Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Cssmin has a deprecated constructor in /home/sinavbak/public_html/application/libraries/Cssmin.php on line 62
2018-2019 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 1. Sınav [1]


 ...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Türk Dili ve Edebiyatı DERSİ 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Ateşten Gömlek eseri ile ilgili verilenlerden hangisi doğru değildir?

  A) Milli edebiyat döneminde yazılmıştır.
  B) Halide Edip Adıvar tarafından kaleme alınmıştır.
  C) Eser I. Dünya savaşını ele almaktadır.
  D) Eser ilk olarak İkdam gazetesinde bölümler halinde yayınlanmıştır.
  E) 1923 yılında kitap haline getirilmiştir.

  Cevap: C

 • 2) Aşağıdaki eserlerden hangisi ilk edebi romanımızdır?

  A) Araba Sevdası
  B) İntibah
  C) Taaşuk-ı Tal'at ve Fıtnat
  D) Sergüzeşt
  E) Karabibik

  Cevap: B

 • 3)
  I. Kişiler çoğu zaman tek yönlüdür.
  II. Olaylar bir ibretle son bulur.
  III. Sosyal yaşamla ilgili sorunları ele alır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri tanzimat dönemi romanları için doğrudur?

  A) Yalnız II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) I ve III
  E) I ve II

  Cevap: C

 • 4)
  I. Savaş ve barış

  II. Suç ve ceza
  III. Dönüşüm
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri romantizm anlayışında yazılmış eserdir?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II

  Cevap: B

 • 5) Aşağıdakilerden hangisi Sevetifünün topluluğu içerisindeki yazarlardan biri değildir?

  A) Cenap Şahabettin
  B) Tevfik Fikret
  C) Hüseyin Cahit Yalçın
  D) Ahmet Mithat Efedi
  E) Halit Ziya Uşaklıgil

  Cevap: D

 • 6) Victor Hugo ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değilidir?

  A) Fransız edebiyatının en önemli yazarları arasındadır.
  B) Romantizm akımının tanınmış sanatçılarından biridir.
  C) Hayatının bir döneminde milletvekilliği yapmıştır.
  D) Notre Dame'ın Kamburu adlı eseri klasik eserler arasında şaheser niteliğindedir.
  E) Sadece roman türünde eserler vermiştir.

  Cevap: E

 • 7) Romantizm akımı ile yazılmış eserlerde;
  I. Olayları
  II. Kişileri
  III. Yer tasvirlerini
  yazar yukarıda verilenlerden hangisi veya hangilerini öznel olarak değerlendirir?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II

  Cevap: D

 • 8) Aşağıdaki eserlerden hangisi ilk yerli romanımızdır?

  A) Araba Sevdası
  B) İntibah
  C) Taaşuk-ı Tal'at ve Fıtnat
  D) Sergüzeşt
  E) Karabibik

  Cevap: C

 • 9)
  I. Alexandre Serguievitch Puşkin

  II. Françoois Rene de Chateubriand
  III. Alexandre Dumas
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri romantizm anlayışında eser vermiştir?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II

  Cevap: D

 • 10) Aşağıdakilerden hangisi servetifünun sanat anlayışı ile yazılan eserlerden biri değildir?

  A) Aşkı Memnu
  B) Kırık Hayatlar
  C) Çalı Kuşu
  D) Bir Aşkın Tarihi
  E) Hayal İçinde

  Cevap: C

 • 11) Mai ve Siyah adlı eserle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Halit Ziya Uşaklıgil tarafından kaleme alınmıştır.
  B) 19. yy sonlarının İstanbul'unu konu almaktadır.
  C) İdealist bir şairin iç dünyası anlatılmıştır.
  D) Klasisizm akımında yazılmıştır.
  E) Tanzimat edebiyat döneminde görülen bazı kusurlardan arındırılmıştır.

  Cevap: D

 • 12) Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Mithat Efendinin eserlerinden biri değildir?

  A) İntibah
  B) Açıkbaş
  C) Hasan Mellah
  D) Henüz On Yedi Yaşnıda
  E) Paris'te Bir Türk 

  Cevap: A

 • 13) Tanzimat edebiyatında yazılan romanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Romantizm etkisi görülmektedir.
  B) Günlük yaşamı konu almıştır.
  C) Batılaşmayı yanlış anlamış gençleri ele almıştır.
  D) Halkı aydınlatma amaçlanmıştır.
  E) Yazarın yorumlarına yer verilmemiştir.

  Cevap: E

 • 14) Felatun Bey ile Rakım Efendi eseri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Ahmet Mithat Efendi tarafından kaleme alınmıştır.
  B) Belirli bir kesmin anlayacağı edebi bir dil kullanılmıştır.
  C) Batılaşma sorununa değinilmiştir.
  D) Mirasyedilik ve alafrangalığı konu alır.
  E) Yazarın yorumlamalarını da kapsamaktadır.

  Cevap: B

 • 15) Servetifünun sanat anlayışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Yalın bir dil kullanılmıştır.
  B) Edebiyat ve Hukuk adlı bir makale ile dağılma sürecine girmiştir.
  C) Karamsarlığı konu almıştır.
  D) II. Abdülhamit dönenimde gelişme göstermiştir.
  E) Hayal kırıklığı, kaçış gibi konuları ele almıştır.

  Cevap: A
 • Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Benzer Sınavlar


 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.