...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Bilim Uygulamaları DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Hayvan hücresinde bulunmayıp bitki hücresinde bulunan ve hücreyi dış etkilerden koruyan yapı aşağıdakilerden hangisidir? 
  A) Klorofil 
  B) Çekirdek 
  C) Hücre duvarı 
  D) Hücre zarı
  Cevap:

 • 2) Aşağıdaki boşlukları aşağıda verilen uygun kelimelerle doldurunuz.
  (çizgili, düz, kıkırdak, oynar, oynamaz, dokuları, enine)

  Vücudumuzdaki belirli görevleri yapan hücreler bir araya gelerek ……………………oluşturur.
  Diyafram kası isteğimiz dışında çalışan ……………………kas çeşididir.
  İskeletimizi oluşturan iskelet kasının diğer adı …………………………kastır.
  Kemik zarı(periost) kemiğin beslenmesinde, kırılan ve çatlayan kemiklerin onarılmasında ve kemiğin ………………….büyümesinde görevalır.
  Kol, bacak ve bileklerimizde ……………..…..eklemler bulunur.
  Kemiğimizin boyuna uzamasını ………………………..sağlar.
  Üst çene ………………………ekleme örnek verilebilir.
  Cevap:

 • 3) I. Vücudun dik durmasını sağlamak.
  II. Bazı mineralleri depolamak.
  III. Kan hücrelerini üretmek.
  Yukarıda verilenlerden hangileri, iskelet sistemimizin görevlerindendir?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) Yalnız III
  D) I,II ve III
  Cevap: B

 • 4) Aşağıdaki boşlukları uyun şekilde doldurunuz.
  ………………….. hücrenin yönetim merkezidir.
  …………………...hücre içi sindirim yapar.
  …………………… hücrede enerji üretir.
  …………………… hücrede fotosentezi gerçekleştirir.
  …………….……. Bitki kökünde nişasta, yağ. Vb. depolar.
  ………………….…hücrede protein sentezler.
  ……………………..……..hücrede madde taşınmasından sorumludur.
  ……………………………....hücrede bölünme olaylarından sorumlu organeldir.
  …………………………………hücreye şekil verir.
  …………………………içerisinde organeller bulunur.
  Cevap:

 • 5) Görevleri verilen hücre organellerini adlarını kutucukların içine yazınız.


  Cevap:

 • 6) Kemik zarının görevi, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Kasların kemiğe bağlanmasını sağlamak
  B) Kemikleri dış etkilerden korumak ve beslemek
  C) Kemiklere esneklik ve dayanıklılık sağlamak
  D) Kan hücrelerini oluşturmak.
  Cevap:

 • 7) Aşağıdaki tabloda vücudumuzdaki bazı kemikler ve kemik çeşitleri verilmiştir. Kemikleri uygun kemik çeşidi ile eşleştirip tabloda uygun yerlere X işareti koyunuz

  Cevap:

 • 8) Kalpten çıkan en büyük atardamar aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Alt ana toplardamar
  B)Üst ana toplardamar
  C) Aort
  D) Kılcal damar
  Cevap:

 • 9) Canlılık özelliği gösteren ve canlıların en küçük yapı birimi olarak adlandırılan aşağıdakilerden hangisidir? 
  A) Doku 
  B) Hücre 
  C) Sistem 
  D) Molekül
  Cevap: B

 • 10) Canlılık özelliği gösteren ve canlıların en küçük yapı birimi olarak adlandırılan aşağıdakilerden hangisidir? 
  A) Doku 
  B) Hücre 
  C) Sistem 
  D) Organ
  Cevap: B
 • Bilim Uygulamaları Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.