el övünür. (Çok Yüklemli)
  B) Damlaya damlaya göl olur. (Fiilimsili Cümle)
  C) Hem giderim hem ağlarım. (Bağlacı Olan)
  D) Oynarken evin ardına gizleniyordu. (Tek Yüklemli)
  Cevap:
 • 4) Aşağıda karışık olarak verilen kelimelerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturunuz.
  ‘’Gülmeyen, mutlu, insanlar, olamazlar, işte, yüzü, başarılı, hiçbir.’’

  …………………………………………………
  Cevap:
 • 5) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişli bir fiildir?
  A) Büyük bir panikle evlerine kaçıştılar.
  B) Hiçbir şeyle değişmemelisin vatan sevgisini.
  C) Sonunda o da hayatla barıştı.
  D) Tahta çabucak silinmişti.
  Cevap:
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi tek yüklemli ve tek yargılı bir cümledir?
  A) Büyükler, küçüklerin oynadıklarına bir anlam veremiyor.
  B) Çocuklar parkta ne kadar güzel oynuyor.
  C) Onları anlamak çok da kolay değil.
  D) Seneye okula koşa koşa gelirler.
  Cevap:
 • 7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu, dolaylı tümleç üzerindedir?
  A) Yatağını sobalı odasına taşımış.
  B) Bu uyanışlar başlayınca yaşadıklarımı yazmalıyım.
  C) Ben, daha çok mecbur olduğum için yazıyorum.
  D) Ona beraber gitmeyi teklif ettim.
  Cevap: A
 • 8) Aşağıdakilerin hangisi amaç-sonuç cümlesidir?
  A) Geç kalmamak için evden erken çıktı.
  B) Zil çalınca kapıya koştu.
  C) Yaptığı hataların bedelini ödüyor şimdi.
  D) Kitabını unutunca eve dönmesi gerekti.
  Cevap: A
 • 9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türden iki fiilimsi birlikte kullanılmıştır?
  A) Başka şehre taşınınca bizi unuttu.
  B) Yol kenarında duran arabayı ittik.
  C) Sorulan soruların hepsini yaptım.
  D) Gördüğü olayı gülerek anlatıyordu.
  Cevap:
 • 10) “Sabaha karşı abimle beraber Ankara’ya vardık.” cümlesinin özellikleri hangi seçenekte doğru verilmiştir.
  A) kurallı, fiil, olumlu, tek yüklemli
  B) devrik, isim, olumlu, fiilimsi bulunan.
  C) kurallı, isim, olumsuz, birden çok yüklemli.
  D) kurallı, isim, olumlu, fiilimsi bulunan.
  Cevap: A
 • 11) Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?
  A) Üzerime düşeni yaptım ben.
  B) Sabahtan akşama kadar temizlik yaptık.
  C) O gülünce güller açar yüzünde.
  D) Denizleri aşıp da geldim yanına.
  Cevap: C
 • 12) Pek cazip bir iş fakat çok paraya ihtiyaç var. Bakalım, bu işin içinden nasıl çıkacağım.
  Bu parçada kullanılan “işin içinden çıkmak” deyiminin yerine aşağıdaki deyimlerden hangisi
  kullanılabilir?

  A) içinden geçirmek
  B) üstesinden gelmek
  C) içinde kaybolmak
  D) önüne geçmek
  Cevap: B
 • 13) Aşağıdakilerin hangisinde geçişli fiil kullanılmıştır?
  A) Çocuklar parkında akşama kadar oynamışlar.
  B) Çevreye atılan kağıtları bir bir topladım.
  C) Onların durumuna çok üzülüyorum.
  D) Yardım etmeyen insanlara çok öfkelenir.
  Cevap: B
 • 14) Aşağıdaki dizelerden hangisi yükleminin türüne ve yerine göre ötekilerden farklıdır?
  A) Sensiz adı olmaz yurdun, yuvanın
  B) Şu dünyanın yüz bin türlü hâli var
  C) Tarihin dilinden düşmez bu destan
  D) Sabahtan uğradım ben bir fidana
  Cevap: B
 • 15) Virgül; ara söz ve ara cümlelerin basında ve sonunda kullanılır.
  Asağıdaki cümlelerden hangisinde virgülün kullanımı bu kurala örnek gösterilebilir?

  A) Sen beni anlamıyorsan, ben de seni anlamam.
  B) Tüm insanların, bitkilerin, toprağın ihtiyacı var sevgiye.
  C) Bu kitabı, mavi kaplıyı, bana hediye edersen sevinirim.
  D) Bu bağlılık, bu sevgi, bu dürüstlük hiçbir yerde görülmez.
  Cevap: A
 • 16) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?
  A) Sağlam bir kartopu yapmak için karı iyice sıkıştırmak gerekir.
  B) Uçurtmanın ipi koptuğu için kuyruğu fırıl fırıl dönüyordu.
  C) Dedem izin verirse ben de çay toplayanlara katılacağım.
  D) Ocaktaki süt taştığından mutfak yanık kokuyor.
  Cevap: B
 • 17) Virgül(,): Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.
  Noktalı Virgül(;): Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.
  Kısa Çizgi(-): Ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için konur.,

  Yukarıda virgül(,), noktalı virgül(;) ve kısa çizgi(-) işaretlerinin birer işlevi verilmiştir.

  Buna göre “Çocuklar dedelerini( ) teyzelerini görmek istiyorlar( ) anneler( ) babalar da arkadaşlarıyla hasret gideriyorlardı.” cümlesinde yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A) (,) (;) (,)
  B) (-) (-) (,)
  C) (,) (-) (-)
  D) (;) (,) (,)
  Cevap: A
 • 18) “Belli ki üzerindeki kıyafet yeniydi.”

  “Eski” sözcüğü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde “yeni” sözcüğünün zıddı olacak biçimde kullanılmıştır?

  A) Bu eski gelenek yıllardır sürdürülmektedir.
  B) Şiir benim evvelden beri eski bir tutkumdur.
  C) Annem eski sandalyeleri atıp yenisini aldı.
  D) Eskiler dostluğu önemserdi.
  Cevap: C
 • 19) Ayağını sıcak tut( ) başını serin ( ) gönlünü ferah tut ( ) düşünme derin.
  Yukarıda yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir?

  A) (,) (:) (,)
  B) (;) (,) (,)
  C) (,) (;) (,)
  D) (,) (,) (,)
  Cevap: D
 • 20) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi basit ad cümlesidir?
  A) Zenginin basması ipekli görünür.
  B) Anahtar doğruyadır.
  C) Son gülen iyi güler.
  D) Ekmeden biçilmez.
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder