...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıda verilen namaz vakitlerinden hangisi diğerlerine göre farklıdır?
  A) Cenaze namazı
  B) Cuma namazı
  C) Yatsı namazı
  D) Öğlen namazı
  Cevap: A
 • 2) Gitmesi zorunlu olmayan ve giden bir kişini diğerlerini de temsil edebildiği namaz hangisidir?
  A) Cenaze namazı
  B) Cuma namazı
  C) Yatsı namazı
  D) Öğlen namazı
  Cevap: A
 • 3) Peygamber efendmizin (s.a.v) Mescid-i Nebi yanına Suffe adında bir yapı  inşa etmiştir.
  Buna göre Suffe ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
  A) Bu alan da ilim öğretilmiştir.
  B) Dinin ilme veren önemine örnektir.
  C) Bu alanda muallimler ilim öğretmekle görevlendirilmiştir.
  D) Bu alanda daha çok ticaret konuşularak, gelir kaynakları artırılmıştır.
  Cevap: D
 • 4) Cemaatle namaz kılan bir kişi için;
  I. Namazın sevabını daha çok alır.
  II. Diğerleri ile sosyalleşir.
  III. Ne kadar çok ibadet ettiğini başkalarına gösterir.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: A
 • 5) Bayram namazı için;
  I. Farz ibadettir.
  II. Yılda Kurban ve Ramazan bayramı olmak üzere iki kez kılınır.
  III. Cemaatle kılınır.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: B
 • 6) Namazın şartlarından;
  I. Hadesten taharet
  II. Necasetten taharet
  III. Niyet
  verilenlerden hangisi veya hangileri namazın hazırlık şartları arasındadır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 7) Beş vakit namazlarda bir vakit haricinde geri kalan tüm vakitlerde sünnet farzdan önce kılınmaktadır.
  Buna göre;
  I. Sabah namazı
  II. Öğlen namzı
  III. Yatsı namazı
  verilenlerden hangisi veya hangilerinde sünnet farzdan önce kılınmaktadır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: C
 • 8)
  I. İsmet: Günahlardan korunmuş olmak

  II. Emanet: Güvenilir olmak
  III. Sıdk: Doğru olmak
  Peygamberlerin sıfatları ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğru eşleştirilmiştir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 9) Peygamberlerin zeki, akıllı ve uyanık olması anlamına gelen sıfatı hangisidir?
  A) Fetanet
  B) Tebliğ
  C) İsmet
  D) Sıdk
  Cevap: A
 • 10) Peygamberlerin Allah'tan aldıkları buyrukları eksiksiz olarak insanlara iletmesine ..................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) Fetanet
  B) Tebliğ
  C) İsmet
  D) Sıdk
  Cevap: B
 • 11) Gönderilmiş tüm peygamberlerin ortak özellikleri bulunmaktadır. 
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu ortak özelliklerden biridir?
  A) Çobanlık yapmış olması
  B) Arabistan'dan çıkmış olması
  C) Akıllı ve zeki olması
  D) Ticaret yapmış olması
  Cevap: C
 • 12) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Allah tüm peygamberlere kitap göndermiştir.
  B) Allah'ın son gönderdiği peygamber Hz. Muhammed (s.a.v) 'dir.
  C) İlk peygamber Hz. Adem'dir.
  D) Allah bazı peygamberlere suhuf indirmiştir.
  Cevap: A
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi dört kutsal kitaptan biri değildir?
  A) İncil
  B) Tevrat
  C) Kuran-ı Kerim
  D) Suhuf
  Cevap: D
 • 14) Aşağıdaki peygamberlerden hangisine kutsal kitap indirilmiştir?
  A) Hz. Adem
  B) Hz. Eyüp
  C) Hz. İsa
  D) Hz. İbrahim
  Cevap: C
 • 15) Kuran-ı Kerim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Hz. Muhammed (s.a.v)'e indirilmiştir.
  B) Son ve geçerli olan ilahi kitaptır.
  C) Bir gecede bütün olarak indirilmiştir.
  D) İçerisinde kıssalar bulundurmaktadır.
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder