...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Temel Dinî Bilgiler 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Kurban ibadeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Kurban kesecek kişi müslüman olmalıdır.
  B) Kurban ibadeti beş temel farzdan biridir.
  C) Kurban kesecek kişinin aklı selim olmalıdır.
  D) Kurban kesecek kişinin mal varlığı yeterli olmalıdır.
  Cevap: B
 • 2) Peygamber sünneti olan ve çocuk sahibi olan kişilerin Allah'a olan şükranlarını dile getirmek için kestikleri kurbana ................. denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) akika
  B) şükür
  B) adak
  C) sadaka
  Cevap: A
 • 3) Mümin eğer kurbanı .............. olarak kestiyse onun etinden yiyemez.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) akika
  B) şükür
  C) adak
  D) sadaka
  Cevap: C
 • 4) Aşağıda verilen meleklerden hangisi doğa olaylarını ayarlar?
  A) İsrafil
  B) Azrail
  C) Mikail
  D) Cebrail
  Cevap: C
 • 5) Kiramen Katibin melekleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Ölüme kadar kişinin tüm yaptıklarını kayıt altına alırlar.
  B) Bulüğ çağına girince insanın sağ ve sol omzunda bulunurlar.
  C) Sağdaki sevapları, soldaki ise günahları kayıt altına alır.
  D) Yapılan tüm davranışları kayıt altına alırlar.
  Cevap: B
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi kurban kesmenin nedenlerinden biri değildir?
  A) Allah'ın rızasını kazanmak.
  B) Allah'a olan bağlılığımızı artırmak.
  C) Allah'ın vermiş olduğu görevi yerine getirmek.
  D) Kurbanın kanını Allah'a adamak.
  Cevap: D
 • 7) “Kim en küçük bir hayır yapmış ise onun karşılığını görür, Kim de en küçük bir kötülükişlemiş ise onun karşılığını görür.” 
  Yukarıda verilen ayet daha çok hangisi ile ilgilidir?
  A) Allah'ın merhametli olması
  B) Allah'ın adaletli olması
  C) Allah'ın her şeyi işitmesi
  D) Allah'ın bir ve tek olması.
  Cevap: B
 • 8) Kurban ibadeti ............... bir ibadettir.
  Yukarıda verile boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) farz
  B) mekruh
  C) sünnet
  D) vacip
  Cevap: D
 • 9) Kurban ibadeti ilk kez ........................ peygamber ile başlamıştır.
  Yukarıda verile boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Hz. İsa
  B) Hz. Muhammed
  C) Hz. Musa
  D) Hz. İbrahim
  Cevap: D
 • 10) Ahirete inanmış biri için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Gayba inanmıştır.
  B) İmanın şartlarından birini yerine getirmiştir.
  C) Adaletin sağlanacağı yer olduğuna inanmıştır.
  D) Bu dünyadaki amacını yitirmiştir.
  Cevap: D
 • 11) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) İnsanlar bir amaç için yaratılmıştır.
  B) Her insanın amacı birbirinden farklıdır.
  C) Allah insanları başı boş bırakmamıştır.
  D) Yaratılış amacımız Allah'a ibadet etmektir.
  Cevap: B
 • 12) Ölen kişilerin ahiret hayatına başlamadan önce kabir hayatında sorgulamaya başlanmaktadır. Bu sorgulamayı .................... melekleri yapmaktadır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) Kiramen Katibin
  B) Münker ve Nekir
  C) Mikail ve İsrafil
  D) Azrail ve Cebrail
  Cevap: B
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi kıyamet alametlerinden biri olarak sayılmaz?
  A) Hz. Mesih'in gelmesi
  B) Doğal afetlerin çoğalması
  C) Yardımlaşmanın artması
  D) Fitnelerin çıkması
  Cevap: C
 • 14) Kıyamet ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Ne zaman gerçekleşeceği yalnızca Allah ve peygamberler tarafından bilinmektedir.
  B) Dünya yaşamının sonudur.
  C) Dünyada hiçbir canlı kalmayacaktır.
  D) Hesap günü olarak da bilinir.
  Cevap: A
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi kabir azabına sebep olmaz?
  A) Sürekli kötü söz söylemek.
  B) Hırsızlık yapmak
  C) İftirada bulunmak
  D) İmrenmek
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder