...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Temel Dinî Bilgiler DERSİ 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Aşağıdaki durumlardan hangisi orucu bozmaz?

  A) Dişleri fırçalamak
  B) Su içmek
  C) İlaç kullanmak
  D) İğne vurulmak

  Cevap: A

 • 2) Haccın farlarından olan ve Kabe'nin etrafının 7 kez dönülmesi ile adlandırılan ibadet hangisidir?


  A) Sa'y
  B) Tavaf
  C) Vakfe
  D) Şayt

  Cevap: B

 • 3) Aşağıdakilerden hangisi vacip namazlardan bir tanesi değildir?

  A) Bayram namazı
  B) Nafile namazı
  C) Cenaze namazı
  D) Cuma namazı

  Cevap: D

 • 4) Namaz ibadetinin kazaya bırakılabilmesi için belirli şartlar vardır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan biri değildir?

  A) Hasta olmak
  B) Yolda olmak
  C) Zor durumda olmak
  D) Uykulu olmak

  Cevap: D

 • 5) Setrü'l Avret ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Namazda örtülmesi gereken yerlerin örtülmesi anlamındadır.
  B) Erkekler diz kapağı ile göbek arasını örtmesi gerekmektedir.
  C) Kadınlarda el haricinde her tarafın örtünmesi gerekmektedir.
  D) Namaz esnasında örtünmesi gereken bölgenin dörtte birlik bir kısmı görünürse namaz bozulur.

  Cevap: C

 • 6) Hac ibadetine gitmiş bir mümin Kabe'nin etrafını bir tur dönmesine .................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilimelidir?

  A) Sa'y
  B) Tavaf
  C) Vakfe
  D) Şayt

  Cevap: A

 • 7) Aşağıdakilerden hangisi oruç tutma yükümlülüklerinden biri değildir?


  A) Aklı başında olmak
  B) İş sahibi olmak
  C) Müslüman olmak
  D) Belirli bir yaşı doldurmuş olmak.

  Cevap: B

 • 8) Kıraat ile ilgili;
  I. En az üç kısa ayet okunmalıdır.
  II. Kıyamda olmalıdır.
  III. Kuran'dan ayetler okunmalıdır.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I, II ve III
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III

  Cevap: A

 • 9) Aşağıdaki ibadetlerden hangisinin kazası yoktur?

  A) Oruç
  B) Namaz

  C) Zekat

  D) Cenaze namazı


  Cevap: D

 • 10) Namazda ayakta durmak anlamına gelen namazın farzı hangisidir?

  A) Kıyam
  B) Rükü
  C) Sücüd
  D) Kade-i Ahire

  Cevap: A

 • 11) Müminin namaza başlamadan önce kılacağı namazı zihninde hatırlaması ve bunu sözcükle söylemesi hangisi ile açıklanır?

  A) Necasetten taharet
  B) Hadesten taharet
  C) Setrü'l Avret
  D) Niyet

  Cevap: D

 • 12) Aşağıdakilerden hangisine zekat verilemez?

  A) Anneye
  B) Kardeşe
  C) Halaya
  D) Enişteye

  Cevap: A

 • 13) Oruç ibadetini yapan bir mümin için;
  I. İslam'ın beş şartından birini yerine getirmektedir.
  II. Maddi ve manevi olarak temizlenmektedir.
  III. Empati yeteneği gelişmektedir.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: D

 • 14) Peygamber efendimiz (s.a.v) tarafından " .............. dinin direğidir" söylenen hadiste boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

  A) Oruç
  B) Hac
  C) Namaz
  D) Zekat

  Cevap: C

 • 15) Yüce Allah müminlere beş vakit namazı farz kılmıştır.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi farz namazlarından biri değildir?

  A) Cuma namazı
  B) Sabah namazı
  C) Cenaze namazı
  D) Yatsı namazı

  Cevap: C

 • 16) Aşağıdakilerden hangisine zekat verilebilir?

  A) Kardeş
  B) Baba
  C) Anne
  D) Kız çocuğu

  Cevap: A

 • 17) Namazın sonunda "et-Tehiyyatü" anlamına gelen namazın farzı hangisidir?

  A) Kıyam
  B) Rükü
  C) Sücüd
  D) Kade-i Ahire

  Cevap: D

 • 18) Hastalığından dolayı oruç tutamayacak olan kişilerin oruç tutmadığı her gün için ............. vermeleri gerekmektedir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Fitre
  B) Fidye
  C) Zekat
  D) Sadaka

  Cevap: B

 • 19) Namaz kılan kişinin elbisesinin temizliğini, namaz kılacağı yerin temizliğini yapması hangisi ile açıklanır?

  A) Necasetten taharet
  B) Hadesten taharet
  C) Setrü'l Avret
  D) Niyet

  Cevap: A

 • 20) Bir bireyin namaz ibadeti ile yükümlü olabilmesi için;
  I. İradesi yerinde olmak
  II. Askerliğini yapmış olmak
  III. Müslüman olmak
  verilenlerden hangisi veya hangileri gereklidir?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III

  Cevap: C
 • Temel Dinî Bilgiler Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.